Účastníci sa rozdelia do trojíc podľa miesta bydliska (regiónu, kraja) a vypracujú swot analýzu vo forme bojovej mapy, t.z. pomenujú zdroje, ktoré môžu pri vytváraní siete použiť, pomenujú oblasti, ktoré sú pre nich kľúčové, zakreslia bojisko alebo neobsadené územie, pomenujú svoje pevnosti (aktivity a organizácie, s ktorými už spolupracujú, alebo ktoré si myslia že by s nimi v budúcnosti mohli spolupracovať), pomenujú nepriateľov (problémy, ktoré im môžu brániť pri vytváraní partnerstiev a proti ktorým musia bojovať). Na základe tejto aktivity si účastníci v budúcnosti budú vedieť urobiť a vyhodnotiť swot analýzy pri riešení rôznych situácií, s ktorými sa pri práci s mládežou bežne stretávajú.

Mohlo by ťa zaujať