Kategórie: , , |Prečítané za 8,2 min|1645 slov|

Nestačí len v Boha veriť, ale je treba veriť MU! Pokračovanie prednášok ohlasujúcich základné pravdy kresťanstva.

Prednáška vo formáte pdf na stiahnutie TU

Ak nás Ježiš spasil, prečo nepociťujeme ovocie spásy vo svojom živote a vo svete? Niet pochýb o tom, že nás spasil a dal nám nový život. Avšak na nás je, aby sme prijali to, čo pre nás vydobyl. Je to, akoby si sa dozvedel, že ti niekto dal všetok svoj majetok, ale s jedinou podmienkou: musíš si ho ísť osobne prevziať. Ježiš ti už nový život dal, ale aby si ho mohol užívať, musíš ísť k Ježišovi, aby si si ho prevzal.

Ako to urobiť? Na túto otázku odpovedal Peter na deň Turíc: „Uverte v Ježiša, odvráťte sa od svojich hriechov a potom budete môcť žiť život vzkrieseného Syna Božieho.“ Viera a obrátenie sú jediné podmienky na to, aby sme žili Boží život, ktorý nám Ježiš získal.

„Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar“ (Ef 2,8).
Viera je Božím darom a súčasne odpoveďou na Božiu iniciatívu. Viera hovorí: „Áno, verím v teba a úplne prijímam toho, ktorého si poslal na tento svet pre moju spásu.“ Viera je dôvera a poslušnosť voči Ježišovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a ktorý je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Viera teda neznamená veriť v niečo, ale v niekoho. Znamená bezvýhradne sa odovzdať Bohu. Viera nie je rozumový súhlas, ale dôvera voči Bohu. Viera nie je cit, preto sa nemeria podľa intenzity emócií, a nie je to ani autosugescia. Viera je rozhodnutie človeka, ktorý do nej vkladá celé svoje bytie a osobnosť.

Je rozdiel veriť, že Boh je, a dôverovať mu. Aj démoni veria, že Boh existuje a trasú sa (Jak 2,19). My však máme Bohu bezvýhradne dôverovať!

Biblia je plná príkladov ľudí, ktorí Bohu verili, aj keď to vyzeralo čudne a nepravdepodobne. Napríklad Peter. Peter bol rybár, takže o chytaní rýb vedel úplne všetko. A teraz si predstavte, že po celonočnom rybolove, keď vyskúšal všetky osvedčené miesta, triky a taktiky, nechytil nič. Vtom sa na brehu objaví človek (Ježiš), ktorý s rybárčením nemá žiadne skúsenosti, a povie mu: „Hoďte siete na druhú stranu!“ Peter mu uveril a úlovok bol taký veľký, až sa siete trhali. Predstavme si Petra v inej situácii: mal zaplatiť chrámovú daň, ale keďže nemal peniaze, Ježiš mu povedal, aby šiel uloviť rybu a v jej papuli nájde peniaz. Peter bol dobrý rybár, ktorý lovil vždy so sieťou. A Ježiš mu povedal, aby rybu ulovil udicou. Predstavte si, ako sa asi cítil. Všetci ho poznali ako loví so sieťou; a teraz? Hodí udičku, stojí a čaká. Možno išli okolo známi a pýtali sa ho: „Peter, čo tu robíš?“ Bolo mu asi hrozne, ale dôveroval! A ryba, ktorú chytil, mala v papuli naozaj peniaz, ktorý Peter potreboval zaplatiť! Dôverovať je niekedy ťažké, ale práve to chce Ježiš od nás! A nielen to. On chce ešte viac! On chce, aby sme mu dôverovali úplne! Úplne a vo všetkom!

Ježiš nám dal svoj život – ako výmenu za náš starý, hriešny život. A jediné, po čom túži, je, aby sme sa mu vydali do rúk. Prečo? Aby nás mohol manipulovať? Nie! Aby sme mali jeho život v hojnosti. Pretože on je nevyčerpateľný poklad. Ježiš je nevyčerpateľné bohatstvo. Preto ak sa mu vydáme, budeme mať väčšie bohatstvo, než ktoré by sme mohli nájsť kdekoľvek inde. V ničom ľudskom, v ničom, čo je tu na zemi nemôžeme mať také bohatstvo, aké je v Ježišovi. Ale niekedy je ťažké tomu uveriť. Uveriť, že Ježiš chce pre mňa skutočne to najlepšie! Že Boh – môj Otec, chce pre mňa skutočne to najlepšie. Závisieť je ťažké, pretože to znamená nebrať si sám dar, ktorý má Boh pre mňa pripravený, ale počkať, až mi ho dá sám!

Najkonkrétnejším prejavom viery je obrátenie. Čo je vlastne obrátenie? Obrátenie sa vždy chápalo ako zmena života, ale nejde len o zmenu morálky. Obrátenie nie je len jednoduchá zmena správania; obrátenie ide oveľa hlbšie. Obrátiť sa neznamená, že už nebudem hrešiť, že už budem žiť čnostne a dodržiavať všetky prikázania. Obrátenie znamená zmenu zmýšľania: už nie som sluha, ale Boží priateľ; dovoľujem Bohu, aby s mojím životom urobil, čo uzná za vhodné. Obrátiť sa znamená otočiť sa hriechu chrbtom a každý deň vykročiť na cestu s Ježišom. Je potrebné odovzdať Ježišovi svoje hriechy, položiť ich pod kríž a vziať si Boží život, ktorý nám Ježiš získal.

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou“ (Zjv 3,20). Ježiš stojí pri dverách srdca každého z nás a klope. Chce, aby sme spolu s ním mali účasť na jeho novom živote. Čaká, že mu otvoríme dvere. Vojde iba ak mu dobrovoľne otvoríme. Len ho pozvi ďalej, nič nestratíš.

Ježiš nechce, aby sme len prijali jeho dar nového života a žili si naďalej podľa svojich predstáv. Ježiš sa chce stať Pánom a Kráľom môjho života, čiže tým, kto bude môjmu životu vládnuť a viesť ma. Takéto rozhodnutie v žiadnom prípade neochudobňuje našu osobnosť, ani našu schopnosť rozhodovať sa. Ide o to, že Ježiš, chce byť vo všetkom s nami, aby sme mohli prežívať hojnosť jeho života.

Ak sa Ježiš má stať Pánom nášho života, musí ním byť stopercentne, ináč ním nebude vôbec. Neboj sa darovať Bohu každú oblasť života, dokonca aj tú najskrytejšiu, za ktorú sa hanbíš.

Nech Ježiš nie je iba dekoráciou v tvojom živote, či príveskom na zlatej retiazke. Kresťan nie je ten, kto má Ježišov obraz vo svojom dome, ale ten, kto je obrazom Ježiša všade, kam ide. Kresťan nie je ten, kto hovorí „Pane, Pane,“ ale ten, kto plní vôľu Otca (Mt 7,21).

Dnes máme príležitosť Ježišovi povedať: „Áno, Pane, verím ti! Verím ti, Ježišu! A idem s tebou! Púšťam sa do tohto úžasného dobrodružstva, ktoré pre mňa máš, hoci o ňom neviem vôbec nič. Neviem, čo ma čaká, ale viem, že pôjdeš so mnou! Ty ma veď, Pane, úplne ti dôverujem!“

Z nasledujúcich dynamík si môžete vybrať tú, ktorá sa vám bude najviac páčiť. Ak budete mať viac času, môžete využiť viacero aktivít.

Účastníkom rozdáme túto modlitbu a kto chce, môže sa postaviť a modliť sa ju nahlas (spoločne).

Ježišu, pevne verím, že si Boží Syn, Mesiáš. Ďakujem ti, že si na tento svet neprišiel preto, aby si ma potrestal za moje hriechy, ale aby si ma spasil. Viem, že som veľký hriešnik, ale súčasne vyhlasujem, že tvoje milosrdenstvo je väčšie než moje hriechy. Pane Ježišu, dnes ťa prijímam za svojho osobného Spasiteľa. Odovzdávam ti celý život: svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť a prosím ťa, aby si vládol nad každou oblasťou môjho života. Verím, že nesklameš toho, kto v teba verí. Amen.

Účastníkom rozdajte papiere, obálky a perá. Dajte im 15 minút na to, aby svojmu priateľovi, Ježišovi, napísali osobný list ako odpoveď na to, čo od neho prijali. Upozornite ich, že list nebude nikto čítať. V liste mu môžu opísať svoju situáciu, vyjadriť vďaku, napísať mu, že sa mu odovzdávajú celí… List nemusí byť dlhý. Je to spôsob, ako sa odovzdať Ježišovi a začať s ním nový život. List píšeme preto, že slová majú väčšiu váhu, ak ich dáme na papier. Kým účastníci píšu list, môžete pustiť pomalú hudbu, ktorá motivuje k modlitbe. Ak túto dynamiku spojíte s nasledujúcou, dajte účastníkom možnosť, prečítať svoj list pred paškálom nahlas (samozrejme dobrovoľne).

V miestnosti (najlepšie v kostole) pripravíme paškál a čajové sviečky podľa počtu účastníkov. Zapálený paškál symbolizuje Ježiša a jeho svetlo. Vysvetlite účastníkom, že môžu prísť pred oltár a odovzdať svoj život Ježišovi a ako symbol toho, že chcú žiť s ním, si odpália sviečku od paškálu. Ak chcú, môžu svoje rozhodnutie aj vyjadriť nahlas. Môžete použiť modlitbu z prvej dynamiky, alebo účastníci môžu hovoriť vlastnými slovami.