Kategórie: , |Značky: , |Prečítané za 4,3 min|860 slov|

Ľudia si často myslia, že vodcovstvo sa týka schopností a metód. V skutočnosti naše vodcovstvo začína, keď máme správny postoj k okolnostiam, v ktorých sa nachádzame a k sebe samým. Tvoj postoj bude určovať tvoje činy. Tvoje činy budú určovať čo dosiahneš. Ježiš tento princíp zdôraznil svojim vyučovaním, že najprv musíme dať do poriadku svoje srdce a až potom budeme schopní dať do poriadku svoj život.

Ľudia si často myslia, že vodcovstvo sa týka schopností a metód. V skutočnosti naše vodcovstvo začína, keď máme správny postoj k okolnostiam, v ktorých sa nachádzame a k sebe samým. Tvoj postoj bude určovať tvoje činy. Tvoje činy budú určovať čo dosiahneš. Ježiš tento princíp zdôraznil svojim vyučovaním, že najprv musíme dať do poriadku svoje srdce a až potom budeme schopní dať do poriadku svoj život. Povedal, že zlé veci vychádzajú zo zlého pokladu srdca človeka a dobré veci vychádzajú z dobrého podkladu srdca človeka. Ku skutočnej zmene dochádza najprv vo vnútri až potom navonok.

Biblické princípy o postojoch

1. Môj postoj na začiatku úlohy ovplyvní jeho VÝSLEDOK viac než čokoľvek iné

„Lebo ako človek zmýšľa v duši, taký je.“ (Lk 23,7 – parafráza) V mnohých situáciách je zápas vyhratý už predtým, než k nemu skutočne dôjde. Všetko súvisí s nastavením našej mysli, keď do zápasu vstupujeme. Si plný nádeje, viery a optimizmu? Alebo sme negatívny a pochybujeme o výsledku? Tento princíp ilustruje biblický príbeh, kedy Mojžiš poslal dvanásť zvedov do Zasľúbenej zeme. Jozue a Káleb prišli s pozitívnym posolstvom, ostatní zvedovia sa vrátili s negatívnou správou.

2. Môj postoj voči DRUHÝM určuje ich postoj voči mne

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 38) Ľudia sú väčšinou ako zrkadlá: odrážajú postoje svojho vodcu. Ty musíš iniciovať postoj, ktorý chceš od nich. Ježiš hovorí: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Lk 6, 31).

Štyri dôležité kroky vedúceho pri jednaní s ľuďmi:

  • Pamätaj si mená ľudí. Budú sa cítiť významní.
  • Nauč sa rozoznávať potenciál ľudí. Budú sa cítiť jedineční.
  • Pros ich o pomoc. Budú sa cítiť užitoční.
  • Odmeňuj ich snahu. Budú cítiť svoju hodnotu.

3. Môj postoj spôsobuje najväčší rozdiel medzi ÚSPECHOM a ZLYHANÍM

„Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.“ Kniha prísloví nám pripomína, aký je dôležitý náš postoj k životu. Z nášho srdca vychádza prameň života. Zlatý olympijský víťaz povedal: „Jediným rozdielom medzi výhercom zlatej a striebornej medaile nie je v jeho schopnostiach, ale v jeho postoji.“ Príslovia hovoria aj o negatívnych veciach: pýcha, závisť, hnev, nenásytnosť, lenivosť. Všetko sú to záležitosti postoja. Mnoho vodcov v minulosti dokázalo veľké veci bez akýchkoľvek zdrojov, hlavne preto, lebo mali pozitívny postoj viery.

4. Môj postoj môže obrátiť moje PROBLÉMY na POŽEHNANIE

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:On, hoci má božskú prirodzenosť,nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšila dal mu meno.“ (Fil 2,5-9)

Môžem začať snívať, alebo byť sklamaný. Môžem začať budovať, alebo obviňovať druhých. Môžeme sa pustiť do práce, alebo sa začať hnevať. Môžem zvíťaziť, alebo to vzdať. Či sa problém stane požehnaním, závisí viac od teba než od Boha. Boh si praje všetky veci obrátiť na požehnanie. (Rim 8, 28)

5. Môj postoj mi môže dať do života neobyčajnú PERSPEKTÍVU

„Všetko je možné tomu, kto verí.“ (Mk 9,23) Prvotným rozdielom medzi vodcom a efektívnym vodcom, je lepšia perspektíva. Jeden politický vodca raz poznamenal: „Niektorí ľudia vidia veci také, aké sú, a hovoria: „Prečo?“ Ja sa pozerám na veci, akými ešte nie sú, a hovorím: „Prečo nie?“

6. Môj postoj je NÁKAZLIVÝ

Keď sú ľudia v našej blízkosti, „chytia“ naše postoje tak, ako „chytia“ našu nádchu.

 

Prevzaté z príručky EQUIP spracovala: Soňa Jančíková
Prevzaté z prílohy Zrelosť časopisu Nahlas (2007/6)
Časopis Nahlas vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave