Kategórie: |Značky: |Prečítané za 1,3 min|261 slov|

Odporúčame vám:

Semienka viery – Krátke inšpiratívne úvahy o podstatných otázkach nášho života a našej viery. Tieto krátke zamyslenia sú vhodné pre osobný rast ako aj formáciu v malej skupine.

Na 2 DVD Semienka Viery sa nachádza 9 krátkych katechéz, dĺžka úvah je priemerne 13 minút. Sú vhodné na hodiny náboženstva, či pre malé skupiny. Na konci každej úvahy je zopár otázok, ktoré možno použiť na diskusiu v skupine, či osobné zamyslenie sa.

Kurz základov kresťana – kurz z dielne  Spoločenstva pri Dóme sv. Martina rozoberá tieto témy: Kto je kresťan, falošné predstavy o Bohu, kto je Boh, Božia láska, ospravedlnenie v Kristovi, rozhodnutie sa pre Krista, odpustenie, Duch Svätý, duchovný boj, osobná modlitba, Božie slovo, spoločenstvo a liturgia, vydávaj svedectvo

Kurz učeník – kurz z dielne  Spoločenstva pri Dóme sv. Martina rozoberá tieto témy: kto je učeník, učeníctvo, život učeníka, kto je tvoj Majster?, rast, pokánie, viera a moc

Kurz služobník – kurz z dielne  Spoločenstva pri Dóme sv. Martina rozoberá tieto témy: integrita, služba, modlitba za druhých, duchovný boj, poverenie a zodpovednosť, hľadanie svojich obdarovaní, komunikácia

Božie zdroje pre život – kurz z dielne  Spoločenstva pri Dóme sv. Martina rozoberá tieto témy: spravovanie času, peňazí, majetku, tela, talentov, plánovanie

Mohlo by ťa zaujať