Kategórie: , , |Značky: , , |Prečítané za 6,4 min|1272 slov|

Ako by si zareagoval, keby ti Boh povedal, aby si odišiel s celou rodinou na miesto, ktoré ti ukáže? Veril by si mu, keby ti sľúbil niečo, čo sa vymyká ľudskému rozumu? A čo keby od teba žiadal to najcennejšie, čo máš? Abrahám na všetky Božie požiadavky a sľuby povedal „áno“, preto ho právom považujeme za Otca viery.

Pokyny pre animátora na stiahnutie

1. Biblia pre každého účastníka (aj Stará zmluva)
2. Šatky na zaviazanie očí

 

STRETNUTIE

Vedenie slepého

Túto aktivitu je najlepšie vyskúšať vonku, ale možno ju robiť aj vo vnútri. V takom prípade je dobré v miestnosti vytvoriť niekoľko prekážok.

Skupinu rozdelíme na polovicu. Účastníci sa postavia oproti sebe. Jedna polovica budú „vodcovia“, druhú budú tvoriť „slepci“ – tí si okolo očí uviažu šatku. Premiešaj vodcov, tak aby „slepci“ netušili, kto ich bude viesť. „Slepci“ vystrú ruku a nechajú sa „vodcom“ viesť iba dotykom ukazovákov. „Vodcovia“ ich v tichu vedú po miestnosti (priestranstve). Môžeš v pozadí nechať znieť príjemnú hudbu. „Vodcovia“ nech „slepcov“ vedú aj cez prekážky a navigujú ich, aby ich bezpečne zvládli. V prípade potreby im pomáhajú. Dbajte na bezpečnosť! Podľa veľkosti miestnosti nechaj 5-10 min. čas na vedenie. Potom daj „vodcom“ pokyn, aby „slepcov“ zaviedli na počiatočné miesto. „Vodcovia“ sa postavia na svoje pôvodné miesto a „slepci“ hádajú, kto ich viedol.
Na záver daj každému priestor, aby povedal, ako sa pri hre cítil v roli „vodcu“ i „slepca“. Ak máte dostatok času, vymeňte si úlohy: zo „slepcov“ sa stanú „vodcovia“ a naopak. Na konci sa ich môžeš opýtať, ako sa cítili, či dôverovali človeku, ktorý ich viedol…

1. Čo podľa teba znamená mať vieru?
2. Čo považuješ za svoj najväčší skutok viery?
3. Aký najväčší skutok viery si videl u iných ľudí v tvojom okolí?

Dnes sa budeme rozprávať o mužovi, ktorý je pre nás vzorom obrovskej viery. List Hebrejom definuje vieru ako „záruku toho, v čo dúfame, a zdôvodnenie toho, čo nevidíme“ (11,1). Táto istota môže ľudí viesť k veľkým činom, čo určité platí o Abrahámovi.

Abrahám bol ochotný vzdať sa všetkého kvôli niečomu, čo ešte ani nevidel. Takúto vieru ukázal v živote viac než raz. Prečítajme si úryvok z Písma, ktorý opisuje jedno z jeho veľkých rozhodnutí viery.
Prečítajte si Gen 12,1-8.
Boh v tomto úryvku vyzýva Abraháma, aby sa vydal na cestu. Nevysvetlil mu, prečo tak má urobiť, a nedal mu žiadne pokyny na cestu – jednoducho mu povedal, aby konal. Abrahám, plný viery, poslúchol Boha a urobil, čo mu prikázal.
Cesta mala ako 2 000 km a viedla skalnatým terénom Stredného východu. Pešo mu putovanie muselo trvať celé mesiace.

Diskusia:

1. Kam Boh prikázal Abrahámovi ísť? Do krajiny, ktorú mu ukáže.
2. Aké podľa teba bolo prijať takéto pokyny a riadiť sa podľa nich?
3. Ako by si sa zachoval na Abrahámovom mieste?

Abrahám nakoniec došiel na miesto, ktoré mu Boh určil. V jeho živote sa odohrali rôzne udalosti, ktorými sa teraz nebudeme zaoberať. Abrahámov život sa v mnohom podobá nášmu – je plný úspechov i trpkých sklamaní a zlyhaní. Abrahám ani zďaleka nebol dokonalý muž.
Jeho skutky viery sú však pre nás veľkou inšpiráciou.

Prečítajte si Gen 22:1-18.
Ešte nie ste rodičmi, ale dokážete pochopiť, že to, čo Boh od Abraháma žiadal, bolo najvyššou obeťou. Je pre nás takmer nepochopiteľné, že Abrahám je ochotný túto obeť podstúpiť! Jeho obeť bola ešte o to bolestnejšia a nepochopiteľnejšia, pretože Boh mu sľúbil, že sa stane otcom mnohých národov. A teraz Boh od neho žiadal syna, prostredníctvom ktorého sa tento prísľub mohol naplniť.

Diskusia:

1. Prečo bol, podľa verša 8, Abrahám ochotný obetovať Izáka? Zdá sa, že Abrahám si bol istý, že Pán Boh sa o obeť postará sám.
2. Predstav si, že by si bol na Abrahámovom mieste. Ako by si sa cítil, keby ťa Boh požiadal o takúto obeť?
3. Čo po tejto skúške Boh povedal Abrahámovi? Že ho požehná a rozmnoží jeho potomstvo.
4. Prečo mal byť, podľa verša 18, Abrahám požehnaný? Pretože poslúchol Boží hlas.

Jedným z prejavov viery je poslušnosť. Veriť Bohu znamená poslúchať ho, pretože to, čo hovorí, je pravdivé a dobré. Abrahám je vynikajúcim príkladom takejto viery.

Diskusia:

1. Zažil si už, že Boh ťa k niečomu vyzval a ty si to urobil, hoci sa to spočiatku zdalo bláznivé? Aké ovocie to prinieslo?
2. Stalo sa ti, že ťa Boh k niečomu vyzval, ale ty si ho neposlúchol? Ak áno, prečo?

Abrahám sa stal známym pre svoju vieru a v Liste Hebrejom sú opísané všetky jeho kroky viery. Prečítajme si o nich. Hebr 11,8-19.
Úryvok si môžete prečítať spolu a vymenovávať jednotlivé skutky viery, alebo účastníkom môžeš nechať 5 min., aby si text prečítali sami a vypísali Abrahámove skutky viery.

Abrahám vierou…

  • Poslúchol, keď ho Boh volal (verš 8)
  • Išiel, hoci nevedel, kam ide (verš 8)
  • Usadil sa v cudzej krajine (verš 9)
  • Býval v stane (verš 9)
  • Dostal potomka prostredníctvom neplodnej Sáry (verš 11)
  • Obetoval Izáka (verš 17)
  • Veril, že Boh má moc vzkriesiť z mŕtvych (verš 19).

Keď si uvedomíme, že niekedy je nám zaťažko povedať niekomu, že sme veriaci, alebo urobiť správne rozhodnutie, musíme obdivovať Abraháma a jeho veľkú vieru a odvahu.

1. Ktorý z uvedených skutkov na Abrahámovi obdivuješ najviac? Na ktorý bola potrebná najväčšia dávka viery?
2. Ako ti Abrahám môže poslúžiť za príklad viery v tvojom živote?
3. V čom sa hra, ktorou sme začali dnešné stretnutie, podobá na Božie vedenie? Nevedeli sme, kam nás dotyčný povedie, nevideli sme na cestu, museli sme mu dôverovať a spoľahnúť sa naňho…

To, čo nám najčastejšie bráni nasledovať Pána, je strach. Často pochybujeme o tom, či budeme šťastní, keď opustíme svoje istoty a vykročíme tam, kam nás Pán Boh volá. Myslíme si, že keď sa vydáme za Bohom, prídeme o niečo. Boh je však najlepší vodca, ktorému ide o naše dobro a šťastie. On je jediný, na koho sa môžeme bezvýhradne spoľahnúť. On je Dobrý Pastier, ktorý nás starostlivo vedie a ochraňuje.

Na záver sa spolu modlite Žalmom 23 (Pán je môj pastier). Prečítajte si ho nahlas spolu 1-2 razy a potom nechaj účastníkom priestor, aby mohli reagovať na to, čo ich v texte oslovilo. Môžu použiť niektorý z veršov, ktorý ich zaujal: zopakujú ho nahlas a ukončia slovami „Vďaka ti, Pane.“ Ostatní zopakujú: „Vďaka ti, Pane.“ (príp. Prosím ťa, Pane; Chvála ti, Pane; Amen…).

© 2013 TeenSundaySchool.com, Used by Permission