Kategórie: , , , |Značky: |Prečítané za 8,6 min|1723 slov|

Koľkokrát máme chuť zvolať: „Pane, verím, pomôž mojej nevere.“ Ak máme pochybnosti, znamená to, že sme zlými kresťanmi? Ako sa vyrovnať s pochybnosťami? Pusťte sa so skupinkou do tejto odvážnej témy!

 1. Biblia pre každého účastníka (stačí Nová zmluva)
 2. Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

STRETNUTIE

Zahrajte si zaujímavú kartovú hru Príbehový žolík, ktorá pomôže vytvoriť prostredie dôvery na hlbšie zdieľanie.

Príbehový žolík

Pomôcky:
balíček kariet, ktorý bude obsahovať iba obrázkové karty (dolník, horník, kráľ a eso)
Popis:
Hra je vhodná do skupinky mládežníkov alebo dospelých a slúži na hlbšie zoznámenie. Bude obohatením aj pre skupiny, ktoré sa stretávajú už dlhšie. Dá sa rôzne obmieňať podľa potrieb a okolností.
Návod:
Účastníci sedia v kruhu. V strede je položený balíček kariet, ktoré obsahujú iba obrázkové karty. Zakaždým si potiahne kartu jeden z účastníkov a podľa symbolu musí povedať krátky a pravdivý príbeh o sebe.
Ak si vytiahne dolníka, rozpráva príbeh (zážitok) z detstva. Ak si vytiahne horníka, rozpráva o základnej škole, ak kráľa, tak o strednej škole a ak eso, tak o súčasnosti.
Ak ide o skupinku stredoškolákov, môžete vymyslieť iné kategórie. Napr. kráľ môže reprezentovať vzťah s rodičmi, alebo s autoritami. Eso môže zase predstavovať úspechy.

Pripomeňte účastníkom, aby sa snažili zážitok opísať čo najjednoduchšie, aby ste tejto hre nevenovali celé stretko. Zároveň sa môžete dohodnúť, že si dáte iba jedno kolo odpovedí.

Otázky:

 1. Čo myslíte, sú pochybnosti o viere hriechom?
 2. Ak pochybujem o viere, znamená to, že som zlým kresťanom?

Prečítajte si tieto dva citáty z knihy Kauza viera. Vyber na to dvoch účastníkov.
„Je mnoho kresťanov, ktorých každá pochybnosť hrozne zneisťuje. Zdá sa im, že tieto otázky ich ako verných nasledovníkov Ježiša Krista priam diskvalifikujú. Majú z toho obavy, lebo si nie sú istí, či je vlastne dovolené nejako vyjadriť neistotu o Bohu, Ježišovi alebo o Biblii. A tak si ich nechávajú pre seba. A vnútri, nezodpovedané, rastú, hnisajú a kvasia, až napokon ich vieru úplne rozložia…“ Lee Strobel

„Ak sa viera nikdy nestretne s pochybnosťami, ak pravda nikdy nemusí zápasiť s omylom, ak dobro nikdy nebojuje proti zlu, ako bude môcť viera spoznať vlastnú silu? Keby som si ja na svojej púti životom musel vybrať medzi vierou, ktorá by stále zápasila s pochybnosťami, no napokon predsa vybojovala svoje víťazstvo, a naivnou vierou, ktorá by nikdy nepoznala spaľujúcu žiaru neistoty, vždy by som si vybral to prvé.“ Gary Parker (citovaný v knihe Lee Strobela: Kauza viera)

Otázky:

 1. Čo majú tieto citáty spoločné?
 2. Čo vás na týchto citátoch zaujalo alebo oslovilo?
 3. Stotožňujete sa s týmito tvrdeniami?
 4. Zmenili tieto citáty vašu odpoveď na prvé dve otázky? Ak áno, v čom?

Prečítajme si príbeh z Evanjelia podľa Marka 9,14-27.
Stotožňujete sa niekedy s postojom otcovho chlapca: „Pane, verím, pomôž mojej nevere“? Niekedy aj keď veríme, prežívame pochybujeme a potrebujeme Božiu pomoc.
Ako Ježiš zareagoval na mužovu prosbu? Uzdravil mu syna.
To, že Ježiš chlapca uzdravil, nás môže upokojiť. Ježiš otcovi nepovedal: „Vieš, čo, keď pochybuješ, neuzdravím ho!“ Ale zľutoval sa nad ním a uzdravil ho, aj napriek otcovým pochybnostiam. Žiadny kresťan by sa však nemal uspokojiť s týmto stavom, ale mal by sa naučiť, ako zaobchádzať s pochybnosťami.
Pochybnosti samy o sebe nie sú zlé, dôležité je však to, ako sa s nimi vyrovnáme. V skutočnosti, ak sa svojimi pochybnosťami nezaoberáme, dávame im priestor nerušene rásť. Ak naša viera prejde skúškami pochybností a otázok, bude cennejšia, kvalitnejšia a pevnejšia ako v ohni preskúšané zlato (1Pet 1,7).

Poznámka pre animátora: Pre niektorých účastníkov môže byť táto téma nepríjemná. Snaž sa vytvoriť prostredie prijatia, v ktorom nikoho nebudete kritizovať alebo posudzovať a kde bude ľahké otvoriť sa a priznať svoje slabosti. Cieľom stretnutia nie je odpovedať na každú pochybnosť a vyvrátiť ju, ale povzbudiť účastníkov, aby ju nenechali len tak „plávať“, ale sa ňou zaoberali. Ponúkni im uvedené spôsoby, ako sa s pochybnosťami vyrovnať. Nenanucuj sa účastníkom, ale pomôž im, keď ťa o to požiadajú.
Možno sa niektorí účastníci hanbia priznať svoje pochybnosti, preto bude možno vhodné, aby si sa aj ty podelil o svoje osobné zápasy a pochybnosti.

Otázky:

 1. Čo myslíte, ako vznikajú pochybnosti o viere alebo o Bohu? Čo ich spôsobuje? (Existuje na to viacero dôvodov: niekedy sú to intelektuálne dôvody – viera sa niekedy zdá nelogická a v dnešnej dobe platí, že čo nie je logické, je nepravdivé; inokedy človek zažije nejakú traumu alebo osobnú tragédiu, v dôsledku ktorej začne pochybovať o Božej dobrote a láske; niekedy je to aj duchovný boj; v niektorých prípadoch je za pochybnosťami skrytá vzbura inokedy neochota prijať vieru, pretože by to znamenalo, že musím zmeniť spôsob života, ktorý mi vyhovuje; niekedy keď vyprchá prvotné duchovné nadšenie po obrátení, ľudia si myslia, že stratili vieru, lebo už necítia to, čo cítili na začiatku svojej cesty s Bohom …)
 2. Mali ste niekedy pochybnosti týkajúce sa pravdivosti viery alebo Biblie?
 3. Prežívali ste kvôli tomu pocity viny?
 4. Zdôverili ste sa niekomu so svojimi pochybnosťami?
 5. Podarilo sa vám ich prekonať? Ako?
 6. Možno niektorí z vás nemali intelektuálne pochybnosti o pravdivosti Biblie, ale možno kvôli niektorým životným skúsenostiam ste pochybovali o niektorej Božej vlastnosti (dobrota, láska, vernosť…). Ak áno, čo je príčinou vašich pochybností?
 7. Zdôveril sa vám niekto so svojimi pochybnosťami o viere?
 8. Ako sa tento človek vysporiadal so svojimi pochybnosťami?

Povedali sme už, že pochybnosti sú zdravé a nemusíme ich považovať za hriech. Zdôraznili sme tiež to, že podstatné je to, ako s nimi naložíme.
Skúsme sa zamyslieť nad spôsobmi, ako sa popasovať s pochybnosťami.

Otázky:

 1. Na základe vlastných skúseností a skúseností iných ľudí, čo by ste poradili človeku, ktorý zápasí s pochybnosťami? Ako by ste mu mohli pomôcť?

Ako sa vysporiadať s pochybnosťami

1. Prvým krokom k vyriešeniu akéhokoľvek problému je priznať si, že ho máme.
Prečo sa podľa vás ľudia boja priznať nahlas svoje pochybnosti? Mnohí sa hanbia priznať svoje pochybnosti, lebo si myslia, že stratia svoj „nábožný“ imidž. Je zaujímavé, čo o pochybovaní hovorí Os Guinness: „Nie je hanba, že ľudia pochybností majú, hanba je to, že sa za ne hanbia.“ (citovaný v knihe Kauza viera) Nebojme sa priznať svoje pochybnosti!

2. Modli sa a pros Pána Boha o pomoc. Prečítajme si tieto dva citáty (Flp 4,6-7 a 1Pet 5,7). Čo nám v nich Pán Boh sľubuje? Ako to súvisí s pochybnosťami?

3. Viera nie je o pocitoch, preto sa nimi nedajme ovplyvňovať. Väčšina pochybností vychádza z toho, ako sa cítime, nie z toho, čo vieme. Ľudia zvyknú povedať: „Necítim, že ma Boh miluje, necítim, že mi Boh odpustil…“
Na čom stojí naša viera? Čo o tom hovorí List Rimanom 10:17 a Ján 17:17? Vyber dvoch ľudí, ktorí tieto texty prečítajú, potom znovu polož otázku a daj priestor na odpovede.  (Viera sa zakladá na Božom slove.) Viera nie je založená na pocitoch, ale na Božom slove. Viera je opakom pochybností, preto ak sa ich chceš zbaviť, nahraď ich pravdou. To znamená, že treba svoju myseľ napĺňať Božou pravdou. Ako to môžeme robiť? (Čítaním Biblie, čítaním vhodnej duchovnej literatúry, počúvaním kresťanských piesní, počúvaním prednášok, tráviť čas spolu s inými kresťanmi…)

Vtipná ilustrácia: Vete niekto povedať Archimedov zákon? (Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná veľkosti tiaže kvapaliny vytlačenej ponorenou časťou telesa.) Tento princíp môžeme použiť aj v boji s pochybnosťami.
Keď sa ponoríš do vane plnej vody, tvoje telo z nej vytlačí vodu. Rovnako Božia pravda, ak sa ňou budeš sýtiť, vytlačí z tvojej mysle pochybnosti a lži.

4. Niekedy máme intelektuálne pochybnosti o pravdivosti Biblie alebo o pravdách, ktoré obsahuje. Študuj dôkazy, ktorú tvoju vieru podložia. K dispozícii je dnes veľa dobrej literatúry. Vyskúšaj napríklad knihy Lee Strobela: Kauza viera a Kauza Kristus. Výborná je kniha Josha McDowella: Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie. Ak máš pochybnosť v niektorej konkrétnej oblasti, určite sa už iný kresťan popasoval s rovnakou otázkou a napísal o tom knihu. Hľadaj a určite takú nájdeš.
Ak nemáš pocit, že tvoja viera je dostatočne silná, nepúšťaj sa do čítania kníh typu DaVinciho kód. V takýchto knihách nenájdeš povzbudenie, ani spoľahlivé dôkazy a objektívne tvrdenia.

5. Prevencia je lepšia ako liečba. Čítaj Božie slovo a Duch Svätý ti v správnom čase, keď budeš mať pochybnosti, pripomenie slová, ktoré si čítal a ktoré ti pomôžu.

Modlite sa za tých, ktorí prežívajú pochybnosti vo svojej viere. Proste Pána Boha, aby im ukázal pravdu a posilnil ich. Modlite sa, aby vám Boh dal vieru preskúšanú ohňom ako zlato.