Kategórie: , |Značky: |Prečítané za 1 min|193 slov|

Séria 9 stretiek pre deti vo veku 4-10 rokov, aby na príkladoch biblických príbehov a postáv spoznali Otca, ktorý sa o nich stará a miluje ich. Hlavným hrdinom bude tentoraz Abrahám

Cieľom je:

  • Naučiť deti na základe jednotlivých tém Starého zákona, aplikovať biblické princípy do svojho vlastného života.
  • Rozvíjať u detí hodnoty a čnosti.
  • Spoznávať jednotlivé témy v kolektíve detí.
  • Vytvárať spoločenstvo.
  • Zažiť biblické príbehy prostredníctvom praktických aktivít, zážitkov /tvorivá dramatika/ a tak si osvojiť kresťanské postoje.

V tomto bloku vám prinášame ďalšie tri stretnutia, ktorých hlavnou postavou bude Abrahám

Stretnutie č. 4: Abrahám – odchod z domova – materiál na stiahnutie TU

Stretnutie č. 5: Abrahám a jeho vytúžené dieťa Izák – materiál na stiahnutie TU

Stretnutie č. 6: Obetovanie Izáka – materiál na stiahnutie TU

 

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme Ruženke Dvorščákovej a Katke Adamovej zo Spoločenstvo pri KU v Ružomberku, kde sa tieto stretká pre deti realizovali.