Kategórie: , |Značky: |Prečítané za 6,5 min|1292 slov|

Občas je nám zaťažko stáť pevne vo viere. Vplyv okolia sa nám zdá silnejší ako naša viera. Počas tohto stretka spolu objavíte 3 výzvy, ktoré vám pomôžu vytrvať a obstáť!

1. Biblia pre každého účastníka (Nová zmluva)
2. Kúsok papiera a pero pre každého účastníka
3. Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

STRETNUTIE

Rozdeľte skupinku do dvojíc. Jeden z dvojice bude mať za úlohu pevne stáť na mieste (ktoré môžete naznačiť napr. lepiacou páskou, ak chcete) a druhý z dvojice sa ho bude snažiť z toho mieste dostať potiahnutím, štuchnutím… Vždy však dbajte na bezpečnosť! V prvom kole musí mať človek, ktorý má zostať stáť na mieste, nohy spolu. V druhom kole sa môže rozkročiť a v treťom kole začne dvojica spolupracovať. Tento raz ty, ako vedúci, sa budeš snažiť z miesta potiahnuť celú dvojicu. Dvojica sa môže držať a stáť, ako chce, len aby si ich nemohol pohnúť z miesta.

Na konci aktivity daj účastníkom tieto otázky:
• Kedy ste najdlhšie vydržali stáť pevne? Kedy to bolo najťažšie?
• Aké to bolo, keď ste ako dvojica hrali proti mne? Vďaka čomu ste boli silnejší?
• Skúsme túto hru spojiť s naším každodenným životom. Kedy je najľahšie stáť pevne? Kedy to býva ťažké?
Dnes budeme čítať záver 1. listu Korinťanom, ktorého hlavným odkazom je povzbudenie, aby sme stáli pevní vo viere.
Najprv si prečítajme celú pasáž, postupne ju prejdeme po menších častiach.

Prečítajte si 1Kor 16,5-24, potom diskutujte o nasledujúcich otázkach:
1. Ako by ste tromi slovami zhrnuli Pavlov odkaz z prečítaného úryvku? (napr. Nikdy sa nevzdávajte, stojte pevne…)
2. Ako podľa vás celkovo vyznieva tento úryvok? (smutne? radostne? sklamane?…)
3. Ako asi Korinťania prijali tieto slová? (s otvoreným srdcom? skepticky?…)

Teraz sa spolu zameriame na štyri pravdy, ktoré obsahuje tento úryvok.

Pravda č. 1: Život je neistý

Pavol v tomto úryvku niekoľkokrát spomína, že život je neistý. Niekedy to súviselo s ním, inokedy s inými osobami. Myslím, že sa zhodneme na tom, že v živote si iba máločím môžeme byť istí.
Znovu si prečítajte: 1Kor 16,6; 16,7; 16,10; 16,12.
Otázky:
1. Ktoré slová naznačujú neistotu? („ak“, „dúfajúc“, „ak Pán dovolí“…)
2. Čo je v tvojom živote neisté? (ako dlho budeš žiť, na akú školu pôjdeš, kto bude tvoj životný partner…)
3. Prečo podľa vás Pán Boh dovolí, aby sme v živote mali toľko neistôt? (Ľudia sa v čase neistoty častejšie utiekajú k Bohu; Keď vidíme, ako Boh koná v čase núdze, pomáha nám to viac mu dôverovať…)
4. Ako vás neistota môže motivovať k tomu, aby ste stáli pevne vo viere?

Pravda č. 2: Sám to nezvládneš

Nechaj účastníkov, aby si znovu potichu prečítali celý úryvok.
Otázky:
1. Koľko mien spomína Pavol v tomto texte? (sedem)
2. Čo podľa vás títo ľudia preňho znamenali?
3. Ako mu asi pomáhali zvládať ťažké životné situácie?

Asi ste už zažili chvíle, keď ste sa cítili sami. Pán Boh však nechce, aby sme prežívali samotu, preto nám dal rodinu, partnerov, priateľov a Cirkev. Potrebujeme iných a oni potrebujú nás.

Otázka:
• Ako vám iní ľudia pomáhajú stáť pevne vo viere?

Pravda č. 3: Kráľovstvo je veľké!

Prebehnite pohľadom celú 16 kapitolu 1. listu Korinťanom a povedzte, aké mestá a kraje sa v nej spomínajú.
(Jeruzalem – v.3, Macedónsko – v. 5, Efez – v. 8, Achájsko – v. 15, Ázia – v. 19).
Keď sa pozriete na mapu, ide o značne veľké územie a Pavol všetky tieto miesta aj sám navštívil. Je fascinujúce, ako rýchlo sa šírilo Božie kráľovstvo a šíri sa dodnes.

Otázka:
• Keď si uvedomíte tieto fakty, môže vám to pomôcť stáť pevne vo viere? Ako?

Skúsme tieto pravdy teraz aplikovať do svojho života!

Aplikácia č. 1: Nech to za to stojí!

Hovorili sme o tom, že život je plný neistôt. Nevieme, ako dlho budeme žiť a čo nás čaká.

Otázky:
1. Aký je váš celkový pohľad na budúcnosť? Očakávate pozitívne veci alebo negatívne?
2. O čo sa opierate, keď prežívate neistotu? Kde hľadáte istotu v takých chvíľach?
3. Ako podľa vás využívate svoj čas? Využívate ho efektívne?
4. Predstavte si, že máte pred sebou poslednú hodinu života a hodnotíte svoju pozemskú existenciu. Čo myslíte, čomu ste mohli v živote venovať viac času? Na čo ste nemali strácať toľko času?

Dnešná prvá výzva teda znie: dobre využívaj svoj čas, aby tvoj život stál za to!

Aplikácia č. 2: Mojich sedem mien

Väčšina Pavlových listov sa končí zoznamom mien. Platí to aj pre 1. list Korinťanom, na konci ktorého spomína 7 ľudí. Každý z nás má zoznam ľudí, ktorí sú mu drahí: sú to naši najbližší priatelia a príbuzní, ktorí nám pomáhajú, povzbudzujú nás, radia nám.
Teraz vám dám niekoľko minút, aby ste si napísali svoj zoznam siedmich ľudí, ktorí sú vám najbližší. Ak chceš, daj účastníkom možnosť porozprávať sa v trojiciach o svojich zoznamoch a čo pre nich daní ľudia znamenajú.

Možno by ste dnes mali niektorému z nich poďakovať, pomodliť sa zaňho… Možno by ste mu mohli zavolať, navštíviť ho alebo poslať SMS či správu cez FB. Urobte si konkrétny plán, ktorý do zajtra večera splníte.

Aplikácia č. 3: Rozšír svoj obzor

Postupne hovor nasledujúce tvrdenia a účastníci sa postavia, ak sa s tvrdením stotožnia.
• Mám rád palacinky.
• Cítim sa trápne, keď pred iným spravím nejakú chybu.
• Som ranné vtáča.
• Nemám vodičák.
• Moji rodičia sa občas hádajú.
• Ešte nikdy som nebol v Prahe.

Otázky:
1. Cítili ste sa lepšie, keď stáli aj ostatní?
2. Čo myslíte, prečo to bolo pre vás príjemnejšie?
3. Prečo je ťažké „vytŕčať z radu“?

Teraz si povedzme niekoľko faktov o Cirkvi na svete:
• 33% obyvateľov Zeme sú kresťania
• V priemere je 171 000 kresťanov ročne umučených pre vieru
• Biblia je najpredávanejšou knihou všetkých čias
• Ročne sa distribuuje 83 miliónov kusov Biblií
• Hoci kresťanstvo je v Číne zakázané, je tam až 100 miliónov kresťanov.

Otázky:
1. Sú pre teba tieto čísla povzbudením? V čom?
2. Povzbudzuje ťa to, aby si zvládol urážky či posmešky zo strany príbuzných a priateľov?

Keď sa najbližšie  dostaneš do situácie, že sa budeš hanbiť za svoju vieru, alebo sa ti budú iní posmievať, spomeň si na tie milióny ľudí, ktorí zdieľajú tvoju vieru a majú odvahu za ňu položiť život.

Na záver sa modlite navzájom za seba, aby ste mali silu stáť pevne vo viere. Ak chceš, môžeš účastníkov rozdeliť do rovnakých dvojíc, ako na začiatku v hre, aby sa navzájom za seba krátko modlili.

Copyright [2013] Kids Sunday School Place, Inc.

Used by permission www.kidssundayschool.com