Kategórie: , , , |Značky: , |Prečítané za 1,8 min|364 slov|

Cieľom tohto bloku je rozvíjať líderské zručnosti účastníkov na ich veku primeranej úrovni. Účastníci si osvoja základné zásady práce v skupine, napr. pri vedení diskusie, ktoré bývajú častou súčasťou aktivít stretiek. Pochopia nástroje, ako riadiť diskusiu, ako zapájať do diskusie všetkých účastníkov, ako si poradiť s náročnými účastníkmi (takými, ktorí mlčia, odmietajú sa zapojiť, ale aj s takými, ktorí na seba upútavajú priveľa pozornosti a k všetkému sa potrebujú vyjadriť), ako vytvoriť priateľskú atmosféru.

Naučia sa zvoliť si vhodnú aktivitu s prihliadnutím na cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Dokážu v ponúknutých zdrojoch vyhľadať vhodné aktivity.

Účastníci si uvedomia svoj vplyv na ľudí, ktorým sa venujú. V praxi dokážu využívať pochvalu a povzbudenie ako prostriedky motivácie.

Pochopia význam a princípy delegovania, aby sa naučili do aktivít zapájať aj iných ľudí a vyhli sa vyhoreniu.

Téma pozostáva z:

  • Hra na osla – sila pochvaly a motivácie (účastníci musia donútiť svojho oslíka prejsť vyznačenú trať. Zvieratko – je ním vopred vybratý účastník – reaguje iba na pozitívne vyjadrenia, pochvalu, povzbudenie.)
  • Follow the leader – účastníci opakujú pohyby, gestá, mimiku po jednom z účastníkov, ktorého sme tajne vybrali. Hráč v strede kruhu háda, kto je lídrom. Po hre nasleduje diskusia o tom, aký vplyv má líder na ľudí, ktorým sa venuje. Účastníci si uvedomia zodpovednosť súvisiacu s touto úlohou.
  • Mission Impossible – účastníci dostanú zoznam úloh, ktoré musia splniť v časovom limite. Dokážu ich splniť iba vtedy, ak budú spolupracovať a rozdelia si úlohy. Po aktivite diskusia a význame a princípoch delegovania.
  • prezentácia o zásadách vedenia diskusie v skupinke
  • ukážky nevhodného vedenia diskusie – Lektori hrajú scénky, účastníci majú po každej scénke zhodnotiť, čo nebolo správne. Navrhujú správne riešenie, reakcie na kritické situácie.

Úvod do tém Start up your life