Kategórie: , |Značky: , |Prečítané za 0,7 min|147 slov|

Každý hráč dostane ceruzku a čistý papier na ktorý napíše 10 písmen vo vzájomnej vzdialenosti asi 4 cm. Žiadne písmeno sa nesmie opakovať. Ak majú všetci napísané písmená, každý podá svoj papier susedovi po pravej strane. Úlohou hráčov je napísať 10 slovný telegram, ktorého slová začínajú písmenami, ktoré majú pred sebou na papieri. Na konci hry sa telegramy nahlas prečítajú.

Modifikácia hry:
Skupina sa dohodne na nejakom slove – napríklad STOLIČKA. Úlohou dvojíc je teraz vymyslieť telegram – t.j. krátku vetu vtipného charakteru, ktorej každé slovo sa musí začínať podľa poradia písmenami vybraného slova – v našom prípade napríklad:

Salámu
Tajne
Odniesol
Lakomý
Imperialista
Čo
Kokce.
Anton.

Všetky telegramy sa nakoniec prečítajú a vyberie sa najoriginálnejší.

Mohlo by ťa zaujať