Kategórie: , |Značky: , |Prečítané za 1,4 min|273 slov|

Keď lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú.

Spoločenstvo Marana Tha Prešov si pripravilo sériu vyučovaní pre animátorov/lídrov malých skupiniek, ktoré sú veľmi inšpirujúce a podnetné. Prinášame vám zhrnutie s otázkami na zamyslenie/diskusiu z 2. podcastu s prelinkom, kde si ho môžte pustiť.

2. AKÝ BY MAL BYŤ LÍDER MALEJ SKUPINKY?

Zhrnutie:

  • Líder/animátor/hostiteľ malej skupinky je kľučovou osobou v spoločenstve.
  • Líder by mal mať srdce hostiteľa, aby sa pri ňom ľudia cítili príjemne. Má nastarosti program, usmerňuje diskusiu. Má byť radšej koordinátorom, než učiteľom. Priateľom, ktorý si vie nájsť čas na druhých, vie počúvať a klásť správne otázky.

Otázky na zamyslenie/diskusiu s inými lídrami malých skupiniek, prípadne sa môžte spýtať členov vašej malej skupinky:

  1. Ako sa členovia mojej malej skupinky pri mne cítia? Dokážu byť v mojej prítomnosti úprimní? Cítia sa príjemne, slobodne?
  2. Čo by som mohol urobiť, aby sa pri mne ľudia cítili dobre a príjemne?
  3. Čo by som mohol urobiť pre to, aby sa priateľstvá v mojej malej skupinke prehĺbili?
  4. Koľko času počas malej skupinky hovorím a koľko času načúvam iným?
  5. Čo by som mohol upraviť, aby zlepšil svoju schopnosť empaticky počúvať iných?

 

 

Ján Juščák