Kategórie: , |Prečítané za 8,7 min|1696 slov|

„Dobre hospodáriť znamená vyhnúť sa zbytočným výdavkom.“

Cieľ: Naučiť sa rozumne hospodáriť s financiami. Žiť v takom štandarde, na ktorý mám. Ukázať spôsoby ako vyjsť z chudoby.

Obsah: Vytvorenie domáceho rozpočtu. Sledovanie príjmov a výdavkov.

1. časť: Príbeh: O troch grošoch

Jedného dňa sa vybral kráľ na vychádzku po svojej krajine. Slnko pálilo a on videl, ako muž usilovne i napriek páľave kope priekopu. „Nože mi prezraď, koľko dostávaš za túto vyčerpávajúcu robotu?“ „Kráľ môj, ja mám na deň tri groše.“ Kráľ sa jeho odpovedi začudoval. Ako môže niekto vyžiť z takého mála?! „Ach, kráľ môj, keby len vyžiť. Ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a iba z toho tretieho žijem.“ Kráľovi to nešlo do hlavy. „Nuž, pane, to je takto. Jeden groš vraciam svojmu staručkému otcovi za to, že ma vychoval. Druhý požičiavam svojmu malému synovi, aby mi vrátil, až ja budem starý. A z toho tretieho žijem,“ vysvetľoval muž. Kráľ nevychádzal z údivu. „To u nás na dvore je dvanásť radcov a čím viac dostávajú, tým viac míňajú a nariekajú, že nemajú z čoho žiť. Dám im ja veru rozlúštiť túto tvoju hádanku. A keby za tebou prišli po rozum, nič im neprezraď, pokiaľ mňa neuvidíš.“ Potom daroval sedliakovi hrsť dukátov a dal si zavolať radcov. „Radcovia moji, čo vám je peňazí stále málo. V našej krajine žije statočný muž, ktorý má na deň iba tri groše, a ešte aj z tých jeden vracia, jeden požičiava a iba na tom treťom sám žije. Vysvetlite mi vy, ako je to možné, lebo inak ste mi nanič.“ Radcovia sa hútajúc pobrali radiť, ale nevedeli pochopiť rozum jednoduchého človeka. Vybrali sa teda za sedliakom a prosili ho, hrozili mu, ale on stále opakoval, že im to vyzradí, až uvidí kráľa. „No akože ti máme kráľa ukázať? Kráľ za tebou nepôjde a k nemu ťa doviesť tiež nemôžeme,“ nariekali radcovia. Sľubovali mu od výmyslu sveta odmeny a nanosili hromady peňazí, no on stále nič. Napokon vytiahol dukát od kráľa a usmial sa: „Aha, tu je kráľ!“ A vyjavil im hádanku. Konečne mohli radcovia predstúpiť pred kráľa s odpoveďou, no kráľ rýchlo prekukol, ako na to prišli a dal si zavolať chudobného človeka: „Prečo sa taký statočný človek ako ty previnil proti môjmu kráľovskému rozkazu?“ „Neprevinil som sa, najjasnejší kráľu, lebo som mlčal ako kameň, kým som vás neuvidel. Váš obraz je tu, aha, vy sám ste mi ho darovali!“ Vytiahol dukát s kráľovým obrazom a rozpovedal mu celú príhodu s radcami, ako mu hrozili i prosili ho, i obdarúvali ho, a ako sa im on navysmieval. „Máš ty veru viac rozumu ako moji radcovia, nebudeš viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán v mojom dvore prebývať a vedľa mňa v rade zasadať.“ A obrátil sa k radcom. „A vy sa nehanbíte? Vám už viac platy nezvýšim, radšej vám uberiem z toho, čo dostávate!“

Otázky na diskusiu animátora s účastníkmi:

 1. Vysvetlite vetu: Z troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a iba na treťom sám žijem.
 2. Aké ponaučenie plynie z celého príbehu?
 3. Aké majú zamestnanie vaši rodičia a prečo chodia do práce?
 4. Akú prácu by ste chceli vykonávať a koľko by ste chceli zarábať, keď budete dospelý?

2. časť: „Bez práce, nie sú koláče“

Každý človek alebo každá domácnosť má nejaké príjmy, ale aj výdavky. Príjmy sú všetky peniaze, ktoré k nám prichádzajú napr. peniaze od rodičov sú príjmami. Výdavky sú všetky peniaze, ktoré od nás odchádzajú, platíme nimi za tovary a služby.

 Úloha:

Správne priraďte nasledujúce pojmy k príjmom alebo výdavkom:

Mzda zamestnanca, nájom bytu, splátky pôžičiek, sociálne dávky, dedičstvo, strava, cestovné, nákup vianočných darčekov, poistné, paušál za telefón, peňažný dar, výhra, nákup oblečenia, elektrina, prenájom nehnuteľnosti, brigáda.

Príjmy môžu byť:

 1. pravidelné – opakujú sa napr. každý mesiac: mzda, príjmy z brigády, sociálne dávky, …
 2. nepravidelné – sú raz za čas: mimoriadna odmena k výplate, peňažný dar, …
 3. jednorazové – peniaze, ktoré môže rodina získať raz: dedičstvo, predaj bytu, …

Výdavky môžu byť:

 1. pravidelné (pevné) – opakujú sa napr. každý mesiac: nájom, elektrina, splátka pôžičiek
 2. nepravidelné (kontrolovateľné) – môžeme ich obmedziť alebo ovplyvniť: nákup oblečenia, …
 3. jednorazové – platíme ich raz za určitú dobu: nákup vianočných darčekov, …

Otázky na diskusiu animátora s účastníkmi:

 1. Aké druhy príjmov a výdavkov poznáte zo svojej rodiny?
 2. Aké druhy príjmov a výdavkov sa vás priamo týkajú?

 Úloha:

 1. Vybrali ste sa s rodinou v sobotu na výlet do Bratislavy. Cesta vlakom tam aj späť vás celú rodinu stala 42 €. V Bratislave ste platili za mestskú hromadnú dopravu spolu 8 €. Rodinná vstupenka na hrad stala 26 € a obedové menu 24 €. Koľko vás vyšiel celý výlet? Koľko by museli vaši rodičia pracovať, aby zarobili na tento výlet? Porozmýšľajte na akých položkách, by sa dalo a akým spôsobom ušetriť?
 2. Vaša rodina si prenajala dom. Rodičia zatiaľ pracujú krátko a nemajú žiadne úspory. Práve dostali svoju mzdu za minulý mesiac. Napísali si zoznam úloh. Pomôžte im sa zodpovedne rozhodnúť, ktoré z nich sú naliehavé a ktoré ešte počkajú: zriadiť pripojenie na internet, zaplatiť nájomné a energie, zriadiť káblovú televíziu, kúpiť vonkajší gril, zaplatiť splátku pôžičky, kúpiť sedačku. 

Odpovedzte a vyberte správnu odpoveď:

 • Na nákup vianočných darčekov nemáte dostatok peňazí, ale chcete mať pekné Vianoce.
 1. Rozhodnete sa, že nakúpite len toľko darčekov, na koľko máte peniaze.
 2. Rozhodnete sa, že si zoberiete pôžičku vo finančnej inštitúcii, kde dostanete peniaze ihneď.
 • Peter si myslí, že má málo výkonný počítač. Chce, aby mu rodičia kúpili nový a výkonnejší.
 1. Rodičia si požičajú peniaze a Petrovi kúpia nový počítač.
 2. Rodičia sa s Petrom dohodnú, že si polovicu zaplatí zo svojich úspor a zvyšok zaplatia rodičia.
 • Jakub má nasporené peniaze. Chce si kúpiť nový bicykel, ale nezvýši mu na prilbu.
 1. Poradí sa s rodičmi, ako situáciu riešiť.
 2. Kúpi si bicykel a bude jazdiť bez prilby.
 • V reklamnom letáku sú veľmi pekné tričká za zníženú cenu.
 1. Idem hneď s mamou do obchodu a presvedčím ju, že ich nutne potrebujem.
 2. Premyslím si, či naozaj potrebujem nové tričko hneď.
 • Nakupuješ v novom internetovom obchode.
 1. Bez obáv do objednávky zadáš všetky svoje osobné údaje.
 2. Najprv si obchod preveríš a až potom nakúpiš.

3. časť: Rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet je finančný plán hospodárenia domácnosti. Rodinným rozpočtom sa získa kontrola nad finančnou situáciou rodiny a zníži sa riziko zadlženosti. Prehľad nad svojimi príjmami a výdavkami by mal mať každý. Mnoho rodín si svoj rodinný rozpočet zaznamenávajú do zošita, alebo existujú rôzne programy a mobilné aplikácie. Cieľom každej rodiny je, aby sa nedostali do zadlženosti, ale aby príjmy prevyšovali výdavky a dokázali si niečo aj usporiť.

 Úloha:

Rodinu tvorí päť členov – mama, otec a tri deti. Mama pracuje ako predavačka a otec pracuje ako údržbár v škole. Deti chodia do základnej školy. Bývajú v dome, ktorý zdedili po svojej babičke a prešiel kompletnou rekonštrukciou. Mesačné príjmy a výdavky sú nasledujúce: mzda otca = 650 €, mzda matky = 600 €, prídavky na deti = 75 €, odmena zamestnávateľa = 50 €, dar = 20 €,  splátka úveru = 300 €, energie (elektrina, voda, plyn) = 250 €, jedlo = 350 €, oblečenie a obuv = 100 €, cestovné = 120 €, telefóny a internet = 130 €, vreckové pre deti = 100 €, sporenie = 50 €. Zostavte rodinný rozpočet:

PRÍJMY CELKOM =

 

VÝDAVKY CELKOM =

RODINNÝ ROZPOČET = PRÍJMY – VÝDAVKY =

Otázky na diskusiu animátora s účastníkmi:

 1. Aký mate názor na výsledok rodinného rozpočtu?
 2. Nájdite problém v rodinnom rozpočte a navrhnite niekoľko možnosti riešenia.

 Úloha:

Spolu s rodičmi si aspoň zhruba doma spíšte príjmy a výdavky vašej rodiny.

S menšími deťmi sa môžete na stretku zahrať hru na obchod. Vytvorte si vlastnú menu, makety peňazí. Pripravte si rôzne predmety a stanovte im sumu. Vyberte si spomedzi seba predávajúceho a ostatní budú nakupovať.

Dobrá rada nad zlato:

 • Kupujte iba to, čo naozaj potrebujete.
 • Skôr ako pôjdete nakupovať, zostavte si zoznam. Vypočítajte si približnú sumu.
 • Nechoďte do potravín nakupovať hladný.
 • Nekupujte veci len preto, že je akcia a cena je výhodná. Často tak kúpite to, čo vôbec nepotrebujete.

Ďalšia téma: 2. časť: ZADLŽENOSŤ JEDNOTLIVCOV A CELÝCH RODÍN

Celú Metodiku ZKSM o finančnej gramotnosti si môžete stiahnuť – Metodika ZKSM o finančnej gramotnosti