Kategórie: , , |Značky: , , , |Prečítané za 1,9 min|382 slov|

Cieľom tohto bloku je propagácia zdravého, vyváženého a harmonického životného štýlu, ktorý zahŕňa starostlivosť o 4 kľúčové oblasti života: telo (šport, zdravá strava, odpočinok, spánok), myseľ (vzdelávanie, sebarozvoj), srdce (vzťahy), duša (záujmy, umenie, pobyt v prírode, modlitba, …). Tým je možné dosiahnuť prevenciu škodlivých trendov, ktoré sú častémedzi tínedžermi (poruchy stravovania, nadváha, fajčenie, užívanie alkoholu, nedostatok pohybu…). Keďže u mnohých tínedžerov prevláda pasívne trávenie voľného času (sledovanie televízie, internet, …), chceme im vytvoriť priestor vyskúšať si vo workshopoch rôzne formy kreatívnej sebarealizácie a zároveň relaxu. Okrem toho budú mať osobnú skúsenosť s rôznymi aktivitami, ktoré budú môcť v praxi využiť pri práci s deťmi a rovesníkmi.

Práve mladí vedúci môžu byť pre deti a svojich priateľov vzorom v tom, ako zdravo žiť, môžu ich motivovať meniť svoje zlozvyky. Ich príklad bude lákavejší ako poučky a výčitky rodičov a učiteľov.

Téma pozostáva z:

  • aktivita “Stolička”: účastníci dostanú stavebnicu (najlepšie lego). Ich úlohou bude vytvoriť štyri piliere, z ktorých každý predstavuje jednu oblasť života (telo, myseľ, srdce, duša). Podľa toho, ako sú spokojní s jednotlivými oblasťami svojho života, toľko kociek použijú na každý pilier (od 1-10). Na záver im dáme plochú kocku = sedadlo a vysvetlíme im, že práve postavili stoličku svojho života. Ak máme na nej stabilne sedieť a nespadnúť, mala by mať všetky nôžky rovnako dlhé. Ak zistíme nerovnováhu, vedieme účastníkov k tomu, aby sa v prvom kroku zamysleli, ako by jednotlivé oblasti vyzerali, keby sa dostali na požadovanú hodnotu od 1-10 (aby nastala rovnováha). V druhom kroku ich vedieme k tomu, aby si naplánovali konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.
  • diskusia v skupinách: účastníci hovoria o svojich “stoličkách” a krokoch, ktoré sú potrebné na to, aby stoličky boli stabilné
  • kreatívne workshopy

Úvod do tém Start up your life