Kategórie: |Značky: , |Prečítané za 2,2 min|437 slov|

Vodcovstvo je zodpovedná služba, predpokladá, že sa budeš snažiť viesť tebe zverených ľudí. No mnohí vedúci stretiek, berú svoju úlohu len tak s postojom „však niekto musí byť tým vedúcim“.

Vodcovstvo je zodpovedná služba, predpokladá, že sa budeš snažiť viesť tebe zverených ľudí.
No mnohí vedúci stretiek, berú svoju úlohu len tak, s postojom „však niekto musí byť tým vedúcim“.

Ja osobne som presvedčený, že malé spoločenstvá sú naozaj jedným z dôležitých nástrojov, ktorým chce Pán Ježiš obnovovať svoju Cirkev a privádzať do nej dalších a dalších, prebúdzať vlažných… preto je veľmi dôležité, aby to pochopili aj vedúci stretiek a prijali svoju úlohu (službu vedúceho, lebo vodcovstvo je o službe) so zodpovednosťou a s túžbou dobre slúžiť Pánovi.

Čo potrebuješ k tomu, aby si sa stal dobrým vedúcim?

  • maj záujem o nich (nemá byť prehnaný, ani otravný, ale taký prirodzený),
  • maj túžbu niečo im odovzdať (teda predovšetkým duchovné),
  • pripravuj sa na stretká,
  • modli sa za stretko,
  • modli sa za nich osobne, za to aby sa ich Pán dotýkal, aby menili svoje životy, aby vytrvali vo viere….
  • ži intenzívne s Pánom Ježišom, dokonca viac ako ostatní, aby si mohol byť pre nich vzorom a aby si im mal naozaj čo odovzdať,
  • maj niekoho s kým sa môžeš poradiť.

Ak sa ti podarí rásť v týchto oblastiach, tak bude rásť dôvera ľudí v stretku voči tebe ako vedúcemu. A dôvera je základ vodcovstva, pretože ak ti ľudia nebudú dôverovať, tak nasilu ich rozhodne nezískaš, lebo autorita vedúceho v stretku je naozaj založená na dobrovoľnom prijatí, nie je to žiadny oficiálny úrad ani post, aby ti pomohol k tomu, aby ťa ľudia počúvali. Osoba vedúceho je jedným z kľúčových faktorov na to, aby sa spoločenstvo mohlo rozvíjať a bolo na prospech (nielen) miestnej Cirkvi, preto ťa chcem poprosiť, ak si vedúci spoločenstva (modlitbovej skupinky) alebo potenciálny vedúci, prosím zober túto svoju službu vážne a venuj jej pozornosť – samozrejme v rámci svojich možností a nezanedbávaní svojich povinností.

 

Mário Tomášik
Prevzaté z prílohy Zrelosť časopisu Nahlas (2007/5)
Časopis Nahlas vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave