Kategórie: , , |Prečítané za 4,2 min|842 slov|

Posledná prednáška z cyklu krátkych prednášok ohlasujúcich základné pravdy kresťanstva.

Prednáška vo formáte pdf na stiahnutie TU

Na úvod môžete medzi poslucháčmi urobiť krátky prieskum, aká je ich najobľúbenejšia kniha alebo autor, aby ste ich zapojili do témy a získali si ich pozornosť. Ďalšie aktivity súvisiace s Bibliou, ktorými môžete prednášku oživiť nájdete v námetoch na stretkách o Biblii – linky sú na konci tohto článku.

Sväté písmo je najpredávanejšou knihou všetkých čias, ale to z nej nerobí tú najvzácnejšiu knihu na svete. Mnoho ľudí považuje Bibliu za zbierku fantastických príbehov, v ktorých ryby jedia ľudí, zvieratá (mulice) rozprávajú a z pár chlebov sa najedia tisíce ľudí. Iní ju považujú za zbierku pravidiel a zákazov. Ďalší zase nedokážu pochopiť, ako môže tisícky rokov stará kniha súvisieť s ich životom v 21. storočí.

Sväté písmo je Božie slovo – Slovo Boha, ktoré nám dáva život. Ježiš povedal: „Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4,4). Záver verša je v prítomnom čase, teda Biblia je ako prýštiaci prameň, ako fontána, ktorá vždy chrlí živú vodu. Boh chce so svojimi deťmi neustále komunikovať a to v prvom rade cez svoje Slovo. Biblia – Božie slovo, je vždy aktuálna a má nám čo povedať aj dnes.

Biblia je skutočne Božie slovo. Apoštol Pavol o nej hovorí: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2Tim 3,16-17). Slovo „vnuknuté“ v gréčtine doslovne znamená vdýchnuté. Písmo je stopercentne dielom človeka, ale je stopercentne inšpirované Bohom. To znamená, že čo hovorí Písmo, to vlastné hovorí Boh.

Ak verím, že Biblia je Bohom inšpirovaná, potom by sa mala stať zvrchovanou autoritou našej viery a nášho konania. Bibliu môžeme považovať za návod na život. Určité veci sú v nej popísané celkom jasne: hovorí, ako sa zachovať napríklad v práci či podnikaní, ako žiť rodinný život a pod. Niektorí ľudia ale hovoria, že nepotrebujú žiadnu zbierku pravidiel, ktoré len obmedzujú a oberajú o slobodu a radosť zo života. Boh však nestanovil pravidlá na to, aby nás obmedzoval, ale nastavil mantinely, medzi ktorými sa môžeme pohybovať slobodne a bezpečne. Keď povedal nezabiješ alebo nescudzoložíš, vedel, že ak sa ľudia dopustia takých vecí, nebudú šťastní, ale budú trpieť.

Božie slovo je prostriedok, vďaka ktorému spoznávame Ježiša Krista. Svätý Hieronym vravel: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Ak chceš vedieť, čo má Ježiš rád, čo sa mu páči, a čo nie, čítaj si Bibliu. Biblia je ľúbostným listom od Boha, v ktorom nám ukázal, ako môžeme cez Ježiša Krista nadviazať vzťah s Bohom.

Ako sme povedali na úvod, Biblia je živé Božie slovo a Boh chce cez ňu hovoriť aj dnes k nám. Niekedy ľudia študujú Bibliu, ale nedochádza u nich k nijakej zmene. Pokiaľ pri čítaní Písma nestretneme Ježiša, potom to nemá veľký zmysel. Nečítaj Bibliu ako historický opis dávnych udalostí, ale ako slová, ktoré ti hovorí Boh.

Čítanie Biblie ti posilní vieru, naplní ťa nádejou, radosťou a láskou a bude pre teba posilou aj v ťažkých životných okolnostiach. Pobyt v Kristovej prítomnosti a počúvanie jeho hlasu spôsobí, že sa začneš naňho podobať. Keď sa jeho slovo v tebe zakorení, premení ťa na jeho obraz.

Existuje viacero spôsobov a metód, ako čítať Bibliu. Nájdi si tú, ktorá ti bude vyhovovať najviac. Netráp sa, ak nebudeš hneď všetkému rozumieť. Uvedom si, že pisatelia Biblie boli tiež deťmi svojej doby a žili v úplne odlišnej kultúre. Aj napriek tomu, Boh môže k tebe cez tieto texty hovoriť. Na čítanie si vyhraď čas a vopred si ho naplánuj. Najlepšie je začať čítaním Novej zmluvy, postupne sa prepracuješ aj k Starej. Nemusíš čítať dlhé úseky, začni kratšími staťami, alebo jednou kapitolou denne a daj Bohu priestor, aby cez toto slovo v tebe konal.

Diskusné otázky:

  1. Čo si myslíte o tvrdení, že Boh sa nám môže prihovárať cez Bibliu?
  2. Aké miesto má podľa vás Biblia v živote kresťana?
  3. Motivovala vás táto prednáška k tomu, aby ste častejšie siahli po Svätom písme? Ako konkrétne kroky pre to podniknete?