Kategórie: , , , |Značky: , |Prečítané za 1,4 min|280 slov|

Séria 19. stretnutí pre deti zameraných na rozoberanie a priblíženie modlitby Verím v Boha. Stretnutia sú vedené dynamickou formou.

Séria 19. stretnutí pre deti.

Pokyny pre animátora na stiahnutie:

1. stretnutie: Verím v jedného Boha

2. stretnutie: …Otca všemohúceho…

3. stretnutie: …Stvoriteľa neba i zeme…

4. stretnutie: …sveta viditeľného i neviditeľného…

5. stretnutie: …I v jedného Pána Ježiša Krista…

6. stretnutie: … Zrodeného z Otca pred všetkými vekmi…

7. stretnutie: … Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,…

8. stretnutie:… Splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom…

9. stretnutie:.. Skrze neho bolo všetko stvorené…

10. stretnutie:… On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies…

11. stretnutie: … A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom…

12. stretnutie: … Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta…

13. stretnutie: … bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Sv. Písma…

14. stretnutie: … A vstúpil do neba a sedí po pravici otca…

15. stretnutie: … A zasa príde v sláve súdiť živých a mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca…

16. stretnutie: …I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov…

17. stretnutie: … V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú cirkev…

18. stretnutie: … Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov…

19. stretnutie: …A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.