Kategórie: , , |Značky: |Prečítané za 4,5 min|896 slov|

Necháš sa strhnúť prúdom alebo budeš plávať proti nemu?

1. Vytlačené pokyny pre animátora (stiahnete TU)
2. Vytlačený pracovný list pre každého účastníka + pero (stiahnete TU)
2. Flipchartový papier alebo veľký baliaci papier, príp. tabuľa + fixky (ak chceš, namiesto písania môžeš použiť aj PPT prezentáciu, ktorú si môžeš stiahnuť TU)
3. Biblia (Nová zmluva) pre každého účastníka
4. Kartičky s prísloviami (stiahnete TU) na úvodnú hru + hodinky alebo stopky

STRETNUTIE

Odporúčame využiť YOUCAT MODLITBY PRE MLADÝCH (vydalo Karmelitánske nakladateľstvo v roku 2012). Na tomto stretku sa skúste modliť podľa predlohy na s. 23-25. Pre niektorých to môže byť prvá skúsenosť s modlitbou Liturgie hodín.

Skupinu rozdeľ na dve menšie. Ich úlohou bude predvádzať príslovia alebo porekadlá iba pomocou pantomímy bez použitia zvukov a slov. Na striedačku si zástupcovia skupiniek („herci“ v rámci jednej skupinky sa musia striedať) vyťahujú kartičku s príslovím tak, aby nikto iný nevidel, čo je na nej napísané, a budú mať minútu na znázornenie príslovia (samozrejme, že neznázorňujú obe skupinky naraz). Nezabudni sledovať čas na hodinkách alebo použi stopky. Hádať, o aké príslovie ide, môžu obidve skupinky. Tá, ktorá uhádne, získava bod. Ak vás hra bude baviť, hrajte až kým sa neminú všetky kartičky. Víťazí skupinka s najvyšším počtom bodov.

Predstav si, že sa chystáš na rybačku. V rieke vidíš dva druhy rýb: niektoré sa nechávajú unášať prúdom, iné plávajú proti prúdu? Ktoré budeš chytať?
Dolu prúdom „plávajú“ iba mŕtve ryby, preto je lepšie loviť tie, ktoré plávajú hore prúdom.

Pri rybačke si sa dostal do nepríjemnej situácie. Pozrite sa na obrázok potápajúcej sa loďky na svojom pracovnom liste. Čo myslíš, prečo sa tvoj čln začal potápať? Ako by si tomu mohol predísť?
Pokiaľ je voda okolo člna, všetko je v poriadku. Problémy začnú až vtedy, keď sa voda dostane dnu.

Mŕtve a živé ryby môžu na prvý pohľad vyzerať rovnako, ale to, či žijú sa prejaví až vtedy, keď sa dostanú do prúdu: buď mu podľahnú, alebo budú plávať proti nemu.
Dnes využijeme tieto dva obrazy na to, aby sme sa rozprávali o našom živote v tomto svete. Silný prúd predstavuje myslenie sveta a loďka zase náš život.

Názov dnešného stretnutia je „Ako žiť vo svete a nebyť zo sveta“. Čo to vlastne znamená? Život na tejto planéte, v tomto svete je realita, do ktorej nás Pán Boh povolal. Tento svet je síce stvorený podľa Božieho plánu, no postupne sa od Boha vzdialil a pokúša sa narušiť náš vzťah s ním. To, čo máme vo svojej moci zmeniť, je to, ako v ňom budeme žiť. Buď si zvolíme ľahšiu cestu – necháme sa unášať prúdom, alebo sa rozhodneme plávať proti prúdu.

Čo znamená nebyť zo sveta? To vysvetľuje apoštol Pavol v Liste Rimanom 12,2.
Nechaj účastníkov, aby si text nalistovali v Biblii a prečítali spoločne nahlas. Opýtaj sa účastníkov, čo podľa nich znamená pripodobňovať sa svetu.
Pripodobniť sa svetu znamená, zmýšľať a správať sa ako svet, zdieľať jeho hodnoty.
Pavol nás vystríha, aby sme sa nepripodobňovali svetu, teda nezmýšľali ako svet.
Aké názory máme teda mať? Biblia je v tomto jasná: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (Flp 2,5).

Flipchart alebo tabuľu rozdeľ zvislou čiarou na dve časti.
Do hlavičky ľavého stĺpca napíš SVET, do pravého KRISTUS = MY. Do ľavej časti budeme písať jednotlivé „pravdy“, ktoré hlása svet a do pravej časti zapíšeme príslušné citáty z Biblie, ktoré sú odpoveďou na tvrdenia sveta. Do písania zapoj účastníkov, udržíš si tak ich pozornosť. 

Skúsme teraz porovnať to, ako zmýšľa tento svet, a ako zmýšľa Kristus, a aké názory by sme mali mať aj my:
Pri každom bode môžete diskutovať o tom, akú osobnú skúsenosť majú s uvedenými tvrdeniami sveta, či pociťujú tlak týchto názorov. Prípadne, ako proti nim bojujú.

pozri – tabuľku v pokynoch animátora

Diskusia:
1. Vedel by si povedať ďalšie príklady svetských názorov, ktoré nie sú v súlade s Božím slovom?
2. V akom stave je tvoj čln? Drží sa na vode, alebo je plný vody (svetských názorov a postojov)?
3. Prebral si niektoré názory sveta? Ktoré potrebuješ zmeniť?
4. Kedy je pre teba ťažké plávať proti prúdu?

1. Nauč sa naspamäť Rim 12,2.
2. Vyber si jednu oblasť, v ktorej chceš zmeniť svoje zmýšľanie, a rozhodni sa, akým spôsobom budeš na tom počas nasledujúceho týždňa pracovať. Neboj sa plávať proti prúdu!

Odporúčame znovu siahnuť po knihe YOUCAT MODLITBY PRE MLADÝCH, s. 26-28.