Kategórie: , |Značky: |Prečítané za 0,8 min|155 slov|

Ľudia zúfalo hľadajú osobné vedenie. Chceme vedieť čo nás čaká dnes, zajtra… Keď študujeme Písmo všimneme si, že hovorí o vedení, ale ešte viac že hovorí o Vodcovi. Práve jeho potrebujeme stretnúť. Boh nám chce dať viac než vedenie – chce nám dať seba. Pre kresťana je Božie vedenie zamýšľané ako trvalá súčasť vzťahu s Pánom. Potrebujeme porozumieť to, že Boh má pre život človeka celkový plán – nielen čiastkové ciele. Prvotné je však to, aby aby sme sa podobali na Ježiša Krista. Nezáleží na tom, kde sa ocitneme, záleží najprv na tom, aby sme sa podobali na Ježiša.

Kurz nájdete na stránke spoločenstva Martindom:

1. téma

2. téma

3. téma

4. téma

5. téma

6. téma: O rozlišovaní

Odporúčané zdroje k téme
Autor: Branislav Škripek