Kategórie: , , |Značky: , |Prečítané za 2 min|393 slov|

V miestnosti je o jedného hráča viac, ako stoličiek v kruhu. Účastníci hry chodia do kola, pričom je pustená hudba. Ak hudba zmĺkne, rýchlo sa snažia sadnúť si na jednu z voľných stoličiek. Kto ostane, berie si so sebou jednu stoličku a odchádza z hry.

Spestrenie hry:

Ak zmĺkne hudba a vedúci hry povie povel späť, mení sa smer chôdze. Kto si sadne na stoličku, vypadáva. Na fantázii vedúceho sa môžu zaradiť i iné povely, napr.: výskok, roztiahnite ruky, zapískajte, zakričte hurá, atď. Ak sa používa povel „späť“ a iné povely, je nutné použiť aj povel „sadnúť“.

NECH SA POSTAVIA VŠETCI, KTORÍ…
Účastníci sedia v kruhu na stoličkách, vedúci je v strede kruhu a hovorí: “Nech sa teraz postavia všetci, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj.” Tí, pre ktorých toto oslovenie platí sa postavia a snažia si vymeniť miesto. Keďže stoličiek je o jednu menej, ktosi ostane
v strede bez miesta. (Vedúci sa totiž takisto rýchlo snaží zaujať voľné miesto.) Úlohou toho, kto ostal stáť je vymyslieť a povedať novú
vetu – napríklad: “Nech sa postavia všetci, ktorí majú sivé ponožky”. Opäť vstávajú tí, pre ktorých to platí a snažia si vymeniť miesta. Veľmi efektné je z času na čas zaradiť takú vetu, ktorá platí pre všetkých, t.j. vety typu:

Nech sa postavia všetci, …

… ktorí sú tu,
… ktorí vedia čítať
… ktorí sa narodili v mesiaci od januára do decembra
… ktorí hrajú túto hru

a podobne – vzniká tým milý chaos, keď sa všetci snažia vymeniť si miesto. Hra sa dá elegantne skončiť vetou “Nech sa postavia všetci, ktorí si chcú zahrať ďalšiu hru”, alebo “Nech sa postavia všetci, ktorí chcú vedieť, aká je téma dnešného stretnutia”.

Modifikácia tejto hry pre malé deti spočíva v tom, že ich rozdelíte na jednotlivé druhy ovocia (jablká, hrušky, pomaranče…) a vedúci v strede vydáva povely. Pri povele „jablká“ si všetky jablká musia vymeniť miesto. Povel „košík ovocia“ znamená, že si musí vymeniť miesto každý.

Mohlo by ťa zaujať