Kategórie: , , , , |Značky: |Prečítané za 7,5 min|1499 slov|

Vydaj sa s učeníkmi na dobrodružnú plavbu a zistíš, že Ježiš tvoju loďku nikdy nenechá klesnúť na dno!

Ciele stretnutia:

 1. Viesť účastníkov k zamysleniu sa nad svojou vierou a zvládaním životných búrok.
 2. Povzbudiť účastníkov vo viere, že Pán Boh má všetko pod kontrolou a je s nami.
 1. Vytlačené pokyny pre animátora
 2. Vytlačený pracovný list „Záchranný čln“ a pero pre každého účastníka
 3. Biblia (Nová zmluva) pre každého účastníka
 4. Vytlačená reprodukcia Rembrandtovho obrazu: Búrka na Galilejskom mori
 5. Kancelársky papier pre každého účastníka alebo poskladaná papierová loďka. (Ak chceš ušetriť čas, môžeš im loďky poskladať vopred doma a potom iba rozdať. Na internete nájdeš veľa návodov, ako na to.)
 6. Hárok baliaceho papiera, alebo iný veľký kus papiera (biely alebo modrý)

 

STRETNUTIE

Stretnutie začnite ďakovaním za Božiu starostlivosť. Vyzvi účastníkov, aby sa zamysleli nad uplynulým týždňom a spomenuli si na všetko príjemné, čo zažili. Pozvi ich k tomu, aby za to Bohu jednoducho poďakovali. Začni prvý, aby si im ukázal, ako na to. Pozvite medzi seba Ducha Svätého, aby vás viedol a zjednocoval, nech je toto stretnutie pre vás obohatením a posilnením vo viere.

Záchranný čln

Ak je skupina príliš veľká, rozdeľ ju do trojíc alebo štvoríc. Rozdaj pracovné listy, alebo zoznam predmetov na palube člnu napíš na tabuľu. Uveď skupinu do deja: Predstavte si, že ste uprostred oceánu v záchrannom člne zo stroskotanej výletnej lode. V člne máte niekoľko predmetom. Čln je však veľmi malý a začína sa potápať. Ak sa chcete zachrániť, musíte z člnu vyhodiť 7 vecí (nevzťahuje sa to na nepríjemných spolucestujúcich). Na spoločné rozhodnutie však máte iba 5 minút. Forma komunikácie je na vás, cieľom je dosiahnuť kompromis, zhodnúť sa na 5 predmetoch, ktoré si necháte, a zachrániť sa. Správna odpoveď neexistuje!

Zoznam predmetov na palube člnu

 1. Svetlica
 2. Veľký balík čipsov
 3. Izolačná lepiaca páska
 4. Harpúna
 5. Nepremokavá plachta
 6. Biblia
 7. Švajčiarsky nožík
 8. 2 litre minerálky
 9. Zapaľovač
 10. Plastové vedro
 11. Opaľovací krém (faktor 45)
 12. Mikina

Po uvedení do deja, nechaj skupinu pracovať 5 min. Potom každá skupina prečíta, príp. zdôvodní svoj zoznam. Nakoniec účastníkov podnieť k diskusii pomocou nasledujúcich otázok:

Diskusia:

 • Akým spôsobom ste sa rozhodovali, ktoré predmety si nechať?
 • Bolo rozhodovanie ťažké? Prečo?
 • Aký spôsob spolupráce ste mohli zvoliť, aby ste sa k výsledku dopracovali rýchlejšie?

Boli ste už niekedy v situácii, keď vám hrozilo nebezpečenstvo alebo dokonca smrť? Ako ste sa vtedy cítili? Mali ste potrebu zvaliť na niekoho vinu za to, čo sa vám stalo? Koho ste z toho vinili? Ako sa vám podarilo vyviaznuť? Pomohol vám niekto?

Dnes sa budeme zaoberať príbehom z Biblie, keď sa učeníci dostali do veľkého nebezpečenstva a hrozila im smrť.

Prečítajte si úryvok z Písma: Marek 4,35-41

 1. Ako evanjelista opisuje búrku, v ktorej sa loď ocitla? v. 37 – „búrka s víchricou, vlny sa valili na loď, takže sa napĺňala vodou.“ Nešlo o príjemnú letnú spŕšku, ale o búrku s rozmerom hurikánu.
 2. Čo zatiaľ robil Ježiš? Spal v zadnej časti lode – na vankúši. Ježiš sa cíti pohodlne za každých okolností. Žiadne búrky ho nevyvedú z miery.
 3. Aký bol postoj učeníkov k Ježišovi? Hnevali sa na neho.
 4. Čo mu vyčítali? Nedbáš, že hynieme? Vyčítali mu nečinnosť, nezáujem o ich problémy a život. Na druhej strane by sme mohli povedať, že urobili správnu vec – prišli za tou správnou osobou, ktorá mohla túto situáciu vyriešiť.
 5. Keď Ježiš utíšil víchor, pokarhal učeníkov. Za čo ich pokarhal? „Čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte vieru?“ Aj po toľkých zázrakoch, ktorých boli svedkami, pochybovali o Ježišovej moci a o tom, že mu na nich záleží. Mali strach, že to neprežijú. Napriek tomu, že Ježiš bol s nimi v lodi, báli sa a nedôverovali mu.
 6. Bolo nutné, aby Ježiš učeníkov pokarhal? Nestačilo, aby utíšil more a povedal im, aby sa upokojili? Ak by ich Ježiš nepokarhal, pri najbližšej búrke by sa správali rovnako – spanikárili by. Ježiš chce, aby sme búrky zvládali tak ako on – v pokoji, pretože on je v nich s nami. Každá búrka, ktorú zvládneme, nás pripravuje na zvládnutie tej ďalšej.

Diskusia:

 1. Mal si už aj ty niekedy pocit, že Ježiš spí a nezaujíma sa o to, čo sa deje v tvojom živote?
 2. Vinil si ho za nepríjemné veci, ktoré sa ti stali, alebo za jeho zdanlivú nečinnosť?
 3. Keď si spomenieš na náročné situácie a udalosti vo svojom živote, povedal by si, že si sa z nich niečo naučil, pomohli ti zvládnuť veci, s ktorými si sa neskôr stretol?
 4. Pozrime sa na Rembrandtov obraz Búrka na Galilejskom mori. Nechaj všetkým dostatok času, aby si obraz starostlivo poprezerali.
 • Koľko osôb ste na lodi narátali? 14. Nie je ich dokonale vidno, ale je ich naozaj 14.
 • Učeníkov na lodi by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín: tých, ktorí sú naľavo od stožiara a tých, ktorí sú na pravej strane lode.
  Čo robia učeníci na ľavo od stožiara? Zo všetkých síl sa snažia zachrániť loď.
  Čo robia tí napravo? Prišli k Ježišovi, aby ho zobudili a prosili, aby ich zachránil.
 • Hovorí sa, že postava v strede obrazu, ktorá sa díva priamo na nás, je sám maliar. Predstav si, že tou štrnástou postavou na lodi si ty. Ako by si sa zachoval na palube potápajúcej sa loďky?
 • Keď sa tvoj život ocitne v búrke, ako sa správaš? Snažíš sa vyriešiť všetko z vlastných síl, ako učeníci na ľavej strane lode, alebo bežíš za Ježišom, aby ťa zachránil? Veríš, že Ježiš ti pomôže a nenechá ťa utopiť sa?

Do stredu polož baliaci papier a účastníkom rozdaj papiere alebo už poskladané loďky.
Tento papier predstavuje more, alebo náš život, loďky sme my. Napíš na loďku svoje meno a polož ju na more. More je nevyspytateľné: chvíľu je pokojné, na oblohe ani mráčik, no vzápätí sa na ňom strhne búrka a prudký vietor. Vlny sa vzdúvajú do výšky a ľahko pohltia všetko, čo im príde do cesty. Tieto vlny sú rozličné problémy a skúšky, s ktorými sa v živote stretávame. Vezmite si perá a napíšte na papier, čo býva pre vás problémom alebo skúškou, počas ktorej sa bojíte, cítite sami, ba dokonca opustený aj Bohom. Pre niekoho sú to rodinné problémy, pre iného choroba, finančné ťažkosti, neúspech v škole, v práci alebo problematické vzťahy.

Daj účastníkom 2-3 min., aby na papierové more napísali, čo je (alebo bolo) pre nich najväčšou skúškou.

Ak sa chceme preplaviť na druhý breh, musíme prejsť cez búrku. Dnes sme videli, že s Ježišom to dokážeme. Hoci Ježiš bol v loďke s učeníkmi, neuvedomovali si to a podľahli strachu. My nechceme urobiť podobnú chybu, ale chceme si byť stále vedomí toho, že Ježiš je s nami a nedovolí, aby sa naša loďka potopila. Preto vedľa svojho mena na loďke napíšme JEŽIŠ.
Keď sa budeme spoliehať na nášho kapitána – Ježiša, bezpečne sa doplavíme do cieľového prístavu.

V modlitbe predložte Bohu problémy a skúšky, ktoré ste napísali na veľký papier.
Proste, aby ste v čase skúšok verili, že je s vami a neupadali do beznádeje. Ak niekto práve prežíva nejakú skúšku, spolu sa za neho modlite.
Modlitbu nezabudnite ukončiť ďakovaním za to, že Ježiš je vždy s nami. Ďakujte aj za svoju skupinku, za každého člena a spoločne strávený čas.