Kategórie: , , , |Prečítané za 7,7 min|1543 slov|

5. veľkonočná katechéza – Láska je viac než zákon. Veľkonočné katechézy pre mladých s témami inšpirovanými liturgickými čítaniami počas veľkonočného obdobia sú určené pre birmovancov a stredoškolákov.

Každá téma pozostáva z krátkeho videa a samotnej katechézy vo forme prezentácie. Taktiež tu nájdete textový súbor (tento text je tiež v poznámkach prezentácie), ktorý môžete použiť ako text k prezentácii. Na konci každej katechézy je niekoľko otázok pre mladých na diskusiu v malých skupinkách. Trvanie jednotlivých katechéz je cca 30 – 45 min., takže sú vhodné pre farskú i školskú katechézu.

Veríme, že sa vám budú páčiť a že budú nápomocné v pastoračnej práci s mladými.

Celú katechézu (text, prezentácia a video) si môžeš stiahnuť TU.

 

Z Písma

Sk 15, 1 – 6; 22 – 31

„Prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“ Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema.
Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania, a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh. Tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov, a hovorili: „Treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov zákon.“
„Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec.“ „Apoštoli a starší sa s celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list: „Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohoto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!“ Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy.“

Katechéza (prezentácia)

V živote sa každý z nás učí nejakým pravidlám. Niektoré z nich sú jednoduchšie, iné zložitejšie.
Skúste vymenovať aspoň 5 pravidiel, ktoré poznáte…
Je v nich viac tých, ktoré niečo prikazujú, alebo zakazujú?
Potrebujeme v živote pravidlá? Prečo?
Na prvý pohľad sa nám nemusia vždy páčiť. Avšak pravidlá nás často ochraňujú pred rôznymi škodlivými návykmi a pred nesprávnym konaním. Predstavte si len jednoduchú situáciu, keď na veľkej svetelnej križovatke prestanú fungovať semafóry. Zrazu sa začne diať niečo zvláštne – autá spomalia, chodci sú omnoho obozretnejší a zároveň všetci, akoby začali mať obavy. Náhle prestane fungovať jednoduché pravidlo o červenej a zelenej farbe a všetci začnú byť omnoho opatrnejší zo strachu, aby sa niečo zlé nestalo.
Pravidlá sú tu teda na to, aby nás chránili, aby sme mali jednoduchší život a aby bol v našom svete poriadok (všetci napr. poznáme pravidlo o odhadzovaní odpadkov do smetných košov a tiež veľmi dobre vieme, ako to potom vyzerá, keď toto pravidlo nerešpektujeme).

V liturgickom čítaní piateho týždňa počúvame, ako sa apoštoli dohadovali o jednom veľmi dôležitom židovskom pravidle, zvanom obriezka. Každý Žid musel byť podľa Mojžišovho zákona byť na tele poznačený vonkajším znakom, ktorým sa zvýrazňovala príslušnosť k národu a viera v Boha. Bol to iba znak, no pre Židov bol veľmi dôležitý. Keďže sa však ohlasovať evanjelium začalo aj pohanom, vznikla otázka, či aj ich treba najprv obrezať a naučiť zachovávať židovské zákony, čo vôbec nebolo jednoduché, lebo okrem desatora to bolo niekoľko stoviek príkazov a zákazov.
Na druhej strane sa ocitol sv. Pavol s Barnabášom, ktorí  hovorili, že naplnením všetkých príkazov je láska k Bohu a blížnemu a že tie najdôležitejšie príkazy sú predsa prirodzené pre všetkých ľudí, nielen pre židov, ktorí ich mali napísané v zákone (napr. ako chceš aby druhí robili tebe, rob aj ty im). Takisto sa vyjadrili aj k obriezke, ktorá bola síce vonkajším znakom, neprinášala sama osebe vnútornú milosť ako dáva krst. Preto navrhli, aby pohanov, ktorí prijali kresťanskú vieru pokrstili a nenútili ich k obriezke.

Hoci to bola veľmi zložitý problém a dlhé diskusie, napokon apoštoli rozhodli, že to bude tak, ako navrhol sv. Pavol s Barnabášom.

Čo z toho vyplýva pre nás kresťanov?
Určite všetci dobre poznáme desatoro, ktoré si môžeme v tejto chvíli zopakovať…
Všetky tieto príkazy napĺňa jeden jediný: Zákon Lásky.
Láska a prikázania teda nie sú vo vzájomnom protiklade. Prikázania usmerňujú tvoje rozhodnutia a láska im dáva zmysel, príchuť života
Ak naozaj miluješ Boha celým srdcom, všetky tieto príkazy a pravidlá máš v malíčku, a tvoj život prináša život druhým. Možno si niekomu odpustil, možno si niekomu pomohol, možno si sa na niekoho z lásky usmial alebo potešil niekoho, kto bol smutný. Možno si pomohol rodičom s nákupmi, možno si doma poupratoval, možno si povzbudil svojich súrodencov. Láska je tak bohatá, tak kreatívna. Toto všetko sú záblesky lásky, ktorými druhým „prinášaš“ či uľahčuješ život.
Všetci dobre vieme, že pravá láska chce vždy dobro toho druhého a že nikdy by sme neurobili niečo, čím by sme druhým ublížili alebo ich zarmútili. A toto je obraz autentického kresťana. Nejde o to, dodržiavať zákon iba kvôli nejakému mechanizmu pravidiel alebo kvôli vlastnej dokonalosti (ja som to dal!!!) alebo kvôli strachu z trestu (keď zhreším a prídu mi na to,…), ale kvôli láske, lebo milujem Boha a nechcem mu spôsobovať smútok svojou neláskou.

To najdôležitejšie pre nás dnes je, pýtať sa, ako môžem čo najviac porásť v láske. Nie, nemyslí sa tu nejaký cit alebo sentiment. Láska je záležitosťou tvojho rozhodnutia.
Sv. Pavol v 2. Liste Korinťanom napísal, že sme poháňaní Kristovou láskou (porov. 2 Kor 5, 14). Láskou, ktorá za nás dala vlastný život. Čo môže byť väčším dôkazom lásky? Čo nás môže motivovať viac?
Skús sa niekedy zastaviť a opýtaj sa sám seba, prečo robíš to, čo robíš. Pokús sa skúmať úmysly svojich činov a uvidíš, aká úprimnosť je v tvojom srdci. A ak je tvoja láska naozaj rýdza, nič ťa v živote nezastaví. Budeš ako apoštol Pavol, ktorý sa nikdy nevzdal, nič ho nezastavilo. Jeho svedectvo lásky ku Kristovi bolo napokon zavŕšené nie vyplnením pravidiel zákona, ale mučeníckou smrťou. Tak veľmi miloval Krista.

Otázky do skupiniek:

  1. Čo ťa najviac oslovilo pri dnešnej téme?
  2. Je podľa teba správne, ako sa rozhodli apoštoli? Vedel by si si predstaviť žiť ako žid, ktorý musí plniť množstvo príkazov a zákazov?
  3. Čo sa ti páči na kresťanstve najviac?
  4. Čo je pre teba na kresťanstve najťažšie?
  5. Je niečo, čo by si chcel oddnes zmeniť vo svojom živote?

Za spracovanie metodického materiálu ďakujeme Diecéznemu katechetickému úradu Spišskej diecézy.