Kategórie: , , |Značky: , |Prečítané za 1 min|204 slov|

Prelomenie ľadov, vzájomné spoznanie sa a možnosť dozvedieť sa o druhých niečo viac. Aktivita poukazuje na to, ako vplýva neverbálna komunikácia na vytváranie si prvého dojmu o druhých.

Úvod 5 minút, aktivita 15-30 minút, záver 20 minút.


Pomôcky: Nijaké, ak nepočítame kreativitu účastníkov.
Opis: Účastníci majú za úlohu vzájomne komunikovať vo dvojiciach, resp. v trojiciach tak, že budú používať výhradne neverbálnu komunikáciu (komunikáciu bez slov). Ak sa účastníci nepoznajú, potom obsahom komunikácie je vzájomné zoznámenie sa. Ak sa už ako-tak poznajú, zameriame ich rozhovor na konkrétne špecifické oblasti, v ktorých by sa mali viac spoznať, alebo na tému, o ktorej by sa mohli neverbálne porozprávať. Je vhodné, ak sa vystrieda viac dvojíc. Môžeme to časovo limitovať, napríklad každá dvojica 5 minút.
Vyhodnotenie: Je vhodné spýtať sa účastníkov, ako sa im aktivita páčila a čo sa navzájom o sebe dozvedeli. Niektorí (podľa času aj všetci) sa môžu podeliť o to, čo pekného sa jeden o druhom dozvedeli, teraz už, samozrejme, verbálne.

Mohlo by ťa zaujať