Kategórie: , |Značky: , |Prečítané za 0,6 min|114 slov|

Jednoduchá hra, pri ktorej sa zabavia nielen deti! Dokážeš si v rýchlosti spomenúť na mená rôznych živočíchov?

Všetci si sadnú do kruhu, dobrovoľník (A) ostane v strede. Dobrovoľník (A) sa prechádza v strede, podíde ku komukoľvek (B) v kruhu a povie buď slovo „zviera“, „ryba“ alebo „vták“. Ten, komu sa prihovorí (B), musí povedať názov živočícha, ktorý spadá do príslušnej skupiny. Na odpoveď má 10 sekúnd. Ak to (B) nestihne, musí ísť do stredu, (A) si sadne na jeho miesto. Do stredu pôjde aj vtedy, ak povie meno živočícha, ktoré v hre už odznelo.

 

Mohlo by ťa zaujať