Kategórie: , , , |Prečítané za 9,1 min|1811 slov|

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pripravil pre vás mladých a birmovancov deväť katechéz s témami inšpirovanými liturgickými čítaniami počas pôstneho obdobia – jedna katechéza na jeden týždeň (+ katechézy na Veľkú noc). Cieľovou skupinou katechéz sú birmovanci a stredoškoláci. Každá téma pozostáva z krátkeho videa a samotnej katechézy vo forme prezentácie. Taktiež k nej nájdete textový súbor (tento text je tiež v poznámkach prezentácie), ktorý môžete použiť ako text k prezentácii. Na konci každej katechézy je niekoľko otázok pre mladých na diskusiu v malých skupinkách. Trvanie jednotlivých katechéz je cca 30 – 45 min, takže sú vhodné najmä pre farskú ale aj školskú katechézu. Veríme, že sa vám budú páčiť a že budú nápomocné v pastoračnej práci s mladými. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete svoje skúsenosti na lysy@dkuspis.sk.

Celú katechézu s názvom Vstal som z mŕtvych a budem s tebou navždy si môžete stiahnuť TU.

 

(Lk 24, 1 – 12)

„V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.
Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.
Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.
No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.“

V súvislosti s dôkazmi o Kristovom zmŕtvychvstaní sa zvykne niekedy povedať: „Je jedno miesto na svete, kde Pán Boh určite nie je a tým miestom je Boží hrob.“ Táto myšlienka je ozvenou na zvolanie prvých ohlasovateľov Ježišovho zmŕtvychvstania: „Hrob je prázdny, niet ho tu, nehľadajte Živého medzi mŕtvymi.“
Prečo začíname tému Ježišovho zmŕtvychvstania práve jeho hrobom? Pretože práve on je síce nemým, ale predsa tak veľavravným svedkom Kristovho vzkriesenia.
Na slajde si môžeme prečítať opis udalostí, ako učeníci prichádzajú k hrobu a zisťujú, že sa stalo niečo fantastické. Každé zo štyroch evanjelií to opisuje trochu inak, pretože každé z nich kladie dôraz na niečo iné. Ale všetky sa nejakým spôsobom odvolávajú na jeden autentický dôkaz: Hrob bol prázdny!
Video: V mene Krista – Začiatok vyšetrovania

Vo videu vidíme rímskeho tribúna Clavia, ako je svedkom ukladania Ježišovho tela do hrobu, no o dva dni nachádza hrob prázdny, kameň odvalený, povrazy pretrhnuté. Táto udalosť rozrušila celý Jeruzalem na čele so židovskými kňazmi a Pilátom. Clavius začal vyšetrovanie. Jediné dôkazy, ktoré zatiaľ má, sú, že hrob je prázdny a že jeho vojaci, ktorí mali strážiť hrob, o celej záležitosti klamú. Matúš v evanjeliu píše, že vojaci dostali od kňazov mnoho peňazí, aby tvrdili, že kým spali, prišli Ježišovi učeníci a jeho telo ukradli (Mt 28, 11 – 15). Táto lož má jeden háčik: ako mohli vidieť učeníkov kradnúť Ježišovo telo, keď spali. A ak nespali, prečo nezakročili. Vojaci za neuposlúchnutie tohto príkazu mohli dostať podľa rímskeho nariadenia trest smrti. Veľkňazi sa však o všetko postarali a Piláta zrejme naozaj „uchlácholili“.
Ale prečo toľko klamstva, prečo toľko strachu? Nie je to zvláštne? Boh zvíťazil nad hriechom, porazil smrť a ľudia by boli najradšej, keby ostal i naďalej mŕtvy v hrobe a nestaral sa viac do ich životov. To isté sa, žiaľ, deje aj dnes.

Prázdny hrob je síce veľkým dôkazom, ale bolo by to málo.
Učeníci však stretajú živého Krista, ktorý sa im zjavuje celých 40 dní od svojho vzkriesenia. Dokonca sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom píše, že sa Ježiš okrem apoštolov zjavil naraz vyše 500 bratom (1 Kor 15, 6). Živý Ježiš prichádza k nim, aby prekonal ich pochybnosti, aby premenil ich smútok a vlial im nekonečnú radosť z jeho víťazstva.
To, že Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je len príbehom, dojemnou rozprávkou alebo zdaním, vieme od priamych svedkov, ktorí sa s Ježišom stretli a vydali o tom svedectvo až do krajnosti vlastného života. Všetci apoštoli, okrem Jána, boli za toto svedectvo umučení a radšej zomreli, akoby mali prehlásiť, že to nie je pravda. Dvanásť apoštolov, dvanásť jednoduchých mužov, ktorí nepatrili k žiadnej elite či vybranej spoločnosti, prinieslo zvesť o Kristovi do celého sveta. Bolo by toto možné, ak by to nebola pravda?
Správa o Ježišovom vzkriesení je tou najlepšou správou, akú kedy ľudstvo počulo. Ježišovo vzkriesenie znamená, že nie smrť, ale Život má posledné slovo. Že nie hriech, ale Láska je konečným Víťazom a že iba Láska má moc nad svetom i nad srdcom človeka.
Keď Ježiš prichádza k apoštolom, prechádza cez zavreté dvere a ukazuje im svoje rany. Namiesto výčitiek z toho, že ho opustili, že ho zradili, im hovorí: „Pokoj vám.“ Jeho rany nie sú výčitkou nášho hriechu, ale dôkazom jeho lásky k nám. Keď sa pozrieš na rany Ukrižovaného, uvidíš v nich svoje meno, svoju cenu a zároveň lásku, ktorou za teba Ježiš zaplatil.
Pred Ježišom nemá miesto žiadne trápenie, žiaden smútok, žiadna pochybnosť. Jediné, čo v tejto chvíli môžeš urobiť, je dovoliť mu, aby ťa objal a všetko ti odpustil.

Žiadne iné náboženstvo si nikdy nedovolilo tvrdiť, že Boh sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych.  Dokonca ani židovstvo, ktoré pozná príbehy o vzkriesení, nehovorí nič o zmŕtvychvstaní. Vzkriesenie totiž predpokladá niekoho, kto je vzkriesený a niekoho, kto má moc vzkriesiť. Ale iba Ježiš vstal z mŕtvych svojou vlastnou mocou, iba v jeho prípade svet pozná ZMŔTVYCHVSTANIE (môže sa to tiež vyjadriť, že ho Otec vzkriesil, ale je to to isté, keďže Boh je trojjediný).
Toto víťazstvo je najväčším zázrakom, najväčšou revolúciou v dejinách. Toto víťazstvo je aj tvojím víťazstvom. Už sa nemusíš báť smrti, nemusíš sa trápiť, že všetko krásne a dobré raz skončí.
Ježiš ti prináša nádej na nový život, ktorý bude lepší ako teraz a bude bez konca.
Ježiš ti dáva svoju milosť už teraz. Nebo môžeš žiť už dnes, už tu na zemi. Už teraz sa môžeš tešiť na to, čo žiadne oko nevidelo, ani žiadne ucho nepočulo, pretože to, čo máme pripravené je tak skvelé, že sa nedá opísať žiadnym slovom. Jednoducho povedané, čaká na nás život v plnosti, aký si na tomto svete nikto nemôže a nedokáže predstaviť.

Čím  je teda kríž odlišný?
Svet je vo vojnovom stave. Sám to vidíš okolo seba: nenávisť, hádky, arogancia, nespravodlivosť, chudoba, hlad,…
Aj ty môžeš priniesť nádej tam, kde si, kde žiješ, študuješ, tráviš čas. Ježiš chce, aby si aj ty bol svedkom jeho moci. Svojím krstom si získal jeho meno – kresťan – si jeho, patríš mu. Ale Ježiš ti necháva slobodu, aby si sa sám rozhodol, či to chceš. Či chceš spoznať vo svojom živote moc jeho smrti a zmŕtvychvstania a či chceš ohlasovať evanjelium ľuďom, ktorí naň čakajú.
Aj tebe kladie rovnakú otázku, ako Petrovi: „Miluješ ma?“ Skús sa nad ňou zamyslieť a odpovedz mu pravdivo.

Odkedy Ježiš zvíťazil, všetko sa zmenilo. Možno to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale naozaj je všetko iné. Najväčší strach človeka zo samoty a smrti bol prekonaný. Ježiš si sám všetkým prešiel a vie, aké to je byť človekom, aké to je byť opustený a zomrieť. A preto, ako to raz povedal istý filozof, iba Boh, ktorý sám prešiel utrpením je dosť silný na to, aby prišiel na pomoc človeku v jeho utrpení.  Najväčším protirečením dnes už nie je život a smrť, ale život pre seba a život pre Boha. Ako si na tom ty?
Nikdy nezabudni, že Ježiš ťa v ničom neopustí, nikdy ťa nenechá samého, nech by sa dialo čokoľvek a nech by si sa ocitol kdekoľvek. Jeho milosť je tu pre teba každý deň a je jej toľko, koľko potrebuješ.

  1. Čo si myslíš, prečo vojaci klamali a prečo Židia nechceli uveriť, že Ježiš vstal z mŕtvych?
  2. Čo je dnes pre ľudí najväčšou prekážkou, aby verili, že Ježiš vstal z mŕtvych? Čo je pre teba najväčším dôkazom toho, že Ježiš žije?
  3. Ako by si vlastnými slovami opísal, čo to konkrétne pre teba znamená,
    že Ježiš vstal z mŕtvych?
  4. Ako by mali kresťania svedčiť o Ježišovom víťazstve? Čo by mali robiť? Čo z toho chceš robiť ty?
  5. Na Pôstne obdobie si ľudia zvyknú vybrať nejakú formu pokánia, aby sa pripravili na Veľkú noc. Je niečo v tvojom živote, čo by si chcel urobiť alebo zmeniť počas Veľkej noci?