Kategórie: , , , |Značky: , , |Prečítané za 1 min|203 slov|

Účastníci si vypracujú pracovný list, ktorého cieľom je stanovenie životného poslania, ktoré sme nazvali “LIFE MESSAGE”. Chceme viesť účastníkov k sformulovaniu životných hodnôt, životného poslania. Na to, aby mohli dôjsť do cieľa a rozvíjať sa, potrebujú cieľ poznať. Nestačí si životné poslanie pomenovať, ale na to, aby sa uskutočnilo, je treba naplánovať si kroky k jeho dosiahnutiu. Cieľom je, aby si účastníci dokázali rozdeliť svoje povinnosti a aktivity do 4 časových kvadrantov a tak dokázali lepšie spravovať svoj čas a vyhýbali sa stresu. Na základe pomenovania silných stránok a cieľov si dokážu zvoliť vhodnú aktivitu, pri ktorej využijú svoje talenty a zručnosti.

Téma pozostáva z:

  • riadená diskusia na tému: “Viem, kam idem?”
  • samostatná práca – stanovenie „LIFE MESSAGE“ (pracovný list)
  • diskusia v skupinách – účastníci sa rozprávajú o svojej “LIFE MESSAGE”
  • prezentácia o plánovaní a stanovovaní cieľov (4 kvadranty)
  • samostatná práca: účastník si vypracuje akčný plán na dosiahnutie konkrétneho cieľa (môže konzultovať s lektorom)

Úvod do tém Start up your life