Kategórie: , , |Značky: , , |Prečítané za 0,8 min|155 slov|

Cieľom tohto bloku je dať do protikladu reaktívny (mentalita „obete“) a proaktívny prístup k životu, poukázať na to, ako sa oba prístupy prejavujú v praktickom živote. Cieľom je motivovať účastníkov, aby preberali zodpovednosť za svoj život a osvojili si proaktívny postoj. Účastníci budú navrhovať proaktívne riešenia modelových životných situácií, preformulovávať reaktívne vyjadrenia na proaktívne.

Téma pozostáva z:

  • riadená diskusia o proaktivite
  • skupinová práca – účastníci čítajú a diskutujú o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa rozhodli pre proaktívny/reaktívny prístup k životu, porovnávajú ich a hodnotia, preformulovanie reaktívnych výrokov na proaktívne, situačná hra (účastníci zahrajú scénku podľa scenára a majú navrhnúť vhodný záver, berúc do úvahy proaktívny postoj)

Úvod do tém Start up your life