Kategórie: , , |Značky: |Prečítané za 6,9 min|1377 slov|

Hoci Mária bola Matkou Spasiteľa, jej život nebol prechádzkou ružovým sadom. Aj napriek všetkým ťažkostiam si udržala vieru a nádej. Hľadajte spolu so stretkom, ako to dokázala.

1. Biblia pre každého účastníka + písacie potreby, pastelky
2. Skladačky puzzle, alebo rozstrihané obrázky na úvodnú hru
3. Vytlačené obrázky udalostí zo života Panny Márie (na stiahnutie: obrázok 1, obrázok 2, obrázok 3, obrázok 4
4. Vytlačené obrázky puzzle (na stiahnutie TU) pre každého účastníka
5. Pokyny pre animátora TU

Puzzle

Skupinku rozdeľ na ľubovoľný počet tímov, príp. účastníci môžu súťažiť aj ako jednotlivci. Ich úlohou bude v čo najkratšom čase poskladať puzzle. Ak nemáš toľko rovnakých skladačiek, vytlač pre každú skupinu rovnaký obrázok a identickým spôsobom ho rozstrihaj na obdĺžniky, štvorce a trojuholníky. Skús použiť taký obrázok, ktorý je účastníkom známy, aby nepotrebovali predlohu.
Všetci začnú obrázky skladať naraz, kto bude prvý, vyhráva.

Blahoslavenstvá určite patria medzi najobľúbenejšie pasáže Novej zmluvy.
• Viete povedať, ktoré je prvé z nich? Blahoslavení chudobní v duchu (Blahoslavenstvá nájdete: Mt 5,3-12 a Lk 6,20-23)
U Matúša je to naozaj prvé blahoslavenstvo, ale nie u Lukáša. Prvé blahoslavenstvo sa v jeho evanjeliu nachádza už v prvej kapitole.
• Viete, kto o kom povedal, že je blahoslavený?
Daj účastníkom 1 minútu, aby pohľadom prebehli prvú kapitolu Lukášovho evanjelia. Môžu aj hádať.
Je to Panna Mária. Alžbeta ju nazýva blahoslavenou, keď ju prišla navštíviť.
• Kvôli čomu ju Alžbeta nazýva blahoslavenou? „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Panna Mária je blahoslavená pre svoju vieru.
Dnes budeme hovoriť práve o tejto žene a jej viere, ktorá je pre nás príkladom.

Prezrite si nasledujúce obrázky.
Aké situácie z Máriinho života ukazujú?

1. Zvestovanie – Lk 1,26-38

a) Aké zasľúbenia dal anjel Gabriel Márii, keď sa jej zjavil ako mladej dievčine?
b) Ako by ste sa cítili, keby vám anjel sľúbil takú úžasnú vec? (Porodíš Božieho Syna, ktorý dostane trón svojho otca Dávida a bude naveky kraľovať.)
c) Myslíte si, že Panna Mária si uvedomovala, čo všetko to bude znamenať, a ako to ovplyvní jej život?
d) Ako zareagovala na anjelove slová? „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Týmito slovami vyjadrila Bohu svoju úplnú poslušnosť.
e) Keď vás Boh k niečomu povolá, odpovedáte s rovnakou ochotou ako Mária? Ste ochotní hneď reagovať, keď cítite, že máte niečo urobiť?
f) Veríte, že aj vás chce Boh použiť na veľké veci? Panna Mária v Magnifikate hovorí, že ju budú oslavovať za to, čo Boh v jej živote urobil. Aj v tvojom živote Boh môže robiť veľké veci. Nezávisí to od tvojej šikovnosti alebo múdrosti, ale jeho milosti a tvojej poslušnosti.

2. Návšteva u Alžbety – Lk 1,39-55

a) Akými slovami Alžbeta pozdravila Máriu? „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. … A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
b) Ako Mária zareagovala na Alžbetine slová? Magnifikatom.
c) Magnifikat sa veľmi podobá žalmom a obsahuje množstvo myšlienok zo žalmov a iných starozmluvných spisov. Čo z toho môžeme usudzovať o Panne Márii? Že veľmi dobre poznala Božie slovo, nosila ho vo svojom srdci a stalo sa jej prirodzeným jazykom.

Niekedy si myslíme, že keď nás Boh do niečoho povolá, urovná pred nami cestu a my sa bez prekážok dostaneme do cieľa. Ktovie, možno aj Panna Mária zmýšľala rovnako. Zatiaľ o svojom synovi počula iba samé pozitívne slová od anjela a Alžbety.
Situácia sa však začala komplikovať.
• Aké nepriaznivé okolnosti sprevádzali Ježišovo narodenie? (Ľudia ju museli posudzovať, ohovárať, keď sa ukázalo, že počala nevydatá. Potom ju čakala náročná cesta do Betlehema a pôrod v maštali, pretože pre nich nebolo miesta v hostinci. Čoskoro nato museli utiecť do Egypta pred Herodesovým vražedným plánom.)

3. Obetovanie v chráme – Lk 2,29-32 a 33-35

Čo o Ježišovi povedal prorok Simeon vo veršoch 29-32?
Ako sa pri tých slovách asi Mária cítila?
Čo prežívala, keď Simeon pokračoval v proroctve? Verše 33-35.

4. Ježišovo ukrižovanie – Jn 19,25-27

Ako sa podľa vás Mária cítila pod krížom, keď videla umierať svojho Syna, o ktorom počula toľko krásnych a pozitívnych proroctiev?
Myslíte, že v tej chvíli pochybovala o tom, že sa naplnia?
Myslíte si, že tých, ktorí kráčajú s Bohom, obídu problémy a ťažkosti?

Aká bola Máriina reakcia na ťažkosti, ktoré sprevádzali jej život?
Odkiaľ podľa vás brala silu na to, aby to všetko zvládla?
Čo o nej hovorí Lukáš vo svojom evanjeliu 2,19 a 2,51? „Zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“

Pápež Benedikt XVI. o Panne Márii povedal: „Načúvajúca Panna, ktorá žije v plnom súlade s Božím slovom a uchováva vo svojom srdci udalosti svojho Syna, akoby ich skladala do jedinej mozaiky.“ (Apoštolská exhortácia Benedikta XVI. – Verbum Domini)
Mária chápala, že každá udalosť je súčasťou veľkej skladačky Božieho plánu. Keď vidíme iba jednu kocku, nevieme si predstaviť celý obrázok. Na to, aby vynikla jeho krása je potrebný každý kúsok, tak ako sme to videli v úvodnej hre.

Povedali sme už, že Panna Mária dobre poznala Božie slovo. Poznala príbehy o Božej láske a vernosti voči svojmu ľudu. Vedela, že čo Boh zasľúbi, to aj splní. Vďaka tomu verila, že Boh uskutoční svoj plán, hoci vôbec nevedela ako.

Diskusia:

O čo sa opieraš ty, keď sa dostaneš do bezvýchodiskovej situácie?
Veríš, že všetko, čo sa deje v tvojom živote, Boh môže použiť pre tvoje dobro?
Veríš, že Boh je s tebou aj vtedy, keď sa veci nedejú podľa tvojich predstáv?

Rozdaj účastníkom papiere s obrázkom puzzle a perá, prípadne farbičky.
Zamyslime sa nad niektorými dôležitými udalosťami v našich životoch. Možno niektoré z nich boli veľmi ťažké a bolestivé. Tie, ktoré považujeme za dôležité, môžeme vpísať do svojho nákresu puzzle. Skúsme pritom porozmýšľať, ako tieto udalosti spolu súvisia, čo sme sa z nich naučili o Bohu a o sebe, kam nás posunuli, ako nás pripravili do budúcnosti… Budeme mať na to 15 minút.
Aktivitu môžeš začať aj modlitbou, aby vám Pán Boh ukazoval, aký vplyv mali jednotlivé udalosti na vaše životy. Pros o svetlo Ducha Svätého pre všetkých účastníkov.

Symbolicky odovzdajte svoje puzzle Bohu (môžete ich napr. položiť ku sviečke) a proste ho, aby vás viedol a dával vám silu a vieru aj v situáciách, ktorým nebudete rozumieť. Ďakujte mu za situácie, z ktorých ste sa niečo naučili, ktoré vás v živote posunuli ďalej… Ďakujte mu za jeho nádherný plán s vašimi životmi. Ďakujte mu, že má všetko vo svojich rukách a každú, aj tú najčudnejšiu kocku dokáže vložiť do mozaiky vášho života a vytvoriť nádherný obraz.
Stretnutie môžete ukončiť ľubovoľnou mariánskou modlitbou.