Kategórie: , |Značky: , |Prečítané za 0,7 min|140 slov|

Súperiace tímy majú za úlohu v časovom limite kresliť biblické pojmy. Výborná aktivita na prelomenie ľadov v skupinke.

Pomôcky:
• Kartičky s biblickými pojmami
• stopky alebo časovač

Návod:
Skupinu rozdeľ na dve, príp. viac skupín. Priprav si vytlačené a nastrihané kartičky a poukladaj ich textom nadol. Zástupca prvej skupiny si potiahne kartičku a jeho úlohou bude nakresliť biblický pojem, ktorý je na kartičke. Jeho tím musí uhádnuť, o čo ide. Na všetko majú iba 1 minútu, preto musia byť veľmi rýchli. Ak uhádnu, získavajú taký počet bodov, aký je uvedený na danej kartičke. Ak neuhádnu, body sa pripíšu druhému tímu. Kreslič nesmie hovoriť, používať posunky a na papier písať slová alebo čísla.

Mohlo by ťa zaujať