Výborná a zábavná aktivita na tímovú spoluprácu. Skvele sa hodí k téme Robiť ťažké veci, na tábory alebo celodenné programy pre birmovancov. Jednotlivé aktivity sa dajú upraviť podľa počtu účastníkov.

Pokyny pre animátorov:
Cieľom tejto aktivity je poukázať na to, že ako skupina toho dokážeme veľa. Ak budeme spolupracovať, dokážeme aj nemožné!

Pred začatím aktivity je potrebné pripraviť jednotlivé stanovištia a potrebný materiál. Pri niektorých je dobré mať inštruktorov, ktorí dohliadnu na správnosť vykonania úlohy a usmernia hráčov.

Je dobré, aby účastníci mali na viditeľnom mieste časomieru (môžete použiť napr. projektor). Na splnenie všetkých úloh majú presne 1:00:00 času (čistú hodinku).

Ak to uznáte za potrebné, účastníkom dajte 5 min. na poradu (týchto 5 minút sa nezarátava do celkového času).

Na papier s aktivitami nezabudnite uviesť nasledovné:

Úlohy, ktoré máte splniť, sú uvedené nižšie. Na ich plnenie môžete použiť materiál, ktorý sme vám poskytli. Nemusíte však použiť všetko, čo máte k dispozícii. Na niektorých úlohách sa musíte podieľať všetci, iné môžete plniť v tímoch, alebo len jednotlivci. Na všetky úlohy máte 1:00:00 (hodinu) čistého času. Pri niektorých úlohách budú inštruktori, ktorí budú dohliadať na správnosť plnenia úloh a dodržiavanie pravidiel. Pred plnením úloh máte k dispozícii ešte 5 minút na bojovú poradu. Pri každej úlohe dbajte na bezpečnosť!

Tu sú navrhované aktivity pre 50-člennú skupinu. Počty úkonov, množstvo vody a jedla upravte podľa veľkosti vašej skupiny, aby úlohy boli náročné, ale nie nesplniteľné.

účastníci dostanú zoznam úloh, ktoré musia splniť v časovom limite. Dokážu ich splniť iba vtedy, ak budú spolupracovať a rozdelia si úlohy. Po aktivite diskusia o význame a princípoch delegovania.

ZOZNAM AKTIVÍT:

 1. Poukladať stoličky okolo steny v stohoch po 5 kusov. (Ak nemáte stohovateľné stoličky – také, ktoré sa dajú ukladať na seba – môžete vymyslieť iný spôsob ukladania stoličiek).
 2. Každému nakresliť na tvár srdiečko alebo slniečko.
 3. Aspoň jeden z vás sa naučí minimálne jeden trik s diabolom. (Ak nemáte diabolo, vymyslite inú aktivitu na šikovnosť enlightened)
 4. Hodiť vajíčko von oknom tak, aby sa nerozbilo a neohrozili ste okoloidúcich.
 5. Vypísať jednu fixu.
 6. Napísať na veľký papier znenie aspoň 7 modlitieb (Zdravas‘, Anjeličku…)
 7. Napísať na veľký papier DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ, PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ, ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD, HLAVNÉ PRIKÁZANIE, SEDEM SVIATOSTÍ, SEDEM DAROV DUCHA SVÄTÉHO A SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV.
 8. Piati z vás sa naučia naspamäť aspoň jeden citát z Písma.
 9. Nafúkať 100 balónov (každý nafúka aspoň jeden balón)
 10. Vypiť 50 litrov vody (každý vypije aspoň pol litra vody)
 11. Zjesť 10 balíkov pukancov (každý zje aspoň jeden pukanec)
 12. Postaviť 500 lietadielok z papiera (každý postaví aspoň jedno lietadielko) – odporúčame použiť nepotrebný starý papier, aby sme šetrili naše lesy ;)
 13. Vymydliť mydlo (každý musí mydliť aspoň chvíľu :))
 14. Zostaviť adresár všetkých účastníkov (meno, priezvisko, adresa, mail)
 15. Lepiacimi papierikmi oblepiť celé dve okná.
 16. Na konci bude mať každé dievča na sebe sukňu z krepového papiera.
 17. Na konci bude mať každý chalan na hlave čiapku z novinového papiera.
 18. Urobiť 500 kľukov (každý urobí aspoň jeden kľuk)
 19. 1000 preskokov cez švihadlo (každý urobí aspoň 5 preskokov)
 20. Urobiť spoločnú fotografiu
Mohlo by ťa zaujať