Kategórie: , |Značky: |Prečítané za 2,3 min|457 slov|

Na túto tému som sa rozprával s lídrom spoločenstva Srdce Leva, Mirkom Presolom. O jeho skúsenosť so zakladaním vodcovského tímu sa chcem s vami podeliť v tomto blogu.

“Mirko, ako vznikla potreba založenia vodcovského tímu pre vaše spoločenstvo?”

Bremeno vodcovstva je príliš ťažké a náročné, a ja som mal potrebu s niekym toto bremeno zdieľať. Vždy bolo všetko na pleciach lídra a tak čím naša služba vo farnosti viac rástla, tým bolo potrebnejšie do toho zapojiť viac zodpovedných ľudí.

“Ako prebiehal výber týchto ľudí do vodcovského tímu?” 

Sú to prevažne ľudia, ktorí boli členmi spoločenstva najdlhšie, majú chuť niečo robiž a angažovať sa. Väčšina týchto ľudí už mala predstavu, čomu sa chce venovať a akú oblasť pokryť. Tieto služby vyplývali z potrieb farnosti. Ich výnimočnou vlastnosťou  je vernosť a stálosť v rozhodnutiach a ako líder sa dokážem o nich kdekoľvek oprieť.

“Ako často sa stretáva vodcovský tím?”

Je to najmä podľa potrieb spoločenstva. Keď pripravujeme nejaké projekty, z časového hľadiska je to minimálne raz mesačne.

“Ako prebieha stretnutie vodcovského tímu?”

Vodcovský tím je uzavretý a vždy sa začína modlitbou. Pokračujeme cez načrtnutie bodov tém, pre ktoré sa tím stretol a a ktoré je nutné prebrať. Potom je priestor pre doplnenie iných návrhov. Prvým bodom, ktorý sa opakuje a je predostrený je zdieľanie, a posledným plánovanie rastu spoločenstva.

“Aká je vykazateľnosť vodcovského tímu voči spoločenstvu?”

Je to vo vyučovaní spoločenstva, v rozvoji jeho členov, ktorý má za úlohu práve vodcovský tím a v duchovnom raste celého spoločenstva. Na návrhy, ktoré prichádajú od členov spoločenstva reagujem ako líder, až po zhodnotení vodcovským tímom. Vedenie skupiniek je zverené členom vodcovského tímu a tak dokážeme reagovať na podnety.

„Ďakujem Mirko.“

Myslím, že nám predložil celkom dobrú štruktúru na založenie a vedenie vodcovského tímu. Ako aj na jeho dôležitosť pre spoločenstvo a jeho rast. Verím, že vám Mirkove skúsenosti pomôžu pri tvorbe a vzniku vlastného vodcovského tímu.

A chcel by som zakončiť tento blog Mirkovými slovami, ktoré mi povedal na záver nášho rozhovoru: “Keď nie je Boh uprostred, tak je to len márnosť”.

 

Radomír Lupták