Kategórie: , , |Značky: , , , , |Prečítané za 13,5 min|2695 slov|

Slovo pre animátora: Dnešná aktivita i celé stretnutie môže byť chlapcom ponúknutá ako duchovná obnova. Nemusia o tom ani nejak zvlášť vedieť. My však sledujem aj túto ich potrebu – pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia. Vopred sa preto môžeme dohodnúť s duchovným otcom, aby prišiel na stretnutie a dal možnosť chlapcom vyspovedať sa. Ako postupovať v tejto obnove?
Na životnom príbehu svätého Juraja chlapcom predstavíme ako je dôležité mať odvahu bojovať so zlom. Symbolom tohto zla je drak – diabol, ktorý vystupuje v jednej legende zo života svätého Juraja. Ide o krutého ľudského nepriateľa, ktorý je stále v strehu, „požiera ľudí“, a stále na nás číha. Chystá nástrahy vo svete, ale takého draka môže nosiť aj každý v sebe. Ak som zbabelý, drak využije situáciu a zmohutnie v mojej duši. Potom bude chrliť oheň aj navonok – chlapci sa budú hádať, vystrájať… Tento netvor mi bráni v tom, aby som duchovne rástol a rozvíjal sa. Musím ho preto držať na reťazi – cez sebazápory, cvičenie svojho tela i ducha, nadväzovaním spojenectva s tými, ktorí ho premohli – so svätcami a najmä s Pánom Ježišom. Ježiš je najmocnejší. Evanjelium obsahuje svedectvá, že On mnohokrát vyhnal diabla z ľudských sŕdc. Túto svoju moc zanechal kňazom a oni to robia predovšetkým vo sviatosti zmierenia. To sú línie dnešného stretnutia.

Cieľom je upozorniť na nášho odvekého nepriateľa, poukázať na dôležitosť byť v strehu, mať odvahu ako svätý Juraj a bojovať proti zlu. Chlapcom chceme oznámiť, že je prostriedok, ako s diablom skoncovať – sviatosť zmierenia.

Metodika: Nastavené pasce

Materiál: Papier formátu A4, zápisníky, perá, fixky.

Aktivita s Božím slovom:

Chlapci, dnešné Božie Slovo bude veľmi krátke, ale aj veľmi varovné. Odhaľuje nášho odvekého nepriateľa – diabla. Ten nám strašne závidí naše šťastie a preto jeho jedinou túžbou je urobiť nás nešťastnými. Vrhá sa medzi nás a Pána Boha. Chce nás od neho odlúčiť a tak nás urobiť trvalo nešťastnými. Svätý Peter nám ho predstavuje vo svojom prvom liste (1 Pt 5, 8-9) týmito slovami:

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere.

Komentár k textu:

Takže diabol ako zúrivý a ručiaci lev obchádza okolo ľudí a hľadá, koho by zožral… Chápeme, že ide o obraz, ale realita je ešte horšia. Môžeme povedať že diablovi ide o to aby nás zničil duchovne i telesne a uvrhol do večného zatratenia. Nič príjemné. Bojuje bez pravidiel. Je tvrdší ako krokodíl a votrelec dokopy. Je to stelesnená hrôza. Nazývame ho aj satan, čert, Lucifer, Antikrist. Prečo ideme o ňom hovoriť? Lebo ohrozuje aj každého miništranta. Ba aj tvoju dušu. Nezastaví sa pred ničím. Bude ťa znepokojovať, pokúšať na zlé. Je to inteligentná duchovná bytosť. Ťažko sa proti nemu bojuje, lebo je neviditeľný. Dokonca môže vojsť do človeka (ak ten súhlasí) a zneužiť ho pre svoje diabolské plány. Ale existuje aj naňho zbraň. Nie fyzická, ale duchovná. Premohol ho Ježiš a v spojení s Ježišom aj iní. Zoznámte sa s jedným z týchto hrdinov… Prosím, tu je drakobijca Svätý Juraj, patrón rytierov.

Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:

Svätý Juraj sa narodil v Kapadócii (dnešné východné Turecko) v roku 280. Jeho rodičia boli veľmi bohatí, no Otec mu zomrel keď bol ešte malý chlapec. Preto sa matka sa presťahovala do Palestíny, kde vlastnila veľké majetky. Jej synček rástol ako z vody, mal dobrodružnú povahu a ešte za mlada vstúpil do rímskej armády. Aby sme chápali jeho činy, musíme ešte poznamenať, že bol veľmi statočný i odvážny.
Svätý Juraj sa zobrazuje ako mladý a krásny bojovník v rytierskom brnení. Sedí na koni a zabíja škaredého draka, ktorý sa zvíja pod koňom. Čo znamená toto vyobrazenie? Staroveká povesť hovorí, že v jeho rodisku bola morská zátoka s jaskyňou. V nej bývala akási krvilačná príšera. Obluda bola postrachom a hrôzou celého okolia. Aby bol s ňou aký taký pokoj, pravidelne jej prinášali pokrm. Niekedy aj ľudské obete. Každý sa jej bál a nikto s ňou nevedel skoncovať. Raz prišiel na rad obetovať kráľovu dcéru. Aj ju mali hodiť oblude. No Juraj povedal rázne nie! S modlitbou na perách, s mečom a kopijou v rukách vykročil do brlohu zvera a po tuhom boji draka zabil. Tak dievčinu zachránil pred istou smrťou. Po tomto víťazstve statočný osloboditeľ ohlasoval miestnemu kráľovi Kristovu vieru. Kráľ videl múdrosť v mladíkových slovách a prijal krst. S ním sa obrátili na kresťanstvo aj jeho poddaní.

Juraj pokračoval vo vojenskej kariére a už ako dvadsaťročný dosiahol veľkú vojenskú hodnosť. Cisár Diokleciána si ho všimol a mladík sa stal jeho obľúbencom. No panovník zrazu zmenil postoj ku kresťanom. Začal ich nenávidieť a prenasledovať. O tom sme sa dočítali už v príbehu svätého Šebastiána. Len čo sa Juraj dozvedel o nespravodlivých zákonoch, išiel za panovníkom a smelo začal pred ním brániť vieru v Ježiša Krista. Cisára to nesmierne prekvapilo. Takú smelú reč od svojho vojaka nečakal. Veľmi sa rozzúril a statočného vyznávača uvrhol do väzenia. Juraj bol podrobený mnohorakému mučeniu. Lámali mu kosti, mliaždili nohy, hodili ho do rozpáleného vápna, ale vždy to prežil bez zranenia. Cisárovná, ohromená týmto divom, prijala kresťanskú vieru. No stálo ju to život. Bola spolu s Jurajom sťatá pred bránou mesta Lydde-Diospolis. Tu bol Juraj aj pochovaný. To všetko sa odohralo 23. apríla v roku 303.

Úcta k nemu sa veľmi rýchlo rozšírila. Gruzínsko má dokonca po ňom svoje meno (Georgia). Rytieri si ho zvolili za patróna a jeho obraz dávali na vojenské zástavy. Pážatá v mene svätého Juraja pasovali za rytierov a tí svoje štíty zdobili jeho obrazom. Bol uctievaný aj ako patrón chovancov v ústavoch, zajatcov, vojakov, jazdcov, pocestných. Vzýval sa v bojoch všetkého druhu, proti vojnovým nebezpečiam i proti pokušeniam. Dnes je svätý Juraj aj patrónom skautov. Aj my Slováci si ho uctievame, čoho dôkazom je mnoho kostolov zasvätených práve jemu.

Námet na zamyslenie:

Pre neuveriteľné múky, ktoré svätý Juraj vytrpel, sa niekedy nazýva aj Veľký mučeník. Ani najkrutejším trýznením sa nedal odvrátiť od svojej viery a lásky k Ježišovi. Statočný vyznávač síce podľahol v tomto boji, ale iba zdanlivo. Stratil život časný, ale zato našiel život večný. Boh odmenil svojho verného bojovníka nebeskou slávou. Cirkev ho uctieva ako svätého mučeníka 24. apríla. Ale aj iné veci z jeho života sú veľmi zaujímavé. Všimnime si toho zúrivého draka. Kto by to mohol byť? Čo symbolizuje? Zlého cisára? Aj toho. Ale tento vražedný netvor predstavuje najmä diabla, ktorý sa s neslýchanou zúrivosťou zdvihol proti kresťanskej viere práve v časoch, keď žil Juraj. Ale ako sa vraví, čert nikdy nespí. Aj dnes číha na nás. On je ten skutočný nepriateľ všetkých ľudí. Jemu mnohí prinášajú aj dnes všelijaké obete. Môže nás zničiť, ak budeme nečinní. Môže nás schytiť do svojich pascí, ak nebudeme bojovať proti nemu s pomocou Pána Ježiša.

Aktivita: Nastavené pasce a Drakobijca

Chlapcom chceme priblížiť pôsobenie zlého ducha i ukázať spôsob ako ho premôcť. (Súvisí to so svätým Jurajom.) Chceme poukázať, že aj diabol má svoje obľúbené miesta kde číha na ľudí. (Podobne ako netvor v zátoke.) Nastavil nám v našom okolí pasce, ktoré musíme odhaliť, aby sme do nich nepadli. Tým miestam sa máme vyhýbať ako sa len dá. Prípadne ísť do ich blízkosti len s modlitbou v srdci. Miništrantov však upozorníme, že diabol môže prísť aj na naše miesto stretnutia a rozbiť jednotu našej skupinky. Ale čo je najvážnejšie – môže sa usadiť aj v našom srdci. Vtedy by sa srdce zmenilo na jaskyňu ako v príbehu o svätom Jurajovi. Preto diabla musíme za každú cenu premôcť. Ako na to? Poučíme sa od tých, čo to zvládli. Záchrana je v spojenectve s Pánom Ježišom a v prostriedku, ktorý nám dáva zdarma: dobrá svätá spoveď.

  • aktivitu rozprúdime otázkami typu: „Chlapci, kde sa nachádzajú miesta v našej dedine alebo okolí, ktoré sú veľmi nebezpečné? Vedeli by ste povedať aj prečo? Čo sa tam stalo?“
  • čakáme na odpovede chlapcov. Možno budú v takomto duchu: „Je to na križovatke, lebo tam bol niekto zabitý. Je to pri moste, lebo ľudia vravia že tam straší. Je to pri rieke, lebo sa tam niekto utopil. Za posledným domom, lebo je to veľmi opustené miesto a je tam divá zver… Je to v… lebo je tam…“ Ich výpovede vyhodnotíme a zvýrazníme, že na takýchto nebezpečných miestach veľmi často pôsobí zlý duch.
  • pokračujeme ďalšou otázkou: „Chlapci, sú ešte aj iné miesta zlý kde pôsobí. Dostane sa aj pod strechu domov. Hádajte kde?“ Nuž ak nevedia, pomôžeme im: „Diabol pôsobí aj v krčme, keď ľudia pijú a potom sa bijú a nadávajú. Na diskotékach, keď mladí drogujú. Na futbalovom ihrisku, keď diváci divoko nadávajú a hráči faulujú. V škole, keď chlapci šikanujú mladších. V rodine, keď sa súrodenci bijú či hryzú. Všade tam je miesto, kde sa zlý duch cíti dobre.“
  • vyzveme miništrantov, aby si nakreslili mapu svojho bydliska a červenými fixkami označili „nebezpečné miesta prvého stupňa“, kde číha drak. Sú to akési mínové polia, ktoré nasadil zlý duch. Prezrieme si ich výtvory, dáme priestor, aby sa chlapci upozornili na nebezpečenstvá. Poukážeme, že tieto miesta sú nastavené nebezpečné pasce. Zlý chce, aby sme do nich šliapli a bolo po nás. Potom pokračujeme nasledujúcim textom, ktorý voľne prerozprávame.
  • „Chlapci viete, ako je možné, že ľudia často zle konajú?“ Čakáme ich odpovede. Ak majú problém, vyzveme ich, aby si zatvorili oči (kvôli sústredeniu sa) a pokračujeme: „Každý človek, aj ty máš v sebe jedno tajomné miesto, od ktorého vlastníš kľúč len ty. Ty môžeš urobiť z neho nádhernú svätyňu, kde sa môžeš stretnúť s Bohom, alebo môžeš urobiť z tohto miesta smradľavú tmavú jaskyňu, kde sa nasťahuje netvor, diabol. To miesto je tvoje srdce. Ako sme videli vyššie, v mnohých ľudských srdciach sa diabol udomácnil. Chce to urobiť aj v tebe. Chce aby si mu prinášal obety
  • venoval mu svoj čas, aby si škaredo rozprával, bol zúrivý ako on… Strašné. Diabol ťa chce pretvoriť na svoj obraz. Ako ho premôcť? Ty musíš byť Drakobijcom a zničiť zlo v sebe. Musíš sa s nim popasovať ako svätý Juraj. No najprv musíš zistiť, ako silno sa zahniezdil v tebe. K tomu slúži spytovanie svedomia. Potom nesmieš pustiť zlé myšlienky, obrazy i slová do seba. Musíš si posilniť vôľu, nasať modlitbou do seba dobrého Božieho ducha. A najdôležitejšie je pravidelne sa vyspovedať. Vtedy drak dostáva smrteľnú ranu, je vytrhnutý z tvojho srdca. Vtedy môžeš oslavovať víťazstvo.

Ďalšie aktivity na stretnutie:

  1. V téme sa dá pokračovať ako v duchovnej obnove. Môžeme pomôcť chlapcom pospytovať si svedomie. Forma je: Chlapci, ideme zistiť, ako sa drak ozýva v mojom vnútri a ako sa derie navonok. Nech si každý odpovedá sám. Drak mal hrozný rev. Ozýva sa z teba v podobe kriku, nadávok, prezývaní, kľatí? Drak chrlí oheň a čo ty? Chrlíš zo seba zúrivosť, sčervenieš od nenávistí, či dokonca pľuješ sliny na druhého? Drak útočil na iných. Robíš to aj ty? Zraňuješ ich? Biješ iných? V jaskyni draka bola nečistota a smrad. Ako je to v tvojom srdci? Je tam špina a chaos? Ako je to s tvojou čistotou tela i duše? Čo tvoje myšlienky, túžby, skutky? Ďalšie otázky na spytovanie svedomia môžem predložiť podľa spovedného zrkadla.
  2. Ak je duchovný otec prítomný, môžeme poprosiť aby chlapcom poslúžil sviatosťou zmierenia.
  3. Môžeme si dať aj spoločné predsavzatie na boj proti hriechu.
  4.  Stretnutie môžeme pokračovať aj zamyslením sa nad otázkou: Aké zlo potrebuje byť premožené v našom okolí? Doma, v škole?

Predsavzatie: Jedenkrát premôcť v sebe „draka“ a urobiť niečo proti svojej lenivosti.

Príbeh: Legenda hovorí, že istý pustovník žil veľmi svätým životom. Ľudia prichádzali k nemu a prosili ho o radu i o modlitbu. Diablovi to bolo strašne nepríjemné. Preto sa rozhodol, že mnícha navedie na hriech. I začal ho pokúšať. Chcel, aby zabil človeka. Ale pustovník odolal tomuto nutkaniu. Potom sa diabol postaral o to, že svätý muž stretol v lese človeka. Chlap spal a z kapsy mu trčalo zlato. „Zober si len trochu. On to nezbadá a ty budeš mať lepší život.“ našepkával zlý. Ale pustovník odolal vábeniu. Náš svätec kráčal ďalej. O chvíľu našiel fľašu vína. „Tak si aspoň trochu vypi, keď si odolal toľkým pokušeniam.“ počul akýsi tajomný vnútorný hlas. „To hádam môžem,“ povedal si mních. I stalo sa. Pustovník sa opil. Potom si chcel vypiť ešte viac, ale nemal peniaze na alkohol. Spomenul si na spiaceho chlapa i išiel mu zobrať zlato. Ten sa však zobudil a peniaze si bránil. Náš pustovník ho zabil. I keď vytriezvel, zistil že spáchal všetky hriechy.
Ponaučenie? Diabol hľadá spôsob, ako vstúpiť do ľudského srdca. Ak budete len trochu s nim koketovať a pustíte ho do svojho srdca, premení vás na šelmu. A vtiahne vás ešte do väčšieho zla. Preto si dajme pozor. Lebo diabol ako revúci lev obchádza a…

Obsah katechéz celého 1. ročníka nájdeš tu.

Zdroj: www.ministranti.dcza.sk