Kategórie: , , , |Prečítané za 9,2 min|1841 slov|

8. veľkonočná katechéza – Nedaj sa znechutiť, vytrvaj do konca! Veľkonočné katechézy pre mladých s témami inšpirovanými liturgickými čítaniami počas veľkonočného obdobia sú určené pre birmovancov a stredoškolákov.

Každá téma pozostáva z krátkeho videa a samotnej katechézy vo forme prezentácie. Taktiež tu nájdete textový súbor (tento text je tiež v poznámkach prezentácie), ktorý môžete použiť ako text k prezentácii. Na konci každej katechézy je niekoľko otázok pre mladých na diskusiu v malých skupinkách. Trvanie jednotlivých katechéz je cca 30 – 45 min., takže sú vhodné pre farskú i školskú katechézu.

Veríme, že sa vám budú páčiť a že budú nápomocné v pastoračnej práci s mladými.

Celú katechézu (text, prezentácia a video) si môžeš stiahnuť TU.

Z Písma

Sk 20, 17 – 38

„Pavol z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. Keď k nemu prišli, povedal im: „Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov; ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch; ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša.
A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár: nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú.
Pavol hovoril starším efezskej cirkvi: „Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.
Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás.
A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými.
Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve. Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou.
Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: ‚Blaženejšie je dávať, ako prijímať.‘
Keď to povedal, kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. Všetci sa dali do veľkého plaču, vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho. Najviac ich bolelo jeho slovo, že už neuvidia jeho tvár.
A vyprevadili ho na loď.“

Katechéza (prezentácia)

Bruno Ferrero spomína vo svojej knihe príbeh dvoch priateľov Teda a Franka, ktorí  spolu prežili celé detstvo. Keď prišla vojna a obaja narukovali, sľúbili svojim rodičom, že budú dávať jeden na druhého pozor. Prihlásili sa spolu do jednej skupiny. Raz počas tuhého boja, keď prechádzali frontom, sa od seba náhle vzdialili. Keď Frank konečne prišiel do tábora, zistil, že Ted je nezvestný. Zašiel k veliteľovi a požiadal ho o dovolenie ísť pátrať po Tedovi. Veliteľ mu to nechcel dovoliť, pretože to bolo veľmi nebezpečné. Franka to však neodradilo. Keď prišiel na front, našiel Teda smrteľne raneného a kým ho dovliekol do tábora, Ted bol už mŕtvy. Pritom, ako ho niesol, tesne pred táborom bol Frank sám zasiahnutý šrapnelom. Keď sa napokon dovliekol do tábora veliteľ, začal naňho vrieskať: „Aký to malo zmysel položiť život za mŕtvolu?“  Frank potichu odpovedal: „Veľký, pretože keď som Teda našiel, skôr než dodýchal, povedal mi: „Frank, ja som vedel, že prídeš.“

Tento príbeh poukazuje na mnoho pekných vecí: sila priateľstva, dôvera, obeta,…no hovorí tiež o tom, že keď sa pre niečo v živote rozhodneme, nesmieme cúvnuť, nemôžeme sa vzdať. Nesmieme porušiť sľub, ktorý sme dali. Boh nás nikdy nenechá samých, nikdy nás nezradí. Je ako Frank, ktorý nás prichádza zachrániť v smrteľnom nebezpečenstve. No zároveň je aj ako Ted, ktorý na nás čaká, aby nám mohol s láskou a vďakou raz v nebi povedať: „Vedel som, že prídeš, že ma budeš hľadať a že ma tu nájdeš.“
Aj keď si to možno neuvedomujeme, tento svet je vo vojnovom stave. Každý deň bojujeme na mnohých frontoch, v mnohých oblastiach. Légie nepriateľa na nás útočia a usilujú sa nás zvábiť, oklamať, znechutiť a zabiť. O čo tu ide? O tvoje srdce, nič iné nie je v tejto bitke tak dôležité.
Ježiš raz povedal svojím učeníkom, že kde je náš poklad, tam bude aj naše srdce. Premýšľal si už niekedy nad tým, že keby si nahliadol do svojho srdca, aké poklady by si tam našiel? (možno že túžbu byť moderný, všetkými uznávaný, obdivovaný, túžbu zapadnúť do partie, užívať si, oslniť druhých, budiť rešpekt, vzdorovať spoločnosti, možno by si tam našiel veci, ktorým venuješ väčšinu svojho času – mobil, značkové oblečenie, make-up, facebook, počítačové hry, povrchné priateľstvá, nočné žúrky,…). Nech tam nájdeš čokoľvek, opýtaj sa sám seba, čo to všetko robí s tvojím srdcom? Čo to robí s tvojím životom? Znechucuje ťa to alebo buduje? Ako bude vyzerať tvoj život o desať rokov, keď budeš pokračovať týmto smerom?
Inými slovami to môžeme povedať aj takto: Aký poklad dnes odkladáš do svojho srdca, taký sa raz prejaví v tvojom živote.

Čo z toho vyplýva pre nás kresťanov?
Tento týždeň sme počas liturgie počuli, o tom, ako sa sv. Pavol lúčil so svojimi priateľmi tesne pred tým, ako odišiel do Ríma. Krátko po tom zavŕšil svoje poslanie vydávať svedectvo o Kristovi mučeníckou smrťou. Nič ho nezastavilo, nič ho neznechutilo. Nikdy sa nevzdal, nikdy nepodľahol znechuteniam. Jeho vášeň pre Krista neohrozil ani strach zo smrti. Ako to sám povedal vo svojom liste: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“  (Flp 1, 21) A na inom mieste zasa napísal: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28).
Sv. Pavol je pre nás vzorom a orodovníkom vo vytrvalosti.
Video – 8. Rozlúčka so sv. Pavlom

Na tomto slide vidíme miesto neďaleko Ríma, zvanom Tre fontane (Tri studienky), kde bol väznený a popravený sv. Pavol. Krátko pred smrťou napísal svojim učeníkom, že má od Pána pripravený veniec spravodlivosti (porov. Tim 4, 8). Po jeho smrti nastal okamih, keď mohol Ježišovi povedať, ako Tim z nášho príbehu, slová: „Vedel som, že prídeš.“ Ježiš ho v nebi iste privítal s obrovskou radosťou ako svojho verného priateľa a nasledovníka.
Na tomto mieste po Pavlovej smrti začala vyvierať zo zeme voda a vznikli tak tri studienky, podľa tradície sú to tri miesta, na ktoré padla apoštolova hlava po sťatí. Aj preto dostalo toto miesto názov „Tri studienky“.

Máš veľmi dôležitú a vzácnu misiu. Krstom si sa stal, mohli by sme to povedať takto, „vyslancom neba na zemi“. Tvoje poslanie prinášať Krista ľuďom je nezastupiteľné a neprenosné. Ježiš ti dôveruje a obdarí ťa všetkým, aby si to dokázal.
Táto misia je veľmi dôležitá a nebezpečná. Sv. Pavol to po svojich skúsenostiach vyjadril tak, že „nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta , so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12). Nejde tu teda o boj fyzický, ale o boj duchovný, ktorý je omnoho náročnejší a rafinovanejší, pretože nepriateľ sa nás bude snažiť oklamať a znechutiť. V tomto boji využije všetko, čo má a bude sa nás snažiť odradiť všetkými možnými prostriedkami.
Ježiš nám hovorí, že sa nemusíme báť. On je Víťazom tejto bitky a my stojíme na jeho strane. Jedinou našou prehrou môže byť nechať sa znechutiť a zbabelo odísť z tohto boja, nechať sa strhnúť svetom a jeho pôžitkami, ktoré si dokážu veľmi ľahko opantať naše srdce. Jediným víťazstvom  v tomto boji je nevzdať sa, vytrvať do konca.

Otázky do skupiniek:

  1. Zažil si už niekedy situáciu, keď ti dal niekto sľub a dodržal ho? Zažil si už aj to, keď svoj sľub nedodržal? Ako si na to zareagoval, čo si prežíval?
  2. Zažil si už niekedy v niečom znechutenie? Ako  sa prejavilo?
  3. Môže znechutenie nejako ovplyvňovať náš život? Ako  proti nemu bojovať?
  4. Premýšľal si niekedy nad tým, čím napĺňaš svoje srdce a čo to s ním robí?
  5. Akoby sa malo prejavovať napĺňanie evanjeliového poslania v našom živote?
  6. Bolo niečo v tejto katechéze, čo ťa dnes obohatilo alebo podnietilo k niečomu?

Za spracovanie metodického materiálu ďakujeme Diecéznemu katechetickému úradu Spišskej diecézy.