Kategórie: , , , |Značky: |Prečítané za 5,4 min|1074 slov|

Dynamické stretko zamerané na zamyslenie sa nad dôležitosťou osobnej čistoty vo vzťahu. Inšpirované citátom z Písma: „Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce“ (Pies 8,4)

Stretko si môžete stiahnuť aj v pdf formáte TU.

Cieľ:

Hlbšie si uvedomiť, že čistota je niečo dôležité v našom živote, určené len pre jedného človeka. Uvedomiť si však, že nech je už v našom živote čokoľvek v tejto oblasti čo sme pokazili alebo nezvládli, pre Ježiša nie je problém nám dať novú šancu.

Pomôcky:

 1. Čistiace prostriedky,
 2. špinavé tričko,
 3. biele tričko,
 4. osoba, ktorá zahrá Ježiša,
 5. plášť,
 6. cukríky,
 7. rýchlovarná kanvica,
 8. horúca voda,
 9. 3 sklenené poháre,
 10. sáčky čaju,
 11. nožnice,
 12. špagát/stužka,
 13. video

Stretnutie

Premeň ma (príloha č.1) + vlastnými slovami.

Animátor na odľahčenie témy nabehne do miestnosti v plášti s rôznymi čistiacimi prostriedkami v rukách a všetko vôkol seba začne čistiť. Na sebe bude mať však špinavé tričko, ktoré ale vyčistiť nepôjde. Bude z toho zničený a nebude vedieť čo robiť. Vtedy na scénu prichádza Ježiš. Vyzlečie mu špinavé tričko, pod ktorým je nové čisto biele. Objíme ho. Animátor: „Ježiš, škvŕn a špiny sa zbavíš.“

Animátor každému účastníkovi stretka rozdá po jednom cukríku. Vysvetlí im, že buď ho zjedia hneď teraz alebo si ho odložia do konca stretka a dostanú ešte jeden.

Krátky príbeh na poukázanie toho, že človek nikdy nemôže urobiť škvrnu takú veľkú, aby ho Ježiš prestal milovať. (Príloha č.2)

Animátor rozpovie svoj príbeh v tejto oblasti.

Nerobme zo svojho tela second hand. Animátor pripraví horúcu vodu, 3 sklenené priehľadné poháre a 1 sáčok čaju. Aktivita je zameraná na uvedomenie si čistoty ako výnimočného daru, ktorý by sme si mali uchovať pre jediného človeka. Priebeh aktivity začína zaliatím všetkých troch pohárov horúcou vodou.  Vrecúško s čajom vložím do prvého pohára. Po chvíli lúhovania preložím sáčok do druhého pohára a po chvíli do tretieho pohára.
Animátor sa opýta mladých, ktorý čaj by uprednostnili, či by niekto uprednostnil aj druhý (slabšie sfarbený) či tretí pohár (sfarbený ešte slabšie). Na rad prichádza vysvetlenie, že vrecúško čaju predstavuje našu čistotu. A tak ako sáčok čaju je určený pre jeden pohár, tak aj čistota má byť len pre jedného človeka. Lebo aj v prípade čaju je ten prvý pohár najlepší. Tiež ešte spustí krátku debatu o teplote vody. Tak ako čaj má zaliať horúca voda, aj naša láska má byť určená pre niekoho, kto pre nás horí láskou, nie je iba vlažný.
(aktivita z knihy Čistý rok)

Ako by to s čajom bolo kebyže je v pohároch studená voda? Vidíte na sáčku nejaké zmeny? Je iné? Zmenil sa jeho obsah? Ako vnímate túto aktivitu? Myslíte si, že je to pravda?

Úlohou bude zabaliť svoj sáčok čaju ako malý darček, ktorý raz chceme niekomu darovať.

Animátor (na odľahčenie témy, ale aj na priblíženie aktivity s cukríkom) pustí účastníkom video The Marshmallow Test (príloha č.3). Po videu prichádza vysvetlenie aktivity s cukríkom – je ťažké udržať si čistotu, ale napriek tomu ako občas „ochutnávame“ – počkať sa oplatí a radosť bude o to väčšia a krajšia.

Na ceste k cieľu (príloha č.4).

Prílohy

Modlitba – Premeň ma
Príď, Duchu Svätý,
premeň naše vnútorné napätie na slobodu,
premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho,
premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru,
premeň náš strach na neochvejnú vieru v teba,
premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti,
premeň našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť,
premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo,
premeň našu noc na tvoje svetlo,
premeň zimu našich duší na tvoju jar.
Vyrovnaj naše krivé cesty.
Vyplň našu prázdnotu.
Očisti nás od pýchy.
Rozpáľ v nás lásku.
Uhas v nás zmyselnosť.
Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš, aby sme mohli poznať
Teba, ako si to prisľúbil, a boli šťastný pri tvojom slove:
Blahoslavení čistého milujúceho srdca, lebo oni uvidia Boha. Amen.

Jeden muž mal tri dcéry. Najmladšia z nich raz vyliala lak na nechty na ich novú sedačku. Nikomu o tom nepovedala a matrac len prevrátila na druhú stranu. Pri jednom veľkom upratovaní mama čistila sedačku a túto škvrnu objavila. Rodičia si hneď zavolali všetky tri dcéry a spýtali sa ich, kto to urobil. Najmladšia dcéra sa smutne priznala. Celá smutná a zahanbená sa svojho otca spýtala: „Ľúbiš ma ešte?“ On odpovedal: „Nikdy nemôžeš urobiť takú veľkú škvrnu, aby som ťa prestal milovať.“ Od toho dňa sa už nebála a o tejto škvrne začala všetkým rozprávať, pretože sa pre ňu stala dôkazom o nekonečnom milosrdenstve.  (z kurzu Not a fan)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ

Modlitba – Na ceste k cieľu
Všemohúci večný Bože,
Ty si mňa i mojich bratov a sestry stvoril pre seba,
aby sme ťa poznali,
aby sme ťa milovali,
aby sme ti slúžili
a raz prišli k tebe.
Všetky veci na zemi
si dal nám ľuďom,
aby nám pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý sme boli stvorení.
Daj, aby som jasne spoznal a vybral si to,
čo ma privedie k tebe,
a aby som odmietal to,
čo ma od teba vzďaľuje.
Daj mi svojho Svätého Ducha,
aby som túžil iba po tom a vybral si len to,
čo ma priblíži k cieľu,
pre ktorý som bol stvorený. Amen.