Kategórie: , , , |Značky: , , , |Prečítané za 6,4 min|1279 slov|

Niekedy si myslíme, že svedčiť o viere je zložité. Na tomto stretku spolu zistíte, že je to celkom jednoduché. Aj ty máš príbeh, ktorým môžeš osloviť iných!

1. Biblia pre každého účastníka – Nový zákon
2. Výtlačok pracovného listu pre každého účastníka (sú súčasťou pokynov pre animátora) + pero
3. Pokyny pre animátora stiahni TU

STRETNUTIE

Aké rôzne náboženstvá viete vymenovať? (Nemáme na mysli rôzne kresťanské denominácie, ale rozličné náboženstvá.) Nechaj účastníkov vymenovať rôzne náboženstvá.
(príklady: islam, budhizmus, hinduizmus, židovstvo, šamanizmus, šintoizmus,…)
Čo myslíte, aké množstvo obyvateľov zemegule tvoria kresťania?
Ukážeme si to prakticky. Potrebuješ na to 6 ľudí, ktorí budú predstavovať obyvateľstvo zeme. Ak máš menej účastníkov, použi napr. bábiky, plyšákov alebo čokoľvek iné.
Nech sa šiesti postavia do radu vedľa seba. Popros prvého, aby vystúpil o krok vpred. On bude reprezentovať moslimskú populáciu. Nech dopredu vystúpi ďalší človek. On predstavuje neveriacich. Teraz dopredu vystúpia dvaja. Oni predstavujú všetky ostatné náboženstvá sveta. Zvyšní dvaja, ktorí ostali stáť na mieste, predstavujú kresťanov.
Vidíte, že kresťania na tejto zemi tvoria menšinu. Z celkovej populácie ku kresťanom patria iba 2 miliardy ľudí.

Otázky:

1. Zamysli sa nad svojou rodinou alebo triedou. Ako to vyzerá tam? Možno je väčšina tvojich spolužiakov pokrstená, ale naozaj je ich viera živá, alebo sú kresťanmi iba na papieri?
2. Uvedomuješ si potrebu hovoriť o svojej viere, svedčiť o Bohu a privádzať iných k viere?
3. Čo boli Ježišove posledné slová? Nájdeme ich v Sk 1,7-8. Prečítajte si ich spoločne nahlas.
4. Akú úlohu nám teda Ježiš zveril? Byť jeho svedkami vo svojej vlasti a až po kraj zeme.

Možno si kladieš otázku, ako byť Ježišovým svedkom. Dnes si prečítame príbeh o mužovi, ktorý sa aj bez veľkej prípravy stal veľkým svedkom o Božích skutkoch.
Prečítajme si úryvok z Evanjelia podľa Jána 9:1-12.

Otázky:

1. Aký problém mal muž, ktorý sa stretol s Ježišom a jeho učeníkmi? (Bol slepý.)
2. Čo učeníkov zaujímalo o mužovom živote? (Chceli vedieť, či sa narodil slepý kvôli hriechu svojich rodičov alebo niekoho iného.)
3. Čo myslíte, prečo Ježišovi položili takúto otázku? (Nechaj priestor na diskusiu. Jedna z možných odpovedí: Podobne ako my, aj oni si mysleli, že keď sa niekomu stane niečo zlé, je to trest za hriech.)
4. Ako na to Ježiš odpovedal? (Stalo sa to, aby sa na ňom zjavili Božie skutky.)
5. Keď Ježiš slepca uzdravil, ako na to reagovali jeho susedia? (Boli šokovaní a neverili, že ide o tú istú osobu.)
6. Ako o týchto udalostiach svedčil tento bývalý slepec? („Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: „Choď k Siloe a umy sa!“ Šiel som teda, umyl som sa a – vidím.“)

Toto je len začiatok príbehu. Pokračujme spolu ďalej. Prečítajte si Jn 9:13-34

Otázky:

1. Čo myslíte, prečo obyvatelia toho mesta zavolali farizejov? (Farizeji boli náboženskí vodcovia, preto sa od nich očakávalo, že dokážu odpovedať na ich otázky.)
2. Čo im uzdravený muž povedal? (Že Ježiš urobil blato, potrel mu ním oči. On sa umyl a teraz vidí.)
3. Čo na celej veci vadilo farizejom? (Že Ježiš urobil zázrak v sobotu.)
4. Vo verši 24 sa farizeji znovu pýtajú muža, čo sa stalo. Obviňujú Ježiša, že je hriešnik. Ako na to reaguje muž? (Bol som slepý a teraz vidím!)

Farizejov trápilo to, kto bol Ježiš. Nevšímali si tohto muža, ktorý bol od narodenia slepý a teraz zázračne vidí.
Je to úžasný príbeh. Prestavte si, že tento muž bol od narodenia slepý, ale Ježiš ho uzdravil. Vždy, keď sa ho niekto opýtal, čo sa stalo, jeho svedectvo bolo rovnaké. Ako svedčil o svojom uzdravení? V ktorých veršoch podáva svoje svedectvo? (11 a 25).

Otázky:

1. Aké tri časti môžeme vidieť v jeho svedectve? (Stav pred stretnutím s Ježišom – stretnutie s Ježišom – stav po tomto stretnutí.)
2. Vedel by si aj ty podať podobné svedectvo o svojom živote?
3. Mal si na to už niekedy príležitosť? Hovoril si už niekomu o tom, ako ťa Ježiš zmenil a čo pre teba urobil? Ak áno, aké to bolo? Ako si sa pri tom cítil? Ako na teba reagoval ten človek?
4. Ak si ešte nikomu nesvedčil o svojej viere, prečo? Čo ti v tom bránilo?

Dnes si spolu vyskúšame, ako povedať jednoduché svedectvo.
Rozdaj účastníkom pracovné listy a perá. (Nachádza sa na poslednej strane tohto dokumentu. Vytlač si ho, koľkokrát budeš potrebovať cheeky)
Na pracovnom liste máte tri vety, ktoré treba dokončiť. Teraz máte desať minút na to, aby ste o nich popremýšľali. Pýtajte sa, ako sa váš život zmenil, keď doňho vstúpil Ježiš. Možno máte pocit, že nemáte nejaké svetoborné svedectvo: možno si nebol narkoman, ktorý sa zo dňa na deň zbavil závislosti a teraz rozdávaš Biblie závislým. Možno ťa od malička viedli k viere a tak sa ti zdá, že nemáš, čo povedať. Pravda je však taká, že aj ty si bol slepý, mŕtvy pre svoje hriechy, ale Ježiš ti dal nový život, otvoril ti oči, aby si videl pravdu. Skús sa zamyslieť nad tým, z akého hriechu ťa Ježiš oslobodil. Môže tiež ísť o nejakú slabosť alebo strach, z ktorého ťa Pán uzdravil. Vzývaj Ducha Svätého, aby ti pomohol s vytvorením tvojho svedectva.

Moje svedectvo
Som ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kedysi som bol ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ježiš ma uzdravil z/ oslobodil od ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Otázky:

1. Bola táto úloha pre teba ťažká? Ak bolo písanie svedectva pre niekoho veľmi ťažké, navrhni mu, aby o tom doma ešte viac popremýšľal.
2. Je podľa teba takéto svedectvo príliš jednoduché?
3. Mal si pocit, že tvoje svedectvo bolo v porovnaní so svedectvom muža z Evanjelia nedôležité alebo nezaujímavé?

Je dôležité si uvedomiť, že svedectvo nemusí byť bombastické. Hlavné je, že Ježiš ťa nejakým spôsobom zmenil.
Všetci máme svoj príbeh, ktorý stojí za to vypočuť si. Nech nás Duch Svätý inšpiruje k tomu, aby sme mali odvahu a chuť hovoriť iným o tom, ako nás Ježiš zmenil.
Rozdeľ ľudí do dvojíc – trojíc a daj im 15 min. na to, aby každý povedal svoje svedectvo. Povzbuď ich k tomu, že to nemusí byť dokonalé, ani dlhé svedectvo.

Ďakujte Pánovi za to, čo urobil pre každého z vás. Všetci sme svojím spôsobom boli slepí, ale Ježiš nás uzdravil.
Proste Ducha Svätého, aby vám dal silu byť svedkami a pomohol nájsť správne slová a využiť príležitosti, ktoré sa vám naskytnú.

spracované podľa materiálov TeenSundaySchool.com