Kategórie: , |Značky: , , |Prečítané za 2,4 min|482 slov|

Ako sa naučiť prijímať kritiku bez toho, aby nás zraňovala, a ako konštruktívne kritizovať iných?

Ako prijať kritiku:

1. Pochop rozdiel medzi konštruktívnou a deštruktívnou kritikou.

 • Aký je v kritike postoj? Kedy je kritika vyslovená? Prečo je kritika prezentovaná?
 • Neodmietaj kritiku príliš skoro. Niekedy sa môžeme naučiť dobré veci dokonca aj z neoprávnenej a zbytočnej kritiky.

2. Neber kritiku veľmi osobne a nedaj sa ňou znechutiť.

3. Pozeraj sa za kritiku na kritika.

 • Rešpektuješ jeho charakter? Je to častý kritik? Chce mi kritik úprimne pomôcť?

4. Skúmaj svoj vlastný postoj ku kritikovi

 • Hľadaj dôvod, ktorý človeka vedie ku kritike. Načúvaj nielen tomu, čo kritik hovorí, ale tiež tomu, čo chce naozaj povedať.

5. Uvedom si, že Ježiš bol tiež kritizovaný

 • Mt 11,19: Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: „Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“
 • Jn 8, 48-49: Židia mu odpovedali: „Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?“ Ježiš odvetil: „Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si Otca; a vy mňa znevažujete.
 • Mk 2,16: Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

6. Zisti, či ide o názor skupiny alebo iba jednotlivca.

 • Niekedy ľudia prichádzajú so slovami: „ Všetci hovoria …,“ ale keď sa ich opýtame na mená, nechcú nám ich prezradiť. Vo väčšine prípadov je to preto, že „všetci“ sú len oni sami.

7. Počkaj na správny čas, ktorý ukáže, kto má pravdu.

 • Pokiaľ vieme, že kritika nie je správna, nemusíme sa báť. Skôr alebo neskôr sa ukáže, kto mal pravdu.

8. Obklop sa pozitívnymi ľuďmi.

9. Sústreď sa na svoje poslanie a pripusť, že aj ty máš svoje chyby.

 • Priznanie si chyby mnohých oprávnených kritikov umlčuje. Niekedy totiž kritizujú, pretože si myslia, že sme nedotknuteľní.

Desať tipov, ako kritizovať.

 1. Skúmaj svoje motívy. Kritizoval by som, keby to nebolo osobné? Budem lepšie vyzerať, keď budem kritizovať? Prináša mi to bolesť alebo radosť?
 2. Uisti sa, že dôvod kritiky je oprávnený.
 3. Buď konkrétny.
 4. Neznižuj sebadôveru kritizovaného. Nesnaž sa druhého ponížiť.
 5. Neporovnávaj jednu osobu s druhou.
 6. Buď tvorivý v riešení alebo radšej nekonfrontuj.
 7. Útoč na problém, nie na osobu.
 8. Konfrontuj v správnom čase.
 9. Kým budeš skúmať druhého, najprv skúmaj sám seba a predstav si seba na jeho mieste.
 10. Konfrontáciu zakonč povzbudením.

 

Prevzaté z knihy Poznej, Služ, Veď – Výzvy vůdcovství – Lukáš Targosz