Kategórie: , , , |Značky: |Prečítané za 3,4 min|672 slov|

Modlitebná prechádzka je druhom modlitby, pri ktorom sa modlíme priamo „na mieste činu“. Počas prechádzky po uliciach svojho mesta sa modlíme za konkrétne miesta, rodiny, podniky, ľudí, ktorých stretneme. Žehnajte dobro, pokoj, Božiu lásku každému, koho stretnete alebo uvidíte. Vieme, že rodiny v našom meste sú mnohé rozbité, vo vzťahoch medzi ľuďmi sú bariéry a priepasti. Hriech zničil životy mnohých. My môžeme modlitbou opravovať to, čo je zničené. Takým spôsobom sa staneme „opravármi trhlín“ a „obnovovateľmi ulíc na obývanie“, ako o tom hovorí prorok Izaiáš (Iz 58,12).

Stretko začnite krátkou modlitbou. Povzbuď účastníkov motivujúcim príhovorom. Pri modlitbe sa inšpirujte tým, čo vidíte okolo seba: modlite sa za miesta, okolo ktorých prechádzate, za domy a rodiny, ktoré v nich bývajú. Rozdeľte sa do dvojíc a vyberte si ulice, na ktoré pôjdete. Výber ulíc môžete robiť viacerými spôsobmi: dvojice si ich zvolia, pridelíte im ich, alebo si ich vyžrebujú. Pamätajte, že nemusíte pokryť celé mesto počas jedného stretka. Odporúčame vytvoriť si systematický plán, aby ste počas pravidelných prechádzok pokryli celé mesto. Ak sa budete pravidelne modliť za rovnaké ulice, zistíte, že vaše modlitby sa prehlbujú a začnete si viac uvedomovať, ako Bohu záleží na týchto ľuďoch.

Pred odchodom sa modlite za jednotu vo dvojiciach a citlivosť na Ducha Svätého. Proste aj o ochranu pred každým zlom. Vhodné je spolu ďakovať za mesto, za jeho obyvateľov, za všetko dobré, čo sa vo vašom meste deje.
Dohodnite si presný čas, kedy sa máte vrátiť. Navrhujeme 15-20 minútovú prechádzku, samozrejme závisí od veľkosti mesta a počasia. A teraz, hor’ sa, do ulíc! Stretko ukončite zdieľaním. Účastníkom môžeš klásť tieto otázky:


Na ktorých uliciach ste boli? Ako ste sa pri tom cítili?
Čo ste zažili? Za čo ste sa modlili?
Za čo by sme sa mali modliť nabudúce?
Ktoré ulice pokryjeme modlitbou nabudúce?
Na aké potreby ľudí a mestá vás Pán Boh upozornil?
Ako konkrétne môžeme priniesť Božiu lásku do nášho mesta?
Aké skutky láskavosti a milosrdenstva vám položil na srdce?
Ako prakticky môžete do ulíc vášho mesta priniesť Božiu lásku? Koho môžete ísť navštíviť? Komu by ste mohli pomôcť?
Modlitby a zážitky si môžete aj zapísať, aby ste neskôr videli, ako Pán Boh odpovedal na vaše prosby.

Ak vám Pán Boh ukáže konkrétnu potrebu, na ktorú môžete reagovať, poslúchnite ho.
Na záver ďakujte Bohu za všetko, čo vám ukázal a za všetko, čo cez vás konal v meste. Odovzdajte mu všetko, čo vás ťaží (ak ste boli svedkami nejakej nepríjemnej scény, udalosti, alebo ste videli niečo smutné a ťažké). Vyvyšujte ho nad všetky zúfalé situácie a miesta, ktoré ste videli, pretože on má moc všetko zmeniť. Chváľte ho, že on si dokáže poradiť so všetkým. Chváľte ho za jeho lásku, pretože mu záleží na každom jednotlivcovi.

Tip na domácu úlohu

Povzbuď účastníkov k tomu, aby aj cestu do školy, na zastávku autobusu, do obchodu využili na modlitbu za domy a miesta, okolo ktorých prechádzajú každý deň. Každý deň si môžu, napríklad, vybrať jeden dom (jednu rodinu) a modliť sa zaň celou cestou na zastávku. Je úžasné, že všade kam ideme, môžeme prinášať Božie požehnanie!