Kategórie: , , , |Značky: , , |Prečítané za 8,3 min|1651 slov|

„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (2 Tim 4,7). Štvrté stretko inšpirované Pastorálnymi listami apoštola Pavla.

Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

 1. Biblia (Nová zmluva – Pavlove Pastorálne listy (1 a 2 Timotejovi, Títovi) pre každého účastníka
 2. Malá odmena pre víťaza úvodnej aktivity.
 3. CD-prehrávač, príjemná, pomalá hudba na záverečnú aktivitu

 

STRETNUTIE

Posledné slová…
Posledné slová, ktoré človek vysloví na smrteľnej posteli, o ňom veľa prezradia. Prečítame si niekoľko výrokov, ktoré zazneli v poslednej hodine niektorých slávnych ľudí. Vašou úlohou bude identifikovať ich. Kto uhádne najviac osobností, získa malú odmenu. Citáty môžete sledovať aj na svojom pracovnom liste.

 1. „Aj ty, Brutus?“
  (Július Cézar, rímsky cisár, zomrel v roku 44 pK)
 2. „Všetko moje bohatstvo za okamih života!“
  (Alžbeta I., anglická kráľovná, zomrela v roku 1603)
 3. „Už som splnil svoje poslanie.“
  (Albert Einstein, fyzik, zomrel v roku 1955)
 4. „Beda, beda – už je neskoro!“
  (Ludwig van Beethowen, hudobný skladateľ, zomrel v roku 1827)
 5. „Ak ma niekto má zabiť, tak ma zabije.“
  (J. F. Kennedy, americký prezident, zomrel v roku 1963)
 6. „Vôbec sa nebojím zomrieť.“
  (Charles Darwin, vedec, zomrel v roku 1882)
 7. „Pane, nezapočítaj im tento hriech!“
  (Sv. Štefan, prvý mučeník, Sk 7,60)
 8. „Je nádherné venovať život hudbe. Ja som jej ho oddal celý.“
  (Luciano Pavarotti, operný spevák, zomrel v roku 2007)
 9. „Niet Boha okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok.“
  (Saddám Hussein, iracký diktáror, zomrel v roku 2006)
 10. „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“
  (Ježiš Kristus Lk 23,46).

Zdroje:
http://www.mapping.com/words.shtml

http://www.phrases.org.uk/quotes/last-words/index.html

 1. Dá sa z posledných slov človeka usúdiť, ako žil? Ak áno, čo uvedené posledné slová hovoria o týchto ľuďoch?
 2. Aké by asi boli tvoje posledné slová, keby si sa teraz ocitol zoči-voči smrti?
 1. Keď si predstavíš slovo smrť, aké myšlienky ti napadnú? Čo myslíš, prečo?
 2. Citáty, ktoré sme si prečítali, sa na smrť pozerajú rozdielnym spôsobom. Ktorý z nich ťa najviac prekvapil? Prečo?
 3. Prečo sa podľa teba väčšina ľudí desí smrti? Máš strach zo smrti? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Dnes nebudeme hovoriť o smrti, ale začali sme takto z viacerých dôvodov. Po prvé, budeme si čítať posledné zachované Pavlove slová (o ktorých vieme). Po druhé, táto téma nás podnieti v diskusii o tom, ako máme žiť. Vieme, že tento pozemský život nebude trvať večne. Vedomie toho, že jedného dňa zomrieme, by nás malo viesť k tomu, aby sme žili čo najlepšie.

Pozrieme sa na začiatok a koniec 2. listu Timotejovi a budeme skúmať, čo to znamená byť verným. Verím, že dnešné stretnutie nás všetkých motivuje k tomu, aby sme sa každý deň snažili prežiť vo vernosti Bohu.

V každom texte, ktorý dnes budeme čítať, zamerajme sa na slová týkajúce sa vernosti.

Prečítajme si 1. kapitolu 2Tim.
Diskusia:

1. Od koho Timotej prijal vieru? Odpoveď je vo verši 5: od svojej matky a starej mamy
2. Ako Pavol prispel k rozvoju Timotejovej viery? Kladením rúk
3. Pavol vyzýva Timoteja, aby sa k nemu pripojil v utrpení pre evanjelium. O akom utrpení Pavol hovoril? Väzenie, bitky, prenasledovanie…
4. Pavol v tejto kapitole dvakrát povzbudzuje Timoteja, aby sa nehanbil za evanjelium (verše 8 a 12). Ako je to s tebou? Hanbíš sa za svoju vieru (medzi spolužiakmi, priateľmi, kolegami…)?
5. Čím Pavol zdôvodňuje skutočnosť, že sa nikdy nehanbil za evanjelium? „Veď viem, komu som uveril“ (v.12). Pavol dobre poznal Božiu milosť, preto vedel, že to, čo ponúka svet, je v porovnaní s Božími darmi len „odpadkami“ (Flp 3:8). Keď sa nám začnú inú posmievať pre našu vieru, často sa stáva, že ochabneme vo vernosti a začneme robiť kompromisy, len aby sme nevytŕčali z radu. Pavol bol napriek všetkému, čo si pre Krista vytrpel, hrdým na fakt, že je jeho apoštolom. Ani ty sa nehanbi za svoju vieru, veď si uveril Stvoriteľovi sveta a Kráľovi kráľov.
6. Stalo sa ti už, že keď ťa sklamal veriaci človek (niekto zo stretka, kňaz…), ovplyvnilo to tvoj pohľad na vieru a „schladilo ťa to“? Môže sa naša vernosť Bohu zakladať na ľuďoch? Akú skúsenosť mal apoštol Pavol so svojimi spolupracovníkmi? (v. 15). Mnohí jeho spolupracovníci ho opustili (zmieňuje sa o tom aj na iných miestach – napr. 2Tim 4,16-17).
Tento bod môžeš účastníkom objasniť aj takto: Aj my možno zažijeme sklamania zo strany veriacich (ochabnú vo viere, sklamú nás, nepodržia v ťažkostiach…). To však nie je dôvod na to, aby sme napr. prestali chodiť do spoločenstva, alebo úplne zanevreli na Pána Boha. Základom našej viery musí byť iba Pán Boh, pretože ľudia sú krehkí a môžu nás sklamať.
7. Zachovať si vernosť voči Bohu v tomto sa môže zdať takmer neuskutočniteľné. Dobrá správa je, že to nemusíme dosiahnuť z vlastných síl. Čo hovorí Pavol vo veršoch 7-8? Dostali sme „Ducha sily, lásky a rozvahy“, „posilňovaný Božou mocou“. Je to Duch Svätý, ktorý v nás pôsobí a posilňuje nás.

Apoštol Pavol vo verši 14 napomína Timoteja, aby zachovával všetko, čo mu zveril. Sloveso „zachovávať“ naznačuje dlhodobý dej. Vernosť teda nie je jednorazová záležitosť; znamená, že si verný dlhodobo: strážiš si vieru, dbáš o to, ako žiješ, udržiavaš oheň svojej viery (v.6) aj napriek nepriaznivým okolnostiam. Pavlove rady pokračujú aj v druhej kapitole. Prečítajme si z nej prvých 13 veršov.

Diskusia:

 1. Aké príkazy dal Pavol Timotejovi v tomto úryvku? (posilňuj sa, predkladaj, znášaj utrpenie, rozmýšľaj, maj na pamäti).
 2. Akú vieru by sme teda podľa tejto state mali mať? Vytrvalú, oddanú, zanietenú…
 3. Od verša 8 Pavol opisuje, na čom sa zakladá naša viera. Na čom teda? Na skutočnosti, že Ježiš Kristu vstal z mŕtvych.
 4. Čo budeme mať z toho, ak budeme Bohu verní? „Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať“ – v. 12
 5. Nie vždy dokážeme byť Bohu verní a zlyhávame. Aký je vtedy postoj Pána Boha voči nám? „Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého“ – v.13. To je obrovská nádej a istota, ktorú máme. Pán Boh je voči nám vždy verný a odpúšťa. Jeho láska sa nás nikdy nevzdá!
 6. Posledný verš by sme mohli parafrázovať aj takto: „Hoci bývame neverní, on nám aj napriek tomu stále verí.“ Zamyslel si sa už niekedy nad tým, že Pán Boh ti verí? Čo to pre teba znamená?

  Pán Boh je verný – vernosť je vlastnosťou. Vyžaduje však od nás, aby sme aj my boli verní voči nemu. Pavol si to dobre uvedomoval a podľa toho aj žil. Teraz nastal čas, aby to všetko odovzdal Timotejovi. Otvorme si 4. kapitolu 2 Tim, v ktorej opisuje, čo prežíval na konci svojho života.
  Prečítajme si 2 Tim 4,6-8.

Diskusia:

 1. Čo podľa teba znamenajú Pavlove slová „nastal už čas môjho odchodu“? Blíži sa koniec jeho života.
 2. Pavol svoju vernosť Bohu opisuje nasledovne: „Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ – v. 7. Ktorý z týchto obrazov je ti najbližší?
 3. Čo to pre Pavla znamenalo, keď na konci života vyslovil tieto slová?
 4. Aké to podľa teba bolo, keď si Timotej, ktorý apoštola dobre poznal, čítal jeho posledné slová?
 1. Môžeš ako Pavol čestne povedať, že bojuješ dobrý boj?
 2. Čo by si mal vo svojom živote zmeniť, aby si mohol vyhlásiť, že „si dokončil svoj beh“?
 3. Máš okolo seba ľudí, pre ktorých si vzorom? Prečo je dôležité, aby si žil tak, aby si im mohol odovzdať skúsenosti a múdrosť tak ako Pavol Timotejovi?
 4. Čo môžeš urobiť v priebehu nasledujúceho týždňa, aby si bol verným Ježišovým učeníkom?
 5. Čomu by si sa v budúcom týždni mohol vyhnúť, aby si bol verným Ježišovým učeníkom?

List na rozlúčku

Premýšľali si už nad tým, aké to je, ležať na smrteľnej posteli? Je pravda, že smrť často prichádza nečakane, ale čo keby ste mali dostatok času vyjadriť, čomu veríte? Čo by ste chceli o svojom živote povedať v posledných okamihoch?

Teraz budete mať 15 minút na to, aby ste napísali list. Predstavte si, že ste ako Pavol – krátko pred smrťou. Čo by ste v tej chvíli chceli povedať o svojom vzťahu s Ježišom? Čo vo vašom živote znamenal vzťah s ním? Buďte úprimní, váš list ostane iba pre vás, nikto si ho nebude čítať.
(Nechaj účastníkom 15 minút na napísanie listu. V pozadí môže znieť príjemná, pomalá hudba.)

Stretnutie ukončite modlitbou, v ktorej vyjadríte Ježišovi, čo pre vás znamená. Ak účastníci chcú, môžu svoje vyznania citovať z listu, ktorý napísali. Nenúť ich však k tomu, aby bolo zachované ich súkromie.

Modlite sa aj za to, aby vám Pán Boh dal silu prežiť svoj život vo vernosti voči nemu.