Kategórie: , , |Značky: , , , , |Prečítané za 9,9 min|1974 slov|

Slovo pre animátora: Priateľu, nuž nevieme, ako si sa k tomuto materiálu čo práve čítaš dostal, ale vieme jedno: cesty Pánove sú nevyspytateľné. Vnáraš sa do prvých riadkov a si zvedavý, čo je to za aktivitu? Nedôverčivo pozeráš, odkiaľ to spadlo? Nie, nekývni rukou, že máš už všetkého dosť. Počkaj, chceme ťa povzbudiť, aby si prijal túto ponuku. Ktosi to tam u vás už predsa raz musí začať. Ako to myslíme? Nuž tak ako my, istotne aj ty vidíš, ako sa mladí ľudia nudia, sedia hodiny a hodiny za počítačom, sú skleslí, nič ich nebaví, sú na smrť unudení a vymýšľajú hlúposti. Čuduješ sa, že v kostole chlapcov stále ubúda… že dokonca aj tí, čo boli na prvé sväté prijímanie kostol obchádzajú. A možno medzi nich patrí aj tvoj mladší brat, bratanec, sused… Priateľu, je čas povstať! Povedať dosť! Je čas niečo urobiť pre mladých z tvojho prostredia. Ponúknuť im niečo zmysluplné. Ešte pochybuješ, či máš ísť do toho? Aj by si chcel niečo robiť, ale máš obavu, strach či to zvládneš a ani nevieš ako na to? Skupina nadšencov, ktorým táto situácia tiež vadí si povedala, že skúsi pre nich pripraviť projekt. Ale bez odvážlivcov ako si ty sa neuskutoční. Ak si chlap na mieste, povieš áno a práve vstupuješ doň. Postupne sa dozvieš stále viac a viac. A že ide o dobrodružstvo, za to ti ručíme. Nuž nateraz si ale uvedom, že si v podobnej situácii ako bol Pán Ježiš na začiatku svojho účinkovania. Začínal sám, ale potom… Inšpiruj sa ním, oslov niektorých chlapcov a rozkrúťte to tam. A čo ak prídu na prvé stretnutie len dvaja? Nevadí. Ďakujte Pánovi aj za to. Tu je námet na prvé stretnutie.

Cieľom je predstaviť o čo v projekte pôjde a pozvať ďalších chlapcov do
nasledovania dobrej veci. A ozaj, berte to všetko trochu s nadšením, veselo a radostne.


Metodika : Povolanie či verbovačka?

Materiál: Sväté Písmo, mobily, papiere formátu A3 a A4, fixky, nožnice, lepidlo, špendlíky, obrázky miništrantov, prírody, kostola, atď.
Vovedenie do témy (prerozprávaj úvod):
Chlapci, viete ako sa kedysi verbovalo do vojska? Nie? Tak počúvajte. Boli na to viaceré spôsoby, ale poviem vám, nebolo to nič príjemné. Ešte za čias vašich pra-pra-dedov do dediny, či mesta prišli verbovači a bubnovaním na vojenský bubon vzbudili pozornosť. Keď sa ľudia zhromaždili, veliteľ sa rozkričal: „Dáva sa na známosť, že keď sa niektorý chlap prihlási k vojsku, dostane uniformu, výstroj, koňa, žold a iné výhody… Ba aj vína bude mať nadostač. Budú ho obdivovať dievčatá a získa si slávu.“ Sľubovali hory-doly, len aby niekoho zlákali. Mnohí nad nimi kývli rukou, ale našli sa aj takí čo išli s nimi. Ale bol aj iný spôsob: Richtárovi prišla listina, že ich dedina musí dodať do vojska toľko a toľko chlapov. Richtár robil čo mohol. Väčšinou začal tým, že presviedčal starých mládencov. Ak tí odmietli, išiel aj za inými. Ale ak sa nik nenašiel, prišli vojaci, pochytali potrebný počet mladých mužov a nasilu ich obliekli do uniformy. A už boli ich. Ak by im niektorý zdúchol, bol považovaný za zbeha. A trest pre zbeha bol aj ten najvyšší – smrť. Ešte pridám jednu maličkosť: Vojenská služba zvyčajne trvala sedem rokov. Takže každý si rozmyslel, či sa dá obliecť, alebo nie. Boli prípady, keď mládenca naháňali aj niekoľko dní, alebo ťahali od lipy aj koňmi, len aby ho obliekli do uniformy.

 

Aktivita s Božím slovom:

Nuž a ako povoláva do svojej sprievodnej družiny Pán Ježiš? Vhodný text nájdeme v evanjeliu podľa Matúša.
(Mt 4, 18-22.)
Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

 

Komentár k textu: 

Hm, vidíte aký obrovský rozdiel je medzi verbovačkou a pozvaním?
Vojaci verbujú k vojsku sľubmi, cez peniaze, prefíkane aj nasilu. V hurhaji útočia na nízke ľudské chúťky a ponúkajú hriešne vízie. Pán Ježiš naopak. Dáva jemné, slobodné, inteligentné ponuky. To je jeho štýl. Lebo medzi Bohom a človekom to vždy funguje tak, že Boh povoláva a človek slobodne odpovedá, alebo žiaľ, neodpovedá. Boh volá rôznym spôsobom, ale nikdy nenúti. V prípade apoštolov to bolo priamo, osobne: „Poďte za mnou…“ Apoštoli odpovedali a nebanovali. Zažili úžasné dobrodružstva a nakoniec sa dostali do neba. Na večné časy.

Voľne prerozprávaj:

Uvedomil si si, že aj tebe sa niečo podobné udialo ako apoštolom?
Aj teba Ježiš oslovil a povolal aby si ho nasledoval, aby si prišiel na toto stretnutie. Aj pre teba zaznelo: „Poď…“ Možno to urobil ústami pána farára, alebo cez kamaráta, alebo ťa oslovil tichým šepotom v tvojej izbe, alebo to urobil iným spôsobom. Inteligentne sa dotkol tvojho srdca a ty si mu odpovedal. Zanechal si doma veci a na stretnutie si prišiel.
Teš sa, Ježiš má s tebou plán. Celý život ťa bude povolávať k rôznym záležitostiam. Buď na to hrdý, a zároveň veľmi pokorný a vďačný. Si vyvolený. Fajn, k tebe teda Ježiš už prehovoril. Ale teraz je rad na tebe, aby si aj ty prehovoril k chlapcom v tvojom okolí. Aby si im pomohol započuť tento Boží hlas v ich vnútri. Skús ich povolať na vaše stretnutie. Ako na to? O chvíľu, v aktivite to rozprúdime. Teraz si to ešte viac prehĺbime.

Námet na zamyslenie:

Dostať do mladého človeka oduševnenie pre vec, iskru nadšenia, to je umenie, ale tak trochu aj tajomstvo každého človeka. Každý by totiž mal vedieť strhnúť tých druhých. Aby však dokázal zapáliť iných, najprv musí sám horieť. Platí, že nikto nedá to, čo sám nemá. Pevne veríme, že je vo vás túžba vytvoriť dobrú partiu nadšených ľudí, urobiť niečo krásne pre Ježiša. Pamätajte, že získať priateľa pre Pána Ježiša je pred Bohom veľmi záslužné. Vedzte, On to chce. Buďte jeho spolupracovníkmi. Bez častého rozhovoru s Pánom ľudských sŕdc to ale nepôjde. Ak ho poprosíte, dobrotivý Pán vám dá aj hojné milosti, aby ste to dokázali. A nakoniec aj odmenu v nebi.

Aktivita: Pozvanie do Légie:

Na úvod aktivity príde vhod pár informácii: Miništrantské hnutie sa kedysi nazýva aj Anjelská légia. Légia, to je vlastne pojem, ktorým sa označuje počet ľudí. Veľmi často sa používa v armáde. Predstavte si, armáda mala aj desať takýchto légii. Vyjasnime si teda počty? Nuž keď Rímska légia mala okolo 6 000 mužov, tak potom armáda dosahovala aj 60 tisíc vojakov. A vás je koľko? Že zopár? Nevadí. Poznáte to staré rytierske heslo: „Na počty nepozerajte, nepriateľov sa nebojte…“ Ale tak či tak bude veľmi vhodné, aby sa vaše rady miništrantov rozšírili. Preto ideme na to a skúsime pozvať na stretnutie ďalších chlapcov z vašej farnosti. Aj keď vás nemusí byť až armáda, však? Stačí, aby medzi vás prišlo zopár „anjelských chlapíkov“.

Postup aktivity je nasledujúci:

– urobiť bojovú poradu a zvoliť stratégiu akým spôsobom dáte vedieť, že miništranti u vás ešte žijú a že také niečo – ako formácia miništrantov existuje.

Po porade prídu ďalšie kroky:
– urobiť „búrku mozgov“ – burzu nápadov o slogan, ktorým sa akcia uvedie. (Napr. „Ani jeden chlapec nazmar. (:-))“ Potom sa dohodnite, ako na plagáte umiestnite informácie na otázky: Kto? Čo? Kde? Kedy? S kým? Prečo? Načo? Čo si doniesť?

Ak sa situácia vyjasní, nech:
– každý z prítomných si zoberie papier formátu A4 a urobí návrh plagátu na nástenku o začatí miništrantských schôdzok. Použije pritom dohodnuté info. Potom sa vyhodnotí najkrajší návrh a spoločne sa urobí centrálny plagát, ale už trochu väčší – aspoň formát A3. Ak by nebol zverejnenia hodný, dá sa dotiahnuť doma. Ale v nedeľu ráno nech už visí tam, kde má.
– pokúsiť sa napísať správu o akcii a poslať ju kamarátom cez mail, sms, a nezabudnite na možnosti chatu a facebooku.
– je tu ešte možnosť pozvať kamarátov osobne, cez tetky, babky, dedkov alebo inak. Nepodceňujte to! Tu je zdroj prekrásnych zážitkov.

Ďalšie aktivity na stretnutie:

  1.  Dohodnúť si miesto, čas a rytmus vašich stretnutí.
  2.  Určiť si systém vzájomného sa dorozumievania: cez dymové signály? Máme niečo lepšie: napíšte si svoje čísla mobilov a elektronické kontakty.
  3.  Urobiť si súťaž o najvtipnejší článok do farského listu alebo oznamov na tému: Miništrantská schôdzka.
  4.  Prehodnotiť vaše možnosti dostať sa do miestnych médií. Ale čo, nebudeme trocháriť: Navrhnite iné progresívne metódy zaujatia mediálneho priestoru vo farnosti i mimo nej.

Predsavzatie: Porozprávať aspoň jednému chlapcovi o začatí miništrantských stretnutí.

Skutočný príbeh: Dvaja priatelia zablúdili na púšti. Minula sa im voda a obaja cítili, že sa blíži ich koniec. Jeden z nich sa z posledných síl vyšplhal na pieskový kopec a uprel svoj pohľad dopredu. Nechcel veriť vlastným očiam. Pred ním bola malá oáza s prameňom. Obzrel sa na svojho priateľa a plný obáv, že nebude dosť vody pre oboch, zakričal: „Choď ďalej, ja tu zostanem a zomriem. Hádam aspoň ty nájdeš vodu, zachrániš sa…“ Ten poslúchol, odišiel do púšte hľadať vodu, ale čoskoro skonal. No prameň bol výdatný. Bolo v ňom dosť vody pre oboch. Obidvaja sa mohli zachrániť.

Aj ten Boží prameň – radostná zvesť, evanjelium – vystačí pre všetkých. Neboj sa k nemu pozvať svojho priateľa.
Prúdi z neho večný život.

Obsah katechéz celého 1. ročníka nájdeš tu.

Zdroj: www.ministranti.dcza.sk