Kategórie: , , , , , |Značky: , , |Prečítané za 6,6 min|1319 slov|

Bol vrahom, utiekol, aby sa skryl, zajakával sa, mal nízke sebavedomie a vyše 80 rokov a Boh ho predsa povolal a použil na veľké veci. Vieš, o kom je reč? Áno, o Mojžišovi. Akokoľvek nehodný sa cítiš, Boh povoláva ja teba!

 1. Biblia pre každého účastníka (Starý zákon)
 2. Ukážka z filmu Princ egyptský: scéna s horiacim kríkom (dostupná na youtube s českým dabingom)
 3. Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

 

STRETNUTIE

Sadnite si do kruhu. Postupne budeš čítať výzvy. Ak budú účastníci ochotní to urobiť, povedz im, aby sa postavili.

Boli by ste ochotní za 20 €:

 1. zjesť 3 akváriové rybičky?
 2. ponoriť do záchodu ruku bez gumenej rukavice?
 3. prejsť sa po hlavnej ulici v pyžame?
 4. zaspievať nejakú pieseň do školského rozhlasu?
 5. stráviť v noci na cintoríne bez baterky aspoň 20 minút?

Toto boli smiešne príklady, ale aspoň sme videli, čo by ste boli schopní urobiť pre peniaze. A čo takéto príklady:

 1. Boli by ste ochotní zastať sa niekoho, aj keby to znamenalo, že vás vysmejú a prídete o dobré meno?
 2. Boli by ste ochotní bdieť celú noc a modliť sa, aby váš priateľ spoznal Boha?
 3. Boli by ste ochotní pred neveriacimi povedať, prečo veríte v Boha?
 4. Boli by ste ochotní dať peniaze, ktoré ste si našetrili na koncert svojej obľúbenej kapely, človekovi, ktorý už dva dni nič nejedol, aj keby to znamenalo, že svoju obľúbenú kapelu neuvidíte?
 5. Boli by ste ochotní zmeniť školu, hoci sa v nej cítite dobre, keby vám Pán Boh povedal, že máte ísť študovať inam?

Niekedy je pre nás ťažšie robiť veci pre vieru.

Na Mojžišov život sa môžeme pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Ak by sme ho porovnali s inými biblickými postavami, zistíme, že Mojžiš je veľmi výnimočný. Napríklad Jozef sa v Biblii spomína približne 240-krát, a to najmä v knihe Genezis. Jób sa spomína iba 55-krát, a to takmer výlučne iba v knihe, ktorá rozpráva jeho príbeh. Mojžiš sa však v Biblii spomína neuveriteľných 829-krát, z toho takmer na 100 miestach v Novom zákone. Z toho vyplýva, že jeho príbeh je výnimočný a oplatí sa ním zaoberať. Dnes sa zameriame najmä na príbeh s horiacim krom.

Pustite si ukážku z filmu Princ egyptský – Mojžiš pri horiacom kre.

Otázky:

 1. Ako na vás zapôsobila táto ukážka? Aké pocity vo vás vyvolala? Čo z nej vo vás najviac zarezonovalo?
 2. Aké vlastnosti by ste na základe tejto ukážky pripísali Bohu a aké Mojžišovi?

Pozrime sa na tento príbeh ešte raz. Teraz si ho spoločne prečítame z Biblie. Ex 3,1-10.

Otázky:

 1. Mojžiš stretol Boha pri práci, ale dosť nezvyčajným spôsobom. Pozeráš sa na rôzne udalosti vo svojom živote, ako na miesto alebo spôsob stretnutia s Bohom? Uvedomuješ si, že Boh sa ti prihovára cez rôzne udalosti? Ako si ich vysvetľuješ? Môžeš nám povedať nejaký príklad
 2. Boh zavolal Mojžiša po mene. On utiekol na púšť, aby sa pred všetkými skryl, a tu ho uprostred neznáma ktosi volá po mene. Čo to ukazuje o Bohu a jeho vzťahu k nám? (Napríklad to, že Boh vie o nás všetko. Nemusíme sa pred ním ukrývať, lebo on nás pozná dokonale. A aj napriek tomu, že o nás vie všetko, nás miluje dokonalou láskou.)
  Zažil si už takéto stretnutie s Bohom, keď si spoznal, že ťa miluje a dokonale ťa pozná? Mohol by si nám o ňom porozprávať?
 3. Prečo Boh povedal Mojžišovi, aby sa vyzul?
 4. Čo myslíte, prečo si Mojžiš zakryl tvár, keď zistil, že sa zhovára s Bohom?
 5. Boh Mojžiša poveril dôležitou úlohou. Akou?
 6. Všimnite si, ako Mojžiša povoláva do služby: „Preto poď, pošlem ťa k faraónovi!“ Nehovorí mu choď, ale poď. Aký je v tom rozdiel? Čo z toho vyplýva? (Tým, že Boh povedal poď, jasne mu naznačil, že pôjde s ním. Boh je vždy už na tom mieste, na ktoré nás pozýva. Nikam nemusíme vstupovať so strachom, že sme v tom sami, pretože Pán Boh je vždy s nami.)

Teraz si prečítajme o tom, ako Mojžiš reagoval na Božie povolanie. Ex 3,11-4,17 (Úsek je dosť  dlhý, môžeš ho rozdeliť medzi viacerých účastníkov.)

Otázky:

 1. Súhlasil hneď Mojžiš s Božím povolaním? Ako naň zareagoval?
 2. Aké výhovorky používa? (pocit neschopnosti, strach, že mu neuveria, zajakávanie, neochota ísť)
 3. Aj my sa niekedy vyhovárame, keď cítime, že Boh nás k niečomu volá. Aké výhovorky používaš ty? Pri tejto otázke daj ľuďom dostatok času, aby popremýšľali o svojich výhovorkách.
 4. Cítil si už, že ťa Boh k niečomu povolal? Ako si zareagoval na jeho pozvanie? Povoláva ťa teraz Pán k niečomu?
 5. Mojžiš mal pocit, že je neschopný na takúto úlohu. Keď sa naňho pozriete z ľudského hľadiska, bol vhodným kandidátom na splnenie tejto úlohy? Aké chyby a slabosti mal? Aká bola jeho minulosť? (zabil človeka; utiekol zo strachu pred trestom a 40 rokov sa ukrýval v samote; nemal vodcovské skúsenosti; zajakával sa, …)
 6. Boh o všetkých jeho obmedzeniach vedel, ale aj napriek tomu mu zveril takúto úlohu. Čo nám to prezrádza o Božom povolaní?
 7. Aké sú tvoje slabé stránky? Máš kvôli nim strach pustiť sa do niečoho, k čomu ťa Boh volá
 8. Hoci Boh o sebe povedal, že on dáva ľuďom schopnosť hovoriť, ale ich vie aj umlčať, prečo Mojžiša neuzdravil zo zajakávania? Prečo mu ponechal túto slabosť? Prečo mu namiesto uzdravenia poslal na pomoc Árona? (Ak chceš, použi toto vysvetlenie z knihy Za obzorom púšte: „Obyčajne nás Boh nezbavuje našich nedostatkov a chýb, ale dáva nám bratov, ktorí nám pomáhajú a dopĺňajú nás v našich nedostatkoch. Čím viac obmedzení máme, tým viac budeme potrebovať Áronov, ktorí lepšie robia to, čo my nemôžeme, aby sme spolu vytvárali kolektív, a tým sa vyvarujeme nebezpečenstvu egoizmu, ktorý vedie k pýche a ilúzii o vlastnej sebestačnosti… Osoba s veľkým poslaním je obdarená veľkými schopnosťami, má však aj mnoho chýb“ (J. H. Prado Flores: Za obzorom púšte, s. 49)
 9. Čo myslíte, prečo nás Pán Boh poveruje úlohami, ktoré prekračujú naše prirodzené schopnosti?
 10. Mojžiš nakoniec prijal úlohu, ktorou ho Boh poveril. Čo v ňom podľa vás spôsobilo túto zmenu? Ako je to možné, že z muža, ktorý odmietal ísť sa stal niekto, koho Boh označil za svojho najvernejšieho sluhu (Num 12,7)?

Modlitbe sa za to, aby ste mali odvahu sa pustiť do vecí, ku ktorým vás Pán Boh povoláva.

Ak vás zaujal Mojžišov príbeh a chceli by ste mu porozumieť do hĺbky, odporúčame skvelú knihu Za obzorom púšte od Jose H. Prada Floresa (vyšla v roku 1996).