Kategórie: , , , , |Značky: , , , , |Prečítané za 1,5 min|302 slov|

Táto hra je vhodná ako úvod k téme manipulovania s inými, či téme súvisiacej s vnútornou slobodou.

Vedúci hry povie skupine: Zvoľte si teraz partnera zo skupiny, podľa možnosti človeka, ktorému niekedy naozaj dávate príkazy, … Teraz sa postavte spolu. Menší z vás prevezme úlohu toho, čo bude dávať príkazy. Môže väčšiemu povedať napríklad: „Musíš stáť rovno! Musíš byť presný! Nesmieš protirečiť!“ a pod. Každá veta sa pritom začína slovíčkami „ty musíš…“

Druhý z dvojice odpovedá vždy tým istým začiatkom vety: Áno, máš pravdu… a potom niečo dodá, napríklad: „Som naozaj veľmi malý“, či „Musíš mi povedať všetko, čo mám urobiť“. Alebo povie: „Áno, máš pravdu. Som taký hlúpy, že neviem ani len do troch narátať.“

Menší vždy dáva príkazy, väčší mu dáva za pravdu. Robte to dve minúty. Ak skončíte, vymeňte si úlohy. Teraz rozkazuje väčší a menší mu vždy dá za pravdu. Robte to zasa dve minúty. Skončite a debatuje spolu tri minúty o svojich skúsenostiach. Môžte použiť otázky: – Ako sa vám páčilo rozkazovanie?

 • Koho komandujete inokedy?
 • Kým ste komandovaný?
 • Ako sa vám páčila úloha pokoreného?
 • Kedy inokedy sa správate tak pokorne?

HĽADISKÁ HODNOTENIA:

 • Ako sa mi páčila táto hra?
 • Koho som si vybral ako partnera?
 • Mám s ním príležitostne problémy s komandovaním?
 • Kedy komandujem iných?
 • Koho najviac?
 • Kedy som ja komandovaný?
 • Kým najviac?
 • Kedy mi komandovanie osoží?
 • Kedy škodí?
 • Kedy je stav komandovaného pre mňa užitočný?
 • Kedy škodlivý?
Mohlo by ťa zaujať