Kategórie: , , |Značky: |Prečítané za 0,7 min|131 slov|

Tento kurz je určený predovšetkým pre tvoju osobnú potrebu, pre tvoj rast, ako vedúceho skupinky, aby si si uvedomil veci, ktoré sú potrebné pre jej rast. Preto sa tento kurz nemá preberať ako vyučovanie na stretnutí skupiny. Dôsledne ho uplatňuj vo svojom živote a uvidíš v skupinke rozvoj a premenu. Nech ťa vedie Duch Boží a nech ti dáva inšpiráciu do služby.

Kurz nájdete na stránke spoločenstva Martindom:

Úvod
1. téma
2. téma: Žiť v bratskom spoločenstve
3. téma: Modlitby
4. téma: Eucharistia – slávenie Poslednej večere
5. téma: Uctievanie
6. téma: Božia moc
7. téma: Služba
8. téma: Evanjelizovanie
Záver
Odporúčaná literatúra k téme

Autor: Branislav Škripek