Kategórie: , , , , , |Prečítané za 9 min|1797 slov|

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pripravil pre vás mladých a birmovancov deväť katechéz s témami inšpirovanými liturgickými čítaniami počas pôstneho obdobia – jedna katechéza na jeden týždeň (+ katechézy na Veľkú noc). Cieľovou skupinou katechéz sú birmovanci a stredoškoláci. Každá téma pozostáva z krátkeho videa a samotnej katechézy vo forme prezentácie. Taktiež k nej nájdete textový súbor (tento text je tiež v poznámkach prezentácie), ktorý môžete použiť ako text k prezentácii. Na konci každej katechézy je niekoľko otázok pre mladých na diskusiu v malých skupinkách. Trvanie jednotlivých katechéz je cca 30 – 45 min, takže sú vhodné najmä pre farskú ale aj školskú katechézu. Veríme, že sa vám budú páčiť a že budú nápomocné v pastoračnej práci s mladými. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete svoje skúsenosti na lysy@dkuspis.sk.

Šiestu pôstnu katechézu s názvom Pravda je viac ako tisíc názorov si môžete stiahnuť TU.

 

(Jn 8, 31 – 42)

„Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma.
Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“
Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“
Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“
Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“
Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.“

Katechéza (prezentácia)

Možno ste už aj vy niekedy počuli vetu: „Každý má svoju pravdu.“ Vyznieva to tak, akoby právd bolo veľa a každá je iná. Akoby si každý názor mohol nárokovať na hodnotu pravdy. Je to tak naozaj?
História Slovenska je poznačená trpkou príchuťou 40 rokov otroctva komunistického režimu. Mnoho ľudí bolo nespravodlivo obvinených, odsúdených i zavraždených. „Pravdu“ v tom čase mohla mať iba štátna moc a jej príslušníci. Poukázať na skutočnú pravdu mnohokrát znamenalo väzenie.
Tvár odsúdeného na fotografii patrí Silvestrovi Krčmérymu, lekárovi, disidentovi, ktorý svoj život obetoval pravde.  Tesne pred vynesením nespravodlivého rozsudku 24. júna 1954 predniesol pred vyšším vojenským súdom v Trenčíne svoj záverečný prejav.  V tom čase mal len 29 rokov a už tri roky bol držaný vo vypočúvacej väzbe. V závere povedal odvážne pálivé slová, za ktoré mu hrozil trest smrti: „Musím vydávať svedectvo o pravde. Preto musím hovoriť a nemôžem mlčať. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.“
Súd ho následne pre „Pravdu“ nespravodlivo odsúdil na 13 rokov väzenia.

Keď sa pri výsluchu Pilát opýtal Ježiša, kým je, Ježiš mu povedal, že sa narodil a prišiel na svet preto, aby vydal svedectvo o pravde. A že každý, kto je z pravdy, počúva jeho hlas. Na to Pilát odišiel preč s lakonickým povzdychom: „Čo je pravda?“  Týmito slovami vyjadril, čo poznáme aj dnes: Každý má svoju „pravdu“ alebo „pravdu“ má ten, kto si vie presadiť tú svoju. Presne tak to dopadlo aj vtedy a rovnako je to aj dnes. Napriek tomu, že Pilát, inak krutý vladár, ktorý bez mihnutia oka dal povraždiť mnoho Židov, prehlásil Ježiša za nevinného a chcel ho oslobodiť, Židia ho žiadali, aby Ježiša dal ukrižovať, dokonca podplatili dav, aby sa podieľal na tejto fraške. Nevyhovoval im, nezniesli pravdu, o ktorej Ježiš svedčil. Pravda totiž niekedy bolí. Ale nikdy nezabudnime na to, že len pravda oslobodzuje a len pravda víťazí nad zlom.

Navždy sa zapamätaj jednu dôležitú vec: Pravda je vždy len jedna. Pravdu nik nevlastní a nik nemá právo „zdeformovať“ ju či prispôsobiť svojím okolnostiam či názorom. Len pravda buduje niečo dobré, krásne a cenné.
Ľudia túžia po pravde, pretože len ona prináša spravodlivosť.
Lož má naopak krátke nohy. Každé klamstvo je podvodom, znehodnotením toho, čoho sa dotkne. Klamstvo ničí vzťahy, rúca dôveru, spôsobuje otroctvo a nespravodlivosť.
Podľa čoho teda spoznáš pravdu?

Tento týždeň budeme počuť v evanjeliu Ježišove slová: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Židia veľmi dobre poznali Mojžišov zákon a všetci farizeji ho mimoriadne dodržiavali. Dokonca k nemu pridali ešte niekoľko stovák zákazov a príkazov, aby mali lepší pocit dôslednosti. A predsa im Ježiš povedal, že to nestačí, že vyslobodiť ich môže len pravda, len ak ostanú v jeho slove. Ale čo to znamená? Čo to znamená pre náš život dnes?
Pozrime si teraz krátku ukážku z filmu V mene Krista: Video – V mene Krista.
Tento film opisuje príbeh rímskeho tribúna Clavia, ktorý je prítomný pri Ježišovej smrti na kríži. Je prítomný pri jeho pochovaní a vidí, ako vojaci zapečatia hrob. Neskôr, po Ježišovom zmŕtvychvstaní Clavius osobne iniciuje vyšetrovanie, čo sa vlastne stalo. Jeho postoj pochybovača a skeptika sa zmení v okamihu, keď stretá živého Ježiša. Toho, ktorého už predtým videl mŕtveho na kríži. V tejto ukážke položí Ježiš Claviovi dve kľúčové otázky: Čoho sa bojíš, čo hľadáš? Clavius bojujúci s pochybnosťami, odpovedá: „Že sa mýlim, že na to stavím večnosť.“
To, čo Clavius celý život hľadal, našiel v momente, keď uvidel živého Ježiša. Celé to vyšetrovanie Ježišovej smrti odráža jeho celoživotné hľadanie pravdy. Clavius je v tomto hľadaní nekompromisný a dôsledný. Nedovolí nikomu, aby ho zastavil alebo zmiatol. Celý proces musí dotiahnuť do konca, pretože je to otázka jeho života a smrti. Napokon ostáva otrasený, pretože s tým, čo nešiel, nikdy nepočítal. A to, čo našiel, zmení celý jeho doterajší život. Napriek pochybnostiam, ktoré v ňom stále ostávajú, nedokáže odporovať  pravde a celý svoj život sa rozhodne staviť na jednu kartu – na Ježiša Krista. On je tou Pravdou, ktorá vyslobodzuje. On je dôkaz Božej lásky k nám. Nič na svete nie je dôležitejšie ako táto pravda. Buď jej veríš, alebo nie. Buď ju hľadáš alebo na ňu kašleš. Pravda tvojho života závisí len od toho, či ju chceš spoznať alebo nie. Je to len na tebe. Ale ak sa ju rozhodneš spoznať, tak ver, že ju spoznáš osobne.

V jednej piesni írskej skupiny U2 sú tieto slová: „Vyliezol som na najvyššie vrchy, utekal som cez polia, len aby som bol s tebou. Utekal som, plazil som sa, preliezol som cez múry tohto mesta, len aby som bol s tebou. No stále som nenašiel to, čo hľadám.“ Táto pieseň opisuje drámu ľudského srdca pri hľadaní. Hľadaní života, hľadaní pravdy. Mnohí to už vzdali, povedali si, že to nemá zmysel, alebo že pravda sa nedá nájsť, veď každý má svoju pravdu. Alebo si podobne ako Pilát položia otázku „čo je pravda“ bez toho, aby na ňu hľadali odpoveď. Ako si na tom ty?
Táto pieseň je možno aj o tebe. Spevák Bono v nej fantasticky vyjadril myšlienku sv. Augustína, že naše srdcia sú nespokojné, kým nespočinú v Bohu. Ak cítiš, že tvoje srdce je hladné a nepokojné, že sa nechceš nechať uspokojiť falošným vábením tohto sveta, že sa nechceš nechať nasýtiť ničím iným ako Pravdou, tak potom je táto pieseň aj o tebe. Držím ti prsty, aby si sa v tomto hľadaní nikdy nevzdal. Aby si aj ty ako Clavius spoznal a zakúsil ohromnú radosť z Pravdy. A povzbudzuje ťa v tom aj jedna žena, svätica, ktorá sa z ateistky stala kresťankou, lebo hľadaním pravdy našla Boha. Bola to sv. Edita Steinová. Na tejto ceste hľadania nech ťa povzbudzujú jej: „Každý kto hľadá pravdu, hľadá Boha, aj keby o tom nevedel.“

  1. Čo ťa najviac zaujalo z dnešnej katechézy?
  2. Kedy ľudia najviac klamú a prečo? Aké výhody má klamstvo?
    Aké výhody má pravda?
  3. Akú máš ty skúsenosť s klamstvom v tvojom živote? Bol si už niekedy oklamaný? Zistil si to? Čo si potom urobil, čo sa dialo?
  4. Keby si mal takú príležitosť ako Clavius, čo by si sa opýtal Ježiša? V čom by si chcel poznať pravdu?
  5. Ako chápeš výrok sv. Edity Steinovej o tom, že kto hľadá pravdu,
    hľadá Boha? Súhlasíš s ním?