Kategórie: |Značky: , |Prečítané za 1,5 min|307 slov|

Kurz Rút – evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo

Kurz Samuel – kurz o výchove detí, ktorej cieľom je zodpovedné odovzdávanie viery svojim potomkom

Kurz Zachariáš a Alžbeta – kurz o tom, ako vybudovať jednotu v manželskom živote, ako obnoviť dialóg, aby sa manželom nanovo chcelo nie iba počúvať, ale porozumieť

Kurz Elkána a Anna – Čo je tajomstvom večnej lásky? Ako možno osviežiť lásku a nanovo sa do seba zaľúbiť? Ako môže byť aj dlhoročné manželstvo vzorom a povzbudením pre mladších?

Kurz Jakub a Ráchel – Tento kurz umožňuje manželom pozrieť sa na dar spoločnej cesty z trochu inej perspektívy. Učí novému spôsobu, ako víťaziť v každodenných ťažkostiach a podobne ako Jakub a Ráchel v láske a trpezlivosti očakávať na požehnanie, ktoré má Boh pre každé manželstvo.

Všetky vyššie uvedené kurzy sa organizujú v Centre pre rodinu – Sigord. Akutálne termíny a informácie nájdete na stránke centra Sigord.

Manželské večery – Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu. Kurz tvorí osem stretnutí, ktorých cieľom je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz sa organizuje už vo viac než 40 mestách na Slovensku.Viac informácií o Manželských večeroch nájdete na tejto stránke.

Mohlo by ťa zaujať