Kategórie: , |Prečítané za 5,8 min|1163 slov|

Tretia prednáška z cyklu základných právd kresťanstva. Aké je riešenie najväčšieho problému ľudstva – hriechu? Odpoveď má meno JEŽIŠ = JEŠUA = BOH ZACHRAŇUJE

Prednáška vo formáte pdf na stiahnutie TU

Naposledy sme hovorili, že sa nedokážeme sami spasiť a z vlastných síl zvíťaziť nad hriechom. Po tejto zlej správe vám chcem ponúknuť dobrú správu.

Je pravda, že žiadny človek sa nedokáže sám spasiť, ale tento problém má riešenie – a ním je Ježiš. Hriech medzi Bohom a človekom vykopal priepasť, ktorú sme vlastnými silami nedokázali preklenúť. Boh však po nás tak veľmi túžil, že poslal svojho Syna, aby tú priepasť prekonal za nás. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil“ (Jn 3,16-17). Boh sám sa stáva človekom, aby sa človek mohol stať Božím synom. Vďaka Ježišovi Kristovi sa znova vytvára pokoj medzi Bohom a človekom. Už sa viac nemusíme báť a hanbiť a ukrývať sa pred Bohom.

Človek v hriechu stratil schopnosť nájsť strom života, aby mohol večne žiť. Skrze Ježiša Krista našiel nový strom života, ktorým je Kristov kríž. Meno Ježiš (JEŠUA) znamená „Boh zachraňuje“ alebo „Boh spasí“. Ako Ježiš Kristus spasil človeka?

Ježiš zvíťazil nad hriechom. Náš hriech spôsobil, že sme voči Bohu mali obrovský dlh, ktorý sme nemohli splatiť vlastnými silami. Ježiš zaplatil cenu za náš hriech. Biblia hovorí, že mzdou hriechu je smrť (Rim 6,23). My všetci sme si za svoje hriechy zaslúžili smrť, boli sme odsúdení na smrť. Ježiš vzal náš rozsudok na seba a zomrel namiesto nás, aby sme my mohli žiť. Svojou smrťou zotrel náš dlžobný úpis a pribil ho na kríž (Kol 2,14).

V živote platí zákon akcie a reakcie: Ak urazím priateľa, odpustí mi. Ak urazím policajta, hrozí mi 3-5 rokov za útok na verejného činiteľa. Naša akcia – hriech spôsobí urážku Boha. Božie slovo hovorí, že mzdou za hriech je smrť. Každý z nás je hriešny a zaslúži si smrť. Vo filme Zelená míľa môžeme sledovať prípravu na trest smrti na elektrickom kresle. Aj my tu máme stoličku, ktorá symbolizuje elektrické kreslo – každý z nás by tu mal sedieť za svoje hriechy. Vyzveme dobrovoľníka: „Poď si sadnúť za svoje hriechy.“ Zaviažeme mu oči. „Za svoje hriechy podľa zákona Rim 6,23 si odsúdený na smrť na elektrickom kresle a rozsudok bude vykonaný ihneď.“ Začneme odpočítavať: „10, 9, 8, 7…“ Pri čísle 3 vojde do miestnosti človek v bielom a odsúdenca pošle z elektrického kresla preč a on si sadá na kreslo. Pokračuje odpočítavanie 3, 2, 1. Zhasneme v miestnosti všetky svetlá. „Niekto musel zomrieť za tvoj hriech, ale tebe sa nič nestalo. Ten niekto je Ježiš.“

Boh nám nielenže odpustil naše hriechy, ale zároveň na ne celkom zabudol. Keď Boh odpúšťa, odpúšťa navždy a odpustené hriechy nám už nikdy nebude spomínať. Už nie je nik, kto by nás obžaloval pred Bohom. Keď Boh na nás pozerá, vidí nás omilostených drahou krvou svojho Syna. Pred ním sme svätí a nepoškvrnení, pretože nás očistila Kristova krv (Hebr 10,14).

Ježiš neprišiel len aby nám hriechy odpustil, ale aby nás od nich oslobodil, čo znamená, že nás urobil schopnými nehrešiť. Hriech už teraz nie je naším pánom, už ho nemusíme poslúchať. Hriech už nad nami nemá moc. V Ježišovi Kristovi sme novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové (2Kor 5,17).

K Ježišovi raz zákonníci a farizeji priviedli ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Podľa zákona takú ženu mali ukameňovať. Spomínate si, čo Ježiš mužom povedal? „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ Muži potichučky, jeden po druhom zmizli. Žena prekvapená stojí pred Ježišom a nevie, ako sa má zachovať. Ježiš jej hovorí: „Žena, nik ťa neodsúdil? Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Ježiš akoby povedal: „Dávam ti dôstojnosť Božieho dieťaťa, vedz, že ja som ťa oslobodil, ale teraz sa už musíš rozhodnúť ty. Vedz však, že je som ťa oslobodil od hriechu.“ Ježiš dokáže napraviť akúkoľvek situáciu a stav.

Ježiš nás oslobodil od hriechu a napravil náš vzťah s Bohom. Priepasť medzi človekom a Bohom, ktorú spôsobil hriech, možno preklenúť jediným mostom, a tým je Ježišov kríž. Keď Ježiš zomrel na kríži, zvíťazil nad diablom a hriechom. Jeho smrťou sa však jeho vykupiteľské dielo neskončilo. Ježiš po troch dňoch vstal z mŕtvych a tým porazil smrť. Vďaka tomu máme večný život. Krásne to vyjadril apoštol Pavol: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?“ (1Kor 15, 55).

Ježiš nás spasil už pred dvetisíc rokmi, ale jeho spása je aktuálna aj dnes, pre dnešného človeka, pre každého z nás. On, ktorý zvíťazil nad hriechom a všetkým zlom tohto sveta, je ten istý dnes, zajtra a naveky.

Diskusné otázky:

  1. Zaplatil už niekedy niekto za teba účet alebo ťa zachránil z nejakej „šlamastiky“, ktorú si nevedel vyriešiť? Ak áno, aké to pre teba bolo? Ako si sa cítil? Ako si zareagoval na snahu toho človeka pomôcť ti?
  2. Bol si už aj v opačnej situácii, že si zaplatil účet za niekoho iného, kto si to nezaslúžil? Alebo si už niekedy niekoho vytiahol z kaše, aj keď si nemusel? Ak áno, čo si urobil a prečo? Ako reagoval dotyčný? Akú reakciu si očakával?
  3. Je medzi týmito dvomi situáciami nejaká podobnosť s tým, čo pre nás urobil Ježiš?
  4. V prednáške sa spomínalo podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Často sme ako farizej, ktorý si nechce priznať hriechy. Ospravedlňujeme sa, popierame svoje hriechy, porovnávame sa s inými ľuďmi… čo myslíte, prečo je pre nás ťažké priznať si hriechy?

Za dynamiku s elektrickým kreslom ďakujeme tímu z Diecézneho centra voľného času vo Važci.