Kategórie: , |Prečítané za 7,4 min|1472 slov|

Túto krížovú cestu vytvorili birmovanci spolu s animátormi vo farnosti Bernolákovo. Ďakujeme!

Krížová cesta vo formáte pdf na stiahnutie TU

Priebeh

Pane Ježišu, opäť prichádzame k Tebe s túžbou stretnúť Ťa v túto chvíľu. Chceme Ťa sprevádzať na Tvojej ceste na Golgotu a premýšľať nad Tvojím utrpením, ktoré si pre nás musel znášať. Prosíme Ťa, pomáhaj nám uvedomiť si cenu všetkej Tvojej bolesti za nás .

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti…

Ako sa musel Ježiš cítiť, keď si uvedomil, že je odsúdený za naše viny a už niet cesty späť? Bude trpieť kvôli nám a bude niesť ťažký kríž našich hriechov. Jeho láska k nám je nesmierna.
Pane, prosíme Ťa o odpustenie a uvedomovanie si váhy našich previnení.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Tu sa začína jeho cesta. Cesta plná utrpenia a bolesti. Ježiš s odhodlanosťou dvíha mohutný drevený kríž, omnoho ťažší, než sa zdá. S odvahou, mlčky,  berie na seba ťažobu našich hriechov. Aj nás v živote stretávajú rôzne kríže, ktoré musíme uniesť. Často sa však k nim staviame neochotne a s nechuťou. Bojíme sa tejto zodpovednosti.
Pane, prosíme Ťa  o silu, uniesť každý deň svoj kríž.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Pod ťarchou našich hriechov, Ježiš nesie za nás kríž. Obetuje sa za nás, pretože nás miluje. Umučený, bičovaný, ponížený, krvou potený..
Aj my často padáme pod našim krížom, ktorý je oveľa ľahší než ten Ježišov.
Pane, pomôž nám, aby sme zvládali nosiť náš každodenný kríž.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Aj Mária sprevádza Ježiša po ceste na Golgotu. Vidí svojho jediného syna, ako ho neprávom trýznia a ponižujú. Máriu preniká nesmierna bolesť, ale je silná. Jej pohľad prináša Ježišovi nové odhodlanie pokračovať vo svojej ceste.
Každý z nás má svoje problémy a musí nimi prejsť a niekedy je osobná skúsenosť lepšia, než rada, ale nie vždy si vieme pomôcť sami. Pane, prosíme Ťa, aby sme si vedeli vážiť naše mamy, ktoré nás vždy podržia sú tu pre nás.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Vojaci videli, že Ježiš už nevládze, preto zavolali muža, ktorý išiel práve okolo. Bol to Šimon. Ježiš už nie je na všetko sám.
Keby som bol Šimon ja, pomohol by som Ježišovi alebo by som ho nechal kráčať samého?
Pane, pomôž mi byť ako Šimon, vždy ochotný pomôcť všetkým ľuďom, či už bohatým alebo žobrákom, pretože v nich ku mne prichádzaš.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Veronika beží cez zástup vojakov so svojou šatkou, aby mu očistila tvár. Bez ohľadu na to, akú cenu pre ňu šatka má. Utiera tvár Kristovi a on jej za to dáva vzácny dar – odtlačok svojej krvavej tváre.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby si mi dal odvahu prejsť aj cez nebezpečenstvo, aby som niekomu pomohol.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Kríž ho znovu k zemi pritlačil. Ubolené telo leží v prachu bolesti tohto sveta. Aj napriek pádu, Ježiš nestráca odvahu. Opäť vstáva a je pripravený pokračovať.
Aj my často padáme, no nemáme síl vstať. Vzdávame sa a nemáme chuť pokračovať. Pane, prosíme Ťa, daj nám silu, aby sme po páde vždy dokázali vsať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Mnohých prenikla ľútosť nad osudom Ježiša. Iba ženy z Jeruzalema ju prejavili aj navonok. Ježiš ich však napomína. Mali by plakať nad svojimi činmi, pretože tie robia jeho kríž ťažkým.
To isté chce povedať aj nám. Je dôležité aby sme zvažovali svoje činy a vážili si jeho obetu za nás. Pane prosíme Ťa, aby sme si viacej uvedomovali svoje konanie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Ježiš tretí raz padol pod ťarchou našich hriechov, aby nás vykúpil. Obdivuhodná je jeho dokonalá vytrvalosť. Prijíma všetky muky, ktoré pre nás musí znášať. Nevyhovára sa, nevyhýba, neustupuje vzad.
Pane, prosíme Ťa, aby sme si viac uvedomovali dopad svojich činov na druhých.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Ježiš prichádza aj o to posledné, čo má – o ľudskú dôstojnosť. S ochotou to prijíma. Vojaci mu strhávajú šaty a tým mu obnovujú jeho hlboké rany. Preniknutý bolesťou, znáša ešte aj poníženie.
Ježiš sa vzdal aj posledného. My sa často nevieme vzdať skoro ničoho.
Pane Bože, daj aby sme mali skromné srdce a dokázali a rozdávať pre druhých a tak prišli k spáse.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Pán Ježiš sa ani pri pribíjaní na kríž nebráni. Naopak. Aj v tejto chvíli prosí za ľudí, čo ho mučia a odpúšťa im ich chyby.
Aj v našom živote sú situácie, ktoré nás neminú a sú ťažké. Tak ťažké, že už nevieme pokračovať ďalej. A práve v tomto prípade by sme si mali spomenúť na Ježiša a zamyslieť sa nad jeho utrpením.
Pane, prosíme Ťa pomôž nám, vytrpieť si bolesti, ktoré prináša náš život a daj nám odvahu a svoju pomoc.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Zavŕšila sa jeho cesta. S posledným výdychom končí je púť. Obetoval sa za nás, pretože nás miluje. Miluje až do krajnosti. Vykúpil nás z hriechov, aby sme mohli byť spasení! Otvoril nám cestu do Božieho kráľovstva. Je len na nás, kadiaľ sa vyberieme.
Pane, ďakujeme za tvoju nesmiernu obetu lásky, ktorú si za nás podstúpil.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Ukladajú ho do náručia vlastnej matky. Čo asi cíti? Čo by cítila dnešná matka, keby jej pred očami zomrel syn? Mária je smutná, ale netúži po pomste. Aj ľudia okolo si začínajú uvedomovať, čo urobili – že zabili Božieho syna. Toto sa prejavuje aj v reálnom živote. Poznáte to? Keď chcete niečo urobiť alebo povedať, aj keď viete, že to nič nezmení.
Pane prosíme Ťa, aby všetky matky dokázali zvládnuť bolesť a trápenia, ktoré im spôsobujú vlastné deti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti…

Keď Pána Ježiša pochovávali, všetci za ním smútili, lebo si uvedomili, že to bola veľká strata. Pane, keby si Ty za nás nezomrel, nemohli by sme dosiahnuť večný život. Tvoja láska voči nám nepozná hraníc.
Pane Ježišu, z hĺbky srdca Ti ďakujeme, že si pre nás podstúpil túto ťažkú cestu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami….

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tento čas, strávený s Tebou. Ďakujeme Ti, že si s láskou prijal svoj kríž a na ňom zomrel za naše hriechy, aby sme mohli byť čistí a slobodní. Prosíme Ťa, upevni v nás úctu a lásku k Tebe. Daj, nech nikdy nezabudneme na to, čo si pre nás urobil. Amen.