Kategórie: , |Prečítané za 4,4 min|879 slov|

Pán Boh má v Biblii mnoho mien: Kráľ, Pán pánov, Sudca, Stvoriteľ, Všemohúci… Viete však, ako je označovaný najčastejšie? Ako Otec. Boh chce, aby si ho spoznal ako Otca. Chce, aby si spoznal jeho lásku. Prvá prednáška zo série hlásajúcej základné pravdy kresťanstva.

Prednáška vo formáte pdf na stiahnutie TU

Pán Boh má v Biblii mnoho mien: Kráľ, Pán pánov, Sudca, Stvoriteľ, Všemohúci… Viete však, ako je označovaný najčastejšie? (Nechajte priestor na hádanie a tipy)

Ako Otec. Boh chce, aby si ho spoznal ako Otca. Chce, aby si spoznal jeho lásku.
Boh miluje každého z nás osobne. Nie sme preňho anonymná masa, ale každého z nás volá po mene (Iz 43,1n). Vedz, že tu nie si náhodou. Boh ťa tu chcel mať a má s tvojím životom nádherný plán. Možno ťa rodičia neplánovali, možno ich tvoj príchod nemilo prekvapil… Vedz však, že Boh ťa tu chcel mať. Boh si ťa vybral. Nie si ani náhoda, ani nehoda, ani omyl vo výpočte, ani omyl prírody, ani evolučná chyba…. si chcený. V Žalme 139 sa píše, že Boh ťa plánoval ešte pred stvorením tohto sveta. Boh je vo svojej láske iniciatívny. On si ťa vybral, on ťa miloval prvý. My milujeme iba vďaka tomu, že on prvý miloval nás (1Jn 4,19).

V Žalme 139 sa píše, že Boh nás pozná dokonale: vie čo robíme, čo hovoríme a čo si myslíme. Je vždy a všade s nami. Dokonca aj vtedy, keď si to neuvedomujeme alebo si ho nevšímame. Nie je to preto, aby nás kontroloval a zaznamenával si naše chyby a prešľapy, ale preto, že mu na nás záleží a že sa o nás zaujíma. Boh Otec je s tebou v každom trápení, v každom probléme, aj vtedy keď sa cítiš sám a nepochopený.

Boh Otec má s tebou úžasný plán a chce, aby si cítil jeho lásku. On chce, aby ty, jeho dieťa, si bol šťastný. On chce pre teba to najlepšie. A túži len po jednom: aby si mu otvoril svoje srdce a prijímal jeho lásku. Chce, aby si naplno prežíval vzťah s ním.

Toto pozvanie zakúsiť Božiu lásku je tu pre každého bez rozdielu. Boh Otec ťa miluje takého, aký si: nemusíš sa pred ním pretvarovať alebo snažiť sa naňho zapôsobiť. On ťa pozná dokonale a dokonale ťa miluje, aj s tvojimi silnými aj slabými stránkami. Jeho láska k tebe je maximálna a nemenná, to znamená, že nemôžeš urobiť nič, aby ťa miloval viac alebo menej. Jeho lásku si nemusíš zaslúžiť dobrými skutkami, ani o ňu neprídeš, keď zhrešíš. Nemysli si, že Boh ťa pre tvoje hriechy neprijme. On ťa miluje aj s tvojimi zlozvykmi, hriechmi, špinou. Je to tvoj Otec; ako by ťa mohol nemilovať? On predsa povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím!“ On svojej láske nedáva žiadne podmienky. Boh ťa za každých okolností bude milovať rovnako, a to maximálnou možnou láskou. Vo svojej láske ide až tak ďaleko, že ťa bude milovať aj vtedy, ak ho odmietneš.

Niekedy sa hráme na „tvrďasov“, ktorí hovoria, že všetko je OK. Tvrdíme, že sme v pohode, nič a nikoho nepotrebujeme. Tvárime sa, že nepotrebujeme lásku, že nepotrebujeme Boha. Vyhlasujeme, že nepotrebujeme Otca, lebo so všetkým si poradíme sami. Ale vo vnútri každý z nás zúfalo túži po láske, túžime, aby nás niekto miloval nie pre to, čo robíme, ale len preto, že sme. A takú lásku ti ponúka Boh Otec. Stačí, ak jej otvoríš srdce.
Dnes môžeš takúto lásku zažiť. Boh klope na tvoje srdce a chce doňho vstúpiť. Môžeš mu otvoriť a vpustiť ho dnu. Môžeš mu povedať, že ho potrebuješ. Môžeš mu povedať, že chceš zažiť jeho lásku. Popros ho, aby ti ju dal spoznať a on to urobí.

Po prednáške sa odporúča zahrať scénku o márnotratnom synovi.

Inšpiráciu alebo návod nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=HpudOJwC2Uc

Diskusné otázky:

  1. Ako ste si doteraz predstavovali Boha? Je pre vás predstava Boha ako Otca prijateľná/príťažlivá?
  2. Veríte, že Boh vás má rád, alebo si skôr myslíte, že sa na vás hnevá pre vaše chyby?
  3. Boli ste niekedy v takej situácii, že vám napadlo, že Boh vás má rád, alebo že ste cítili jeho lásku?
  4. Ak nás Boh naozaj miluje, prečo to často necítime? Ako si to vysvetľujete?