Kategórie: , , |Značky: |Prečítané za 4,6 min|929 slov|

Druhé stretko inšpirované pastorálnymi listami apoštola Pavla. Všetci potrebujeme povzbudenie, preto sa učme, ako ho dávať :)

Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

Pokyny k hre Klobúk plný komplimentov TU

Na hru: klobúk (škatuľa, vedro…), papiere, perá
Na stretko: Biblia (Nová zmluva) pre každého účastníka

 

STRETNUTIE

Klobúk plný komplimentov (pokyny nájdeš vyššie)

 • Čo podľa teba znamená povzbudzovať?
 • Máš vo svojom okolí človeka, ktorý dokáže povzbudiť? Čo z tohto človeka robí takého dobrého „povzbudzovača“?
 • Si dobrý v povzbudzovaní iných ľudí?

Vo veršoch, ktoré budeme čítať, nebude vždy použité slovo „povzbudiť“, ale apoštolovi Pavlovi pôjde práve o povzbudenie Timoteja a Títa. Obaja boli totiž v zložitej situácii, keď skutočne potrebovali povzbudenie. Pavol to dobre vedel, preto im pripomínal veci, ktoré im priniesli útechu, posilu a povzbudenie.

Začneme citátom z 1Tim 1,12-20.

Diskusia:

 • Čo povzbudivé napísal apoštol Pavol v tomto úryvku? Povzbudzuje osobnou skúsenosťou, svedectvom: hoci najprv prenasledoval veriacich, Pán Ježiš mu preukázal milosrdenstvo a dal šancu na zmenu.
 • K čomu Pavol povzbudzuje Timoteja vo verši 18? Aby bojoval dobrý boj viery.
 • Čo si predstavuješ pod pojmom „boj viery“? Aká podobnosť je medzi bojom a životom? Prečo potrebujeme povzbudenie počas tohto „boja“?

Tento citát ukazuje, že jeden zo spôsobov, ako môžeme iných povzbudiť, je podeliť sa s nimi o svoju životnú skúsenosť. Rozviedli sa tvoji rodičia? Možno dokážeš pomôcť a povzbudiť iných, ktorí práve prežívajú to isté. Prekonal si v živote niečo ťažké? Pán Boh ťa môže použiť na to, aby si povzbudil niekoho, kto prechádza podobným problémom.

Zažil si v nejakej ťažkej situácii, že Boh zasiahol a zmenil ju? Podeľ sa s niekým o toto tvoje svedectvo! Možno pôjde o vypočutú modlitbu, uzdravenie, nápravu vzťahov…

Teraz si nalistujme 2Tim 4,1-5.

Diskusia:

 • K čomu Pavol povzbudzuje Timoteja v tomto úryvku? Byť pripravený hlásať Božie slovo.
 • Prečo by to mal robiť? Odpoveď nájdeme vo veršoch 3 a 4. Pretože niektorí sa odvrátia od pravdy a budú potrebovať nápravu.
 • K čomu inému ho ešte povzbudzuje? Odpoveď je vo verši 5. Byť triezvy, znášať útrapy, konať dielo evanjelistu a plniť svoju službu.
 • Tieto verše neobsahujú žiadne komplimenty, môže teda ísť o povzbudenie? Akým spôsobom?

Povzbudenie nemusí vždy vyzerať ako aktivita, ktorú sme robili na začiatku stretnutia. Pri povzbudení nemusí ísť vždy o kompliment. Povzbudenie môže byť posilnením, pobádaním k tomu, aby sme vytrvali v dobrom. Budú chvíle, keď budeš musieť niekoho nasmerovať na správnu cestu. Pre toho človeka to nemusí byť príjemným pohladením po duši, ale skôr výzvou. Pavol sa nebál Timoteja povzbudiť aj týmto spôsobom a prikazuje mu, aby robil podobne.

Pozrime sa na ďalší príklad povzbudenia. Otvorme si Tít 1,1-4.

Diskusia:

 • Čo Pavol hovorí o Bohu, čím môže povzbudiť Títa? Boh nám prisľúbil večný život, Boh je pravdovravný, môžeme mu dôverovať…
 • Čo druhým prajeme, keď im želáme „milosť a pokoj“?

Niekedy na povzbudenie nestačí milé slovo; pravé povzbudenie pochádza od Boha. Môžeme ho prijať a dať vtedy, keď aj v ťažkých situáciách vieme, kým Boh naozaj je, keď sa spoliehame na Krista a počúvame hlas Ducha Svätého. Povzbudiť môžeme aj modlitbou príhovoru. Vtedy dá človeku útechu sám Boh, keď sa dotkne jeho srdca.

Hovorili sme o troch spôsoboch povzbudenia, ktoré sa uvádzajú v Pavlových Pastorálnych listoch:

 1. Zdieľanie podobných životných skúseností (svedectvo).
 2. Nasmerovanie človeka na správnu cestu.
 3. Poukazovanie na to, kým Boh je, a spoliehanie sa naňho (modlitba).

Vráťme sa k otázkam, o ktorých sme sa rozprávali na začiatku.

 • Čo podľa teba znamená povzbudzovať?
 • Čo je na povzbudzovaní ťažké? Prečo povzbudzujeme tak málo?
 • Poznáš niekoho, kto je v povzbudzovaní skutočne dobrý? Čím to je?
 • Spomínaš si na situáciu, v ktorej ťa niekto povzbudil jedným zo spôsobov, ktoré sme spomínali?
 • Si dobrý v povzbudzovaní iných?
 • Povzbudil si už niekoho jedným zo spôsobov, o ktorých sme hovorili?
 • Akými inými spôsobmi môžeme iných povzbudzovať?
 • Je povzbudenie pre teba dôležité?

Ak je povzbudenie dôležité pre teba, potom ho potrebujú aj iní ľudia. Cirkev by v tomto smere mala byť skutočne aktívna. Všetci potrebujeme povzbudenie a Božie slovo nás vyzýva, aby sme iných povzbudzovali. Rozprávajme sa o svojich skúsenostiach, napomínajme sa navzájom v láske a spoliehajme sa na Božiu moc, modlime sa za seba.

Skupina sa rozdelí do trojíc alebo štvoríc. Budú mať 20 minút na to, aby sa navzájom povzbudzovali a modlili za seba.

Každý účastník môže povedať o nejakom probléme, ktorý ho trápi. Ostatní zo skupinky ho budú povzbudzovať, možno napomínať,  a modliť sa.

Dôležité je, aby posledné, čo si z dnešného stretnutia odnesú, bude povzbudenie zo strany ostatných účastníkov.