Kategórie: , |Značky: , , |Prečítané za 5,6 min|1125 slov|

Tento blog je nepriamym pokračovaním blogu o formácii ľudí v spoločenstve. Venujem sa v ňom práve človeku, ktorý sa priamo podieľa na formácií ďalších ľudí a tomu, aký by mal mať charakter. Môj pohľad je doplnený názormi dvoch lídrov zo spoločenstva Piar, pátra Juraja Ďurneka SchP. a rehoľnej sestry Timotey Šebeňovej. Obidvaja lídri stáli pri zrode spoločenstva Piar a venujú sa mu celým srdcom. Páter Juraj vyštudoval teológiu v Ríme a niekoľko rokov bol aj riadeľom Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi. Prednedávnom bol zvolený za provinciála rehole Piaristov na Slovensku. Sestrička Timotea má vynikajúci vhľad do vecí a je obdarená veľkým prorockým darom. Je veľmi skúsená vo výklade Svätého Písma.

Aký učiteľ, taký žiak
Je veľmi dôležité si toto uvedomiť, pretože človek sa často začína podobať svojmu učiteľovi a preberá si od neho to dobré, no aj to zlé, hoci si to veľakrát ani neuvedomuje. Nie je to jednoduchá úloha pre jej dôležitosť a následky, ktoré zlé rozhodnutie môže spôsobiť. Preto je to hlavne úlohou lídrov rozhodnúť kto a akým spôsobom bude formovať ľudí v spoločenstve. Podobne to funguje aj v spoločenstve Piar, ako nám to približuje páter Juraj: “Formácii sa venujú najmä lídri spoločenstva. Teda prebieha vyučovanie na mládežníckych svätých omšiach a na obnovách.”

Avšak, príde čas, kedy je dobré túto úlohu delegovať ďalej. Pod pojmom delegácia si netreba predstavovať, že sa zbavíme zodpovednosti. Ako lídri budeme za rast jednotlivcov stále niesť spoluzodpovednosť, o to dôležitejšie je zodpovedne vyberať ľudí, ktorým dovolíme, aby sa podieľali na formácii spoločenstva.

Nástrahy delegovania
Ako pri každej zodpovednej úlohe, tak aj pri zverení formácie druhému človeku má, podľa môjho názoru, správny líder trochu obavy o to, či sa formácia bude vyvíjať správnym smerom, samozrejme, pokiaľ mu na tejto dôležitej úlohe naozaj záleží. Z vlastnej skúsenosti viem, že je skoro nemožné a povedal by som aj hlúpe odovzdať nejakú kľúčovú zodpovednosť človeku, s ktorým nemám vzťah, teda výnimkou toho, keď Duch Svätý špeciálnym spôsobom ukáže na danú osobu. Som si istý, že medzi takéto kľúčové úlohy patrí práve formácia. Preto by som odporučil ľuďom, ktorí chcú v spoločenstve vyučovať, aby si vytvárali dôverné vzťahy s ľuďmi, ktorí sú osobne zodpovední za vyučovanie, čo bývajú väčšinou lídri, a takisto lídrov aj povzbudzovali, aby sa zbytočne neuzatvárali pred ľuďmi, a to ani pred tými, s ktorými si úplne nesedia, aby boli otvorení Božej vôli, ak práve tým členom bude Boh chcieť niečo zveriť.

V prípade skúsenejších ľudí je možnosť preniesť ešte viac zodpovednosti na ľudí v spoločenstve vytvorením formačného tímu, ktorí sa bude venovať formovaniu mladších členov spoločenstva. Tu uvádzam bližší pohľad pátra Juraja na tento problém: “Formácii v Spoločenstve Piar sa začal pred nedávnom venovať formačný tím, v ktorom sme sa snažili vybrať ľudí tak, aby sme zastúpili všetky služobností. Je to do istej miery nový projekt, pretože doteraz vyučovania prebiehali tak, že ich malo jedno spoločenstvo a postupne sa preberali témy o modlitbe, duchovnom boji, Biblii a podobne.” Pre doplnenie by som uviedol, že to malé spoločenstvo, ktoré organizovalo duchovné obnovy, stálo pri zrode celého spoločenstva a pri obrátení väčšiny členov celého spoločenstva ako aj mňa. Je jasné, že majú viac skúseností a dlho sa podieľali na ich odovzdávaní.

Komu zveriť túto úlohu
K tejto otázke sa vyjadrila veľmi dobre sestrička Timotea: “Formačný tím sa venuje formácii väčšej časti spoločenstva. Výber týchto ľudí robili lídri spoločentva. Vyberali sme podľa charakteru, podľa toho, ako dlho sú v spoločentve, či prešli aj našou osobnou formáciou alebo sprevádzaním (teda každého z nich osobne poznáme, jeho príbeh, jeho etapy rastu, a podobne), osvedčili sa v skúškach viery, sú to ľudia, ktorým dôverujeme,  na ktorých sa môžeme spoľahnúť, ktorý nepreukazujú výkyvy v rozhodovaní, ktorí sú hlboko zakorenení v katolíckej viere, majú lásku k ľuďom, majú vášeň im slúžiť.”

Myslím si, že sestra Timotea to vystihla veľmi dobre a takýto prístup sa dá použiť skoro pri každom delegovaní. Ako sestra Timotea spomína, je to veľmi dôležité, ak sa líder tím rozhodne delegovať ich povinosť vyučovať spoločenstvo iným ľuďom – skôr či neskôr to bude nevyhnutné – musia to byť ľudia, ktorým dôveruje a ktorí prešli určitou formáciou, majú určitý charakter a už si prešli určitými životnými skúsenosťami, takže sú overení a majú čo odovzdávať ďalej.

Rôzne spôsoby – rôzne zodpovednosti
Netreba zabúdať, že formácia sa netýka len vyučovania, rozhodne sem patrí duchovné sprevádzanie a aj tréning jednotlivých darov. V prípade vyučovania by som sa držal predchádzajúcich rád. Pod tréningom rozumiem rast v nejakej konkrétnej vlastnosti, tu by som bol voľnejší, lebo je to zveľaďovanie konkrétnej schopnosti človeka a v prípade “trénera” skôr hľadáme človeka, ktorý si už prešiel určitým procesom a má danú schopnosť alebo dar na dobrej úrovni. Pri duchovnom sprevádzaní je ťažké zasahovať lídrovi do tohto procesu a myslím si, že by nemal prikazovať alebo zakazovať konkrétnym ľuďom, ale rozhodne by mohol dať nejaké odporúčanie a rady pri výbere konkrétnej osoby. Mnohé tieto odporúčania sú v spoločenstvách všeobecne známe a nie je problém ich nájsť ani na internete.

 

Martin Detko