Kategórie: , , |Značky: |Prečítané za 5,4 min|1087 slov|

Prečo a ako sa modliť? Kedy a kde? Vypočuje Boh všetky modlitby? Odpovede na otázky nájdete v tejto prednáške.

Prednáška vo formáte pdf na stiahnutie TU

Aké obrazy vám napadnú, keď sa povie slovo modlitba? (dajte priestor na odpovede)

  • Ľudia mávajú o modlitbe rôzne predstavy. Niektoré z nich sú trochu skreslené. V detstve mnohých z nás učili kľaknúť si k posteli a zarecitovať „Anjeličku, môj strážničku.“ A preto si môžeme myslieť, že pri modlitbe ide len o recitovanie naučených rýmovaných modlitieb.
  • Iní si možno modlitbu predstavujú ako automat. Vhodím tri Otčenáše, dva Zdravasy a Pán Boh mi dá to, čo od neho chcem.

Stretli ste sa aj s inými nepravdivými pohľadmi na modlitbu?

Čo je teda modlitba?

Modlitba je rozhovor s Bohom. Boh túži, aby sme mu rozprávali o svojom živote. Hoci o všetkom vie, chce to počuť z našich úst.

Niekedy si lámeme hlavu nad tým, ako sa máme s Bohom zhovárať. Možno si niektorí myslia, že Pán Boh si potrpí na vzletné, kvetnaté, metaforické modlitby, ktoré sa navyše rýmujú. S Pánom Bohom sa môžeme zhovárať svojím prirodzeným jazykom. Ide mu najmä o to, aby naše slová boli úprimné.

Prečo sa vlastne máme modliť?

Ako sme už spomínali, modlitba je rozhovor, vďaka ktorému si prehlbujeme vzťah s Bohom. Rozhovor iným slovom nazývame dialóg, čo znamená, že hovoria obidve strany. Ak sa modlíš, očakávaj, že aj Boh sa ti bude prihovárať, odpovedať na to, čo mu povieš. A ako znie jeho hlas? Boh k nám často hovorí v podobe spontánnych myšlienok a tichého „hlasu“, ktorý cítime v srdci. To, čo nám Boh hovorí, sprevádza pokoj a nádej.

Ježiš je pre nás vzorom vo všetkom a v Písme čítame, že aj on sa modlil (napr. Mk 1,35; Lk 6,12) a aj svojich učeníkov učil modliť sa.

A po tretie, modlitba je prostriedkom, ako vytvoriť priestor pre Božie pôsobenie v našom živote. Modlitba nám zároveň dáva útechu aj v tých najťažších životných situáciách.

Ako môže vyzerať modlitba?

Väčšina z ľudí si pri slove modlitba predstaví zopäté ruky, ktoré o niečo prosia. Skúsme zmeniť svoju predstavu o modlitbe a vidieť v nej viac.

Naučme sa Bohu ďakovať a chváliť ho za to, čo nám dáva, a za to, aký je. Naučme sa ďakovať mu za všetko, aj za drobnosti a maličkosti, ktoré nám robia radosť (chutné jedlo, slnečný deň, dobrá známka v škole…). Vďačnosť totiž otvára Božie srdce (a aj ľudské) na ešte väčšiu štedrosť.

V modlitbe môžeme Bohu vyznávať svoje hriechy a prosiť ho o odpustenie.

A napokon ho môžeme aj prosiť.

Stalo sa vám už, že ste sa za niečo modlili a stalo sa to? (povedzte nejakú svoju skúsenosť) To je úžasné. A stalo sa vám už, že ste sa za niečo modlili, a nič sa nestalo? Čo myslíte, prečo je to niekedy tak?

Sú situácie, keď nevieme, prečo Boh koná, ako koná. Buď to pochopíme oveľa neskôr, alebo možno až vo večnosti. Poznáme však niekoľko dôvodov, ktoré sú prekážkou vyplnenia našich prosieb:

Niekedy pri modlitbe máme zlý úmysel. Apoštol Jakub o tom hovorí: „Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.“ (Jak 4,3).

Inokedy nám Boh nedá to, o čo ho žiadame, pretože by to pre nás nebolo dobré. My vidíme sotva jeden krok pred seba, ale Boh má perspektívu večnosti a vie, čo je pre nás najlepšie. Ak vie, že by nám niečo uškodilo, alebo neprospelo na spásu, nedá nám to, pretože je dobrý Otec.

Ďalšou prekážkou býva náš nevyznaný hriech. „Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje“ (Iz 59,2).

Kedy sa môžeme modliť?

Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa modlili neustále (1Sol 5, 17; Ef 6, 18). To znamená, že modliť sa môžeme kedykoľvek a kdekoľvek. Môžeme sa modliť cestou do školy, keď stojíme v rade pri pokladni, keď nemôžeme spať, jednoducho kedykoľvek a kdekoľvek. Je však dobré nájsť si pravidelný čas, keď sa môžeme nerušene rozprávať s Bohom. Niekomu lepšie vyhovuje ráno, inému večer. Skúmaj, ktorá časť dňa je pre teba najlepšia, a pravidelne si vyhraď istú jej časť na modlitbu.

Je dobré modliť sa nielen osamote, ale aj s inými veriacimi. Ježiš predsa prisľúbil: „Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 19-20). To znamená, že spoločná modlitba má veľkú moc!

V úvode sme povedali, že modlitba je prostriedkom budovania vzťahu s Bohom, preto by mala byť najdôležitejšou činnosťou v našom živote.

Diskusné otázky:

  1. Akú máte skúsenosť s modlitbou? Zažili ste už, že Boh vyslyšal vaše prosby? Poviete nám o tom niečo?
  2. V akých situáciách sa najčastejšie modlíte? Kedy máte tendenciu spomenúť si na Boha a prosiť ho o pomoc?
  3. Keď zažijete niečo pekné, napadne vám, že je to Boží dar a ďakujete za to Bohu?
  4. Ako momentálne vyzerá vaša modlitba, váš „modlitebný život“? Ako by ste ho mohli vylepšiť?
  5. Ak ťa táto prednáška motivovala viac sa modliť, čo konkrétne v tejto oblasti urobíš do budúceho stretka?

Pri vyprcovaní prednášky sme sa inšpirovali aj knihou Nickyho Gumbela: Otázniky života