Témy Start Up Your Life sú zamerané na rozvoj kompetencií mladých bez doterajšej skúsenosti s prácou s deťmi alebo mládežou. Ich cieľom je poskytnúť mladým vedúcim dobré základy pre ich osobnostný rozvoj a tiež efektívne angažovanie sa v miestnej komunite.

Témy:

  1. téma: Základy psychológie osobnosti
  2. téma: Základy budovania zdravých hraníc
  3. téma: Proaktívny prístup k životu
  4. téma: Základy efektívnej komunikácie a tímovej spolupráce
  5. téma: Životné poslanie a plánovanie
  6. téma: Vyvážený životný štýl
  7. téma: Základy líderstva
  8. téma: Základy dobrovoľníctva a angažovanosti